Hlavní navigace

Co nás čeká s elektronizací české justice

23. 9. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V roce 2008 hodlá Ministerstvo spravedlnosti na reformu justice uvolnit 615 milionů korun. Zjednodušení a zefektivnění soudního řízení, digitalizace, personální a legislativní změny. To jsou základní kroky, kterými chce modernizovat českou justici. Do roku 2012 by tak většina agendy měla být plně elektronická. Pokud se vše zdaří.

Elektronizace justice má přinést zejména vyšší ochranu práv občanů, urychlení řízení, zlepšení přístupu k soudům, vyšší transparentnost rozhodovacích procesů a tím i méně prostoru pro korupci a také kvalitnější informační servis pro samotné soudy.

Co umí současná eJustice

Z jednotlivých systémů dnes fungují nebo by měly být v nejbližší době zprovozněny ePodatelna, infoSoud, obchodní a insolvenční rejstřík, rejstřík trestů, elektronický platební rozkaz, informace o jednáních v jednacích síních soudů (program jednání), elektronická úřední deska a systém evidence soudních rozhodnutí. Přes ePodatelnu má každý možnost elektronicky podávat žaloby a jiné návrhy. Podmínkou pro komunikaci s úřady je zaručený elektronický podpis. Přehledné online formuláře navádějí navrhovatele krok za krokem, čímž by mu měly pomoci minimalizovat nebezpečí chyby nebo opomenutí, které jsou nejčastějšími důvody pro vrácení podání v papírové podobě.

Další novinkou je infoSoud, kde si po zadání jednacího čísla můžeme zkontrolovat, v jaké fázi se naše řízení nachází. InfoSoud je prvním krokem k věrnému zaznamenání průběhu řízení např. pomocí videozáznamu, který by klientům justice umožnil ještě lépe hájit jejich práva například v opravném řízení. Systém by měl obsahovat informace o historii spisu i aktuální údaje o řízení. Aktuálně je zaveden pro okresní soudy. Do konce letošního roku by měly přibýt všechny krajské i vrchní soudy.

Od července letošního roku je možné elektronicky podat návrh na vydání platebního rozkazu. Soud jej může vydat, pokud je návrh podán na stanoveném elektronickém formuláři, podepsán zaručeným elektronickým podpisem a pokud žalobcem požadovaná výše plnění nepřekročí jeden milion korun. Elektronický platební rozkaz má umožnit rychlé vyřízení nesporných pohledávek (pokud je podán odpor, probíhá řádný soud) například u koncesionářských poplatků nebo u nehrazených účtů za plyn, nájemné nebo u spotřebitelských úvěrů. Kvůli rostoucímu zadlužování totiž počet takových pohledávek stoupá a zahlcuje soudce nadměrnou administrativou. Podobné řešení se osvědčilo například v Německu či Rakousku. Uživatele, kteří se rozhodnou vyzkoušet elektronický platební rozkaz, jistě potěší také o polovinu nižší soudní poplatek.

Obchodní rejstřík na internetu už nějakou dobu funguje. Modernizace však umožnila jeho další rozvoj, včetně přípravy online formuláře, který budeme moci použít pro žádost o provedení změny v zápise. Formulář bude přístupný ke konci tohoto roku. Moderní technologie a nový způsob zabezpečení dat umožnily otevřít pobočky rejstříku trestů u některých krajských soudů a v místech CzechPointu, jejichž počet se má dále zvyšovat. Programy jednání soudů, elektronická úřední deska a judikatura budou na internetu brzy dostupné.

Zjednodušení pro soudy

Dnes už jsou všechny soudy „na síti“. Uplatnění moderních technologií umožňuje učiněná rozhodnutí zaznamenat a posléze se k nim vrátit. To je zajímavé z hlediska samotných soudců i z hlediska šéfů soudů, kteří mohou snadněji kontrolovat práci svých podřízených.

K ulehčení a urychlení soudní agendy by mohl přispět systém, který se testuje u několika soudů ve Středočeském kraji. Jde o projekt rozpoznávání hlasů a jejich následný přenos do textové podoby. Podle dosažených výsledků je úspěšnost přepsaného textu více než 95 %. Systém je založen na rozpoznávání omezeného odborného slovníku. Zatím není možné, aby obsáhl celou slovní zásobu českého jazyka. Na zdokonalení se však pracuje.

Nové technologie v práci policie

V rámci Policie ČR probíhá zkušební provoz elektronického trestního řízení, jehož cílem je předávat sjednocená policejní data státnímu zástupci a dále na soud. Konečným záměrem je dosáhnout takového stavu, aby státní zástupce mohl přípravné řízení dozorovat online. S elektronickým trestním řízením se začínalo v Brně. Od ledna letošního roku bylo plošně zavedeno všude. Propojilo se tím více než 1500 policejních pracovišť. Systém poskytuje společné úložiště dat i jednotné formuláře. Elektronizace dále přinesla propojení s centrálním registrem obyvatel a vozidel, což by mělo vést ke sjednocení a zjednodušení práce policistů a zrychlení způsobu vyhledávání informací.

dan_z_prijmu

Pro změny, které elektronizace justice přináší, je však potřeba připravit odpovídající legislativní rámec. Přijmout takové úpravy, které umožní např. digitalizaci dokumentů, vedení elektronického spisu, možnost využití elektronického doručování, způsob archivace elektronických dokumentů, atd. Dalšími projekty, které se do budoucna na poli moderních technologií připravují, jsou např. elektronické pověřování notářů a exekutorů či elektronické monitorování domácího vězení (elektronické náramky), což vůbec umožní realizaci tohoto druhu trestu a sledování osob k němu odsouzených.

Cílem je celkové zjednodušení jednání občanů se soudy i s ostatními úřady veřejné správy. Dokumenty v elektronické podobě totiž přijímá například i Česká správa sociálního zabezpečení. Elektronicky lze podat též daňová přiznání. Protože jde o projekty nové, na konkrétní výsledky a případná zlepšení si musíme počkat. Zdá se, že klady převažují. Nebezpečí může spočívat ve zneužití, které se u informací soustředěných do různých rejstříků přímo nabízí. A také ještě větší odosobnění už tak neosobní veřejné správy.

Anketa

Využíváte možnosti online spojení s úřady?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).