Hlavní navigace

Když reforma, tak "rovná"

1. 12. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Minulý víkend proběhl kongres ODS v Brně. Stínový ministr financí Tlustý na něm detailněji představil nadcházející předvolební program s důrazem na rovnou daň a univerzální sociální dávku, který nazval Moderním daňovým, důchodovým a sociálním systémem. Jak by ale dopadl v praxi?

Tři rovné pilíře ODS

ODS by ráda zjednodušila daňový systém s využitím rovné daně. Velkým argumentem má být i skutečnost, že ekonomiky zemí s rovnou daní rostou až dvakrát rychleji než země se srovnatelně složitým daňovým systémem, jaký máme my. Jako pravicová strana preferuje ODS liberálnější přístup, resp. nižší zdanění. I přesto podpořila schválení sociálnědemokra­tické novely zákona o dani z příjmu, která sice daně snižuje, ale pouze lidem s nižšími příjmy. Jak si tedy ODS svůj vlastní systém s rovnou daní a rovnými sociálními dávkami představuje? Jak hodlá zvýšit životní příjmy a životní úroveň obyvatel Česka a jak chce stabilizovat zadlužující se veřejný finanční sektor?

Daňový systém je příliš složitý a neprůhledný, a tím pádem dovoluje daňové úniky. Administrativní náklady výběru daně máme podle občanských demokratů jedny z nejvyšších v OECD a důchodový systém je v budoucnu neudržitelný. Problémem je také vysoká nezaměstnanost, zvláště v některých krajích ČR, a snižující se relace penzí vzhledem k průměrnému příjmu z výdělečné činnosti. A s tím vším chce ODS něco dělat.

Rovná daň

Základem má být rovná daň (nejen z příjmu zaměstnanců, živnostníků a firem, ale i jednotná sazba DPH) ve výši 15 %. Ostatní daně, kromě spotřebních, plánuje ODS zrušit. Napříště už bychom tedy neplatili daň dědickou, darovací, z převodu nemovitosti, ani daň z dividend a z kapitálových výnosů. Zdá se vám to příjemné? Ale to ještě zdaleka není vše, čím vás bude chtít opoziční strana nalákat před volbami do řad svých sympatizantů. Při výpočtu daně budete moci uplatnit zajímavé odpočitatelné položky jak na sebe, tak na vámi vychovávané děti nebo na manželku na mateřské dovolené.

Nezdaněný příjem (odpočitatelné položky)
Osoba
Dospělý pracující 6 000
Dospělý v domácnosti 6 000
1. dítě 2 440
2. dítě 3 600
3. dítě 3 600
4. dítě 2 400
5. dítě 1 200
6. a každé další 600

Rovný důchod

Reformu důchodového systému postavila pravice na rovném důchodu, jehož výplatu ve výši 20 – 25 % průměrného platu bude garantovat stát. Ale ani občané nebudou bez odpovědnosti. Jejich spoluúčast a aktivitu při zabezpečování vlastní budoucnosti má podnítit zvýšená státní podpora pro produkty dobrovolného penzijního připojištění, životní pojištění a jiné formy spoření na důchod. Snížení plateb na důchodové pojištění by zvýšilo čisté příjmy a dále by bylo pouze na lidech samotných, jak se zabezpečí na stáří. Zároveň by ODS žádným způsobem neomezovala přivýdělek při důchodu.

Nejroztomilejší se mi jeví návrh bonusu za vychované dítě, který má obnovit mezigenerační solidaritu. Každý, kdo ve svém životě vychová potomka, bude k důchodu dostávat 2 % z hrubé mzdy své ratolesti, respektive 10 % ze sociálního odvodu svého dítka. Tím chce ODS podporovat investice do výchovy a vzdělání budoucích generací.

Všechny tyto změny by se neměly týkat současných důchodců, ale ani ti nemusí být smutní. Pobírali by sice důchody podle starého systému, ale od začátku roku 2007 by také jim ODS důchody zvýšila. Ovšem zatím přesně neuvedla o kolik.

Rovná dávka

Nejzásadnější změnu chce ODS provést v sociálním zabezpečení. Celý systém sociálních dávek by měla nahradit dávka univerzální, tzv. státem zaručený příjem. Ten bude ve formě konkrétních částek (které jsou mimochodem stejné jako částky odpočitatelných položek – viz tabulka) určovat spodní příjmovou hranici pro lidi bez vlastních výdělků. Dávky pro občany se změněnou pracovní schopností (tzn. invalidní a částečně invalidní důchodci) by měly zůstat zachovány. To je opravdu razantní návrh, neboť jednotnou sociální dávku nemají ani země s rovnou daní.

A jak by tedy vypadal výpočet vaší čisté mzdy podle scénáře občanských demokratů? K vaší hrubé mzdě se připočítá státem zaručený příjem – suma za vás, za vaši manželku a všechny děti. A z této navýšené hrubé mzdy se po drobných úpravách (15procentní srážka ze skutečné hrubé mzdy) odečte rovná daň a sociální pojištění ve výši 15 % a také zdravotní pojištění ve výši 10 %. (8% odvod sociálního pojištění za zaměstnance by byl zrušen.)

Dopad na státní rozpočet podle propočtů ODS
Rok 2007  – 18 219 000 Kč
Rok 2008  – 1 298 000 Kč
Rok 2009 + 14 900 000 Kč
Rok 2010 + 31 889 000 Kč

Také se vám tato čísla zdají přehnaně optimistická? Ve článku Ondřeje Antoše Penzijní reforma z dílny ODS se dočtete už méně příjemné odhady dopadu rovného důchodu na penzijní systém. Protože bude vedle sebe po nějakou dobu koexistovat starý a nový důchodový systém, výdaje státu poklesnou až s úplným přechodem na nový systém. A to by mohlo být až někdy kolem roku 2065. Do té doby by penzijní systém zůstal deficitní. Na druhou stranu, návrhy úprav by měly vést k motivací lidí pracovat a nebýt závislí na státu, takže lze očekávat postupné zvyšování zaměstnanosti.

dan_z_prijmu

ČSSD nesouhlasí

Vládnoucí strana stále preferuje příspěvkově definovaných systém průběžného financování důchodů. O rovné dani nechce ČSSD ani slyšet, stejně jako o rovném důchodu ve výši dvaceti pěti procent průměrné mzdy. Stejně tak pokládáme za nemožné, aby se zrušily přídavky na děti nebo systém podpory v nezaměstnanosti, uvedl v reakci na předložené návrhy ODS ministr financí Bohuslav Sobotka.

ČSSD se pokouší vyvracet i mýtus o nezadluženosti veřejných financí za vlády ODS. Podle jejich vyjádření při přepočtení deficitů podle běžných mezinárodních metod ESA 95 dosáhla ODS dvakrát dvouciferných deficitů veřejných rozpočtů.

Anketa

Přesvědčil vás návrh ODS na rovnou daň a rovný důchod?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).