Hlavní navigace

Rovná daň: Slovenská praxe

31. 5. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Rovná daň není jen experimentem v podání jedné české politické strany. Naši slovenští sousedé ji již jeden rok mají zavedenou v praxi. Nechme promluvit výsledky rovné daně v podobě čísel a propočtů. Mají se Slováci po zavedení rovné daně lépe, nebo hůře?

Od 1. 1. 2004 je na Slovensku zavedena rovná daň. Daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob mají jednu sazbu ve výši 19 %. V současné době uvažují o zavedení rovné daně další země (včetně Česka). Porovnejme si proto výpočet čisté mzdy na Slovensku před daňovou reformou a po zavedení rovné daně.

Vypočítáme si daňovou povinnost u nízkých, průměrných i nadstandardních příjmů. Kolik jednotlivé příjmové skupiny obyvatelstva po zavedení rovné daně na Slovensku ušetřily? A ušetřily opravdu?

Daň z příjmů fyzických osob

Čistou mzdu vypočítám v letech 2003 a 2005 u průměrné mzdy, která na Slovensku činí měsíčně přibližně 15 000 SK, u podprůměrné mzdy ve výši 11 000 SK a u nadprůměrné mzdy ve výši 27 000 SK.

Výpočet čisté mzdy v roce 2003

Sazby daně z příjmů fyzických osob na Slovensku
Příjem Mezní sazba daně*
Do 90 000 SK 10 %
90 000 – 180 000 SK 20 %
180 000 – 396 000 SK 28 %
396 000 – 564 000 SK 35 %
564 000 SK a více 38 %

* Sazba daně pro příjmy převyšující spodní hranici pásma.

Pojistné celkem – 12,8 %
Z toho:

 • Důchodové pojištění – 6,4 %
 • Nemocenské pojištění – 1,4 %
 • Pojištění nezaměstnanosti – 1,0 %
 • Zdravotní pojištění – 4,0 %

Nezdanitelné položky

 • Základní nezdanitelná položka na poplatníka – 38 760 SK
 • Na nepracující manželku (manžela) – 12 000 SK
 • Na každé dítě – 16 800 SK
Příklad zdanění příjmů před zavedením „rovné daně“ na Slovensku
svobodný, bezdětný nepracující manželka a dvě děti
Hrubá mzda (roční) 132 000 SK 180 000 SK 324 000 SK 180 000 SK
Pojistné 16 896 SK 23 040 SK 41 472 SK 23 040 SK
Daň z příjmů 7 635 SK 14 840 SK 44 855 SK 7 260 SK
Čistá mzda 107 469 SK 142 120 SK 237 673 SK 149 700 SK
Čistá mzda (v %) 81,40% 79,00% 73,40% 83,20%

Výpočet čisté mzdy v roce 2005

Sazba daně z příjmů fyzických osob – 19,0 %

Pojistné celkem – 13,4 %
Z toho:

 • Důchodové pojištění – 7,0 %
 • Nemocenské pojištění – 1,4 %
 • Pojištění nezaměstnanosti – 1,0 %
 • Zdravotní pojištění – 4,0 %

Nezdanitelné položky

 • Základní nezdanitelná položka na poplatníka – 87 936 SK
 • Na nepracující manželku (manžela) – 87 936 SK

Daňový bonus

Od výsledné daně se odečítá částka závislé dle počtu dětí

 • Daňový bonus na jedno dítě – 4 800 SK
 • Daňový bonus na dvě děti – 9 600 SK
 • Daňový bonus na tři děti – 14 400 SK
 • Daňový bonus na čtyři děti – 19 200 SK
Příklad zdanění příjmů po zavedení „rovné daně“ na Slovensku
svobodný, bezdětný nepracující manželka a dvě děti
Hrubá mzda (roční) 132 000 SK 180 000 SK 324 000 SK 180 000 SK
Pojistné 17 688 SK 24 120 SK 42 395 SK 24 120 SK
Daň z příjmů 5 011 SK 12 909 SK 36 797 SK  – 9 600 SK (daňový bonus)
Čistá mzda 109 301 SK 142 971 SK 244 808 SK 165 480 SK
Čistá mzda (v %) 82,80% 79,40% 75,60% 91,90%

Čistá mzda

Jak jsme si na jednotlivých příkladech ukázali, na daňové reformě na Slovensku „vydělaly“ všechny příjmové skupiny obyvatelstva. Nejvíce potom vícečlenné rodiny (díky daňovým bonusům na děti) a občané s vysoce nadprůměrnými příjmy. Občan s podprůměrným měsíčním příjmem ve výši 11 000 SK (jehož celý příjem byl v roce 2003 zdaněn 10% sazbou daně z příjmů) má čistou mzdou za celý rok o 1 832 SK vyšší po zavedení rovné daně ve výši 19 %. Je to způsobeno zavedením vyšší základní nezdanitelné položky na poplatníka.

Daň z příjmů právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob na Slovensku klesá od roku 2000, kdy činila 29 %. V roce 2002 byla snížena na 25 % a od zavedení rovné daně v roce 2004 činí sazba daně z příjmů právnických osob 19 %.

Z členských zemí OECD je nižší sazba pro právnické osoby pouze v Irsku (12,5 %), Maďarsku (16 %) a na Islandu (18 %). Nižší sazba daně z příjmů právnických osob se na Slovensku projevila v přílivu zahraničních investic a vytvořením nových pracovních míst, o čemž svědčí postupné snižování nezaměstnanosti z téměř 17 % na současnou úroveň 11,9 %.

Vývoj míry nezaměstnanosti na SlovenskuRok 2004
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nezaměstnanost (v %) 16,6 16,5 16,0 15,3 14,5 13,9 13,7 13,2 13,1 12,7 12,6 13,1
Vývoj míry nezaměstnanosti na SlovenskuRok 2005
Měsíc 1 2 3 4
Nezaměstnanost (v %) 13,4 13,1 12,7 11,9

Daň z přidané hodnoty

Zavedení rovné daně u DPH zvýšilo ceny zboží a služeb, zvýšení však nakonec nebylo tak výrazné, jak někteří ekonomové očekávali. Sazba daně z přidané hodnoty, na rozdíl od sazby daně z příjmů právnických osob, byla na Slovensku vždy vyšší než v Česku.

V roce 2000 činila základní sazba DPH v Česku 22 %, na Slovensku 23 %, snížená sazba daně činila v Česku 5 %, na Slovensku 10 %. V roce 2003 se zvýšila na Slovensku snížená sazba daně na 14 % (v Česku zůstaly sazby beze změny).

Rovná daň ve výši 19 % tedy znamenala snížení cen u zboží podléhajícího základní sazbě před reformou (23 %) a zdražení zboží a služeb podléhajících snížené sazbě před reformou (14 %). Zavedení rovné daně v průměru znamenalo zvýšení cen zboží a služeb.

Zvyšování cen zboží a služebRok 2004 (vždy oproti předcházejícímu měsíci)
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Spotřebitelské ceny (v %) 104,4 100,8 100,1 100,0 100,4 100,2 100,3 99,9 100,0 100,0 99,9 99,8
Zvyšování cen zboží a služebRok 2005 (vždy oproti předcházejícímu měsíci)
Měsíc 1 2 3 4
Spotřebitelské ceny (v %) 101,7 100,3 99,9 100,2

Celkově tedy na Slovensku došlo v lednu 2004 ke zvýšení zboží a služeb o 4,4 % oproti konci roku 2003 (díky zvýšení DPH). Nejvíce potom zdražily výdaje související s bydlením – o 9,5 %. Od ledna potom již docházelo pouze k nevýraznému zvyšování cen zboží a služeb.

V současné době (duben 2005) jsou ceny zboží a služeb na Slovensku o necelých 7 % vyšší než před daňovou reformou v roce 2003. Nesmíme ovšem zapomenout, že došlo na Slovensku k růstu reálných mezd v roce 2004 oproti roku 2003 o 2,5 %. Na konci roku 2003 činila průměrná mzda na Slovensku 14 365 SK, na konci roku 2004 činila průměrná mzda 17 955 SK.

Závěr

Rok 2004 byl pro Slovensko dle vykázaných makroekonomických údajů úspěšný. Podařilo se snížit nezaměstnanost, reálná mzda vzrostla a hrubý domácí produkt vzrostl o 10 % oproti roku 2003. Dle Světové banky Slovensko v současné době (rok 2005) nabízí 18. nejlepší podmínky k podnikání na světě (z členských zemí EU deváté nejlepší).

Pramen:

 • Worldbank – Doing Business 2005, ISBN 0–8213–5748–4
 • Statistický úřad Slovenské republiky
 • OECD, Taxation: Part IV. Value Added Taxes (2000 – 2005)
 • OECD, Taxation: PART II. Taxation of Corporate and Capital Income (2000 – 2005)

Souhlasíte se zavedením rovné daně podle návrhu ODS?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).