Hlavní navigace

Kdo může mít prodlouženou dovolenou?

29. 8. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Jedním ze zaměstnaneckých benefitů je delší dovolená. Můžete získat více volna a komu naopak dovolená být prodloužena nemůže?

Pokud jde o dovolenou za kalendářní rok, tak podle ust. § 213 odst. 1 zákoníku práce máte nárok nejméně na 4 týdny. Ale váš pracovní poměr k zaměstnavateli musí trvat nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku, pokud váš pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku, máte, za předpokladu, že jste konali práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, nárok na poměrnou část dovolené, která činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Čtěte: Měníte zaměstnavatele, ale chcete mít záhy dovolenou. Jak na to?Jste-li nemocní 100 dnů a více, přijdete o část dovolené

Od  ust. § 213 odst. 1 zákoníku práce se lze odchýlit ve prospěch zaměstnance, a proto může být dovolená libovolně, dle úvahy a možností zaměstnavatele prodlužována. Může to být o celé kalendářní týdny i jen o jednotlivé dny.

V případě, že zaměstnavatel nemá možnost (například z ekonomických nebo provozních důvodů) poskytnout zaměstnancům celý týden dovolené navíc, může jim prodloužit  dovolenou  např. pouze dva, tři dny apod.

Je také možné, aby zaměstnavatel prodloužil dovolenou pouze určitým skupinám zaměstnanců, např. delší dovolenou přiznal zaměstnancům pracujícím u zaměstnavatele delší počet let, nebo zaměstnancům konajícím práce fyzicky nebo duševně náročné, nebo zaměstnancům pracujícím v nepřetržitém provozu apod. Zaměstnavatel však musí při takovém prodloužení dovolené respektovat příkaz rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Tip: Obvinit z diskriminace je snadné. Ale málokterý skutečně uspějeJak dokázat diskriminaci v odměňování, když jsou platy tajné?

Dovolenou však nesmějí prodlužovat zaměstnavatelé uvedení v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce a v ust. § 213 odst. 3 zákoníku práce. Prodloužit dovolenou svým zaměstnancům tak  nesmějí stát, územní samosprávný celek (obec nebo kraj), státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů (např. ze zákona o zdravotním pojištění) a školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona a veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.

Účto_tip_změny21

Zaměstnancům těchto zaměstnavatelů však náleží dovolená o 1 týden delší přímo ze zákona. Ust. § 213 odst. 2 zákoníku práce jim zaručuje dovolenou v délce 5 týdnů za kalendářní rok. Zákoník práce rovněž nepřipouští prodlužování dovolené pedagogickým pracovníkům a akademickým pracovníkům vysokých škol, jejichž dovolená činí 8 týdnů. Od předmětných ust. § 213 odst. 2 a 3 zákoníku práce se nelze odchýlit.

Čtěte také: O loňskou dovolenou se nebojte. Sami určíte, kdy si ji vezmete

Právo na dovolenou Čtyřtýdenní dovolená Pětitýdenní dovolená Šestitýdenní dovolená Osmitýdenní dovolená
(20 dnů) (25 dnů) (30 dnů) (40 dnů)
1.12 1,5 dne 2 dny 2,5 dne 3,5 dne
2.12 3,5 dne 4 dny 5 dnů 6,5 dne
3.12 5 dnů 6 dnů 7,5 dne 10 dnů
4.12 6,5 dne 8,5 dnů 10 dnů 13,5 dne
5.12 8,5 dne 10,5 dne 12,5 dne 16,5 dne
6.12 10 dnů 12,5 dne 15 dnů 20 dnů
7.12 11,5 dne 14,5 dne 17,5 dne 23,5 dne
8.12 13,5 dne 16,5 dne 20 dnů 26,5 dne
9.12 15 dnů 18,5 dne 22,5 dne 30 dnů
10.12 16,5 dne 21 dnů 25 dnů 33,5 dne
11.12 18,5 dne 23 dnů 27,5 dne 36,5 dne
12.12 20 dnů 25 dnů 30 dnů 40 dnů

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).