Hlavní navigace

Pochybila vaše banka? Obraťte se na finančního arbitra!

7. 2. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pochybit může každý. I banka. Za chyby banky by ale neměl platit její klient. Na práva klientů v platebním styku dohlíží finančí arbitr. Nemůžete-li se domoci svých práv a náhrady škody u banky, neváhejte se na něj obrátit. S čím vám může pomoci? Jeho úřad ale nepatří k nejlevnějším...

Mnohým z vás se určitě někdy stalo to, že jste potřebovali rychle odeslat peníze tak, aby na účet došly příjemci v určitý termín, a vaší bance se povedlo do daného termínu peníze neposlat. V některých případech se nic neděje – říkáte si „to se může stát každému…“ Jenže co dělat v případech, kdy v případě pozdní platby zaplatíte například penále z prodlení nebo přijdete o státní podporu (např. u stavebního spoření) za něco, co jste neudělali? Nebo vám zmizely z účtu peníze, kterými jste potřebovali rychle zaplatit, a vaše banka vám je s tím, že se prostě někde ztratily, poslala třeba až další měsíc? Budete platit za chybu vaší banky?

První možností řešení je soud. Celý soudní proces je však velice zdlouhavý a ne vždy se vám musí podařit v soudním sporu vyhrát, natož vymoci například úrok z prodlení (či jakoukoliv jinou náhradu). V případě malých částek se soudní spor určitě nevyplatí.

Právě k řešení výše uvedených a jiných podobných případů je tu finanční arbitr. Finanční arbitr řeší spory mezi převodními institucemi (bankami) a jejich klienty na jejich popud. V kompetenci arbitra jsou spory do celkové výše 50 tis. EUR. Můžete se samozřejmě spolehnout i na soud, finanční arbitr je však řeší mnohem rychleji.

K čemu slouží úřad finančního arbitra?

Institut finančního arbitra byl zřízen k 1. 1. 2003. Je to zvláštní orgán, jehož funkcí je pomáhat v mimosoudním vyrovnávání sporů, které mohou vzniknout mezi poskytovateli služeb platebního styku a jejich klienty nebo mezi vydavateli a uživateli elektronických platebních prostředků. Finanční arbitr byl založen na podnět Evropské unie v rámci harmonizace práva ČR s EU. Zatímco soudy mají obecnou působnost, finanční arbitr je tu především pro veřejnost. Od ledna roku 2003 do konce roku 2006 vyřešil celkem 433 případů.

1. dubna 2006 nabyla účinnosti druhá novela zákona o finančním arbitrovi, která přináší následující změny:
 • Řešení tzv. nepřevodů.
 • Stanovení promlčecí lhůty při podání návrhu.
 • Povinná pokuta je součástí nálezu.
 • Průlom do mlčenlivosti v souvislosti s informační povinností FA vůči veřejnosti – od 1. dubna 2006 musí finanční arbitr podávat na požádání veřejnosti informace o průběhu případů.

Finanční arbitr může rozhodovat spory vzniklé mezi institucemi a jejich klienty při provádění převodů peněžních prostředků na tuzemském trhu podle zákona o platebním styku. Spory z přeshraničního platebního styku finanční arbitr řeší od 1. 5. 2004, tj. dne vstupu České republiky do Evropské unie, a to mezi osobami, které provádějí převody peněžních prostředků (např. banky, Česká pošta) a jejich klienty v případě, že výše částky, která je předmětem sporu, vyjádřená v eurech nepřesahuje ke dni podání návrhu částku 50 000 EUR (zhruba 1,4 milionu Kč), a mezi osobami, které vydávají elektronické platební prostředky, a držiteli elektronických platebních prostředků při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků. Ostatní spory musí řešit příslušný soud.

S čím se tedy konkrétně můžete na Finančního arbitra obrátit?

Mezi předměty sporu můžou být následující:
 • Zneužití odcizené platební karty u obchodníka.
 • Výše poplatku za přeshraniční převod.
 • Neoprávněné výběry odcizenou platební kartou.
 • Zneužití odcizené kreditní karty u obchodníka na podpis v zahraničí.
 • Odčerpání prostředků výběrem z bankomatu.
 • Odčerpání prostředků platební kartou v bankomatech a u obchodníků.
 • Zneužití v zahraničí odcizené platební karty u obchodníků.
 • Odčerpání prostředků prostřednictvím internetového bankovnictví.
 • Navrhovatelem chybně vyplněný platební příkaz k převodu.
 • Odčerpání peněžních prostředků z účtu prostřednictvím telefonního bankovnictví.
 • Zneužití odcizené platební karty u obchodníka.

Zdroj: www.finarbitr.cz

Čtyři roky na trhu

V prvním roce své působnosti řešil arbitr České republiky 66 případů. O rok později to bylo již 130 případů a o dva roky později již 160 případů. V roce 2006 však počet řešených případů rapidně poklesl na 77 řešených případů.

Dle současného finančního arbitra Otakara Schlossbergera je důvodem poklesu počtu řešených případů nevědomost veřejnosti a změna chování bank k lepšímu – jednoduše nenechají dojít spor až pod ruce finančního arbitra.

Rok 2006 si však stojí dobře vůči letům minulým v poměru tzv. oprávněných případů k neoprávněným (to jsou ty, k jejichž řešení dají poškození klienti podnět finančnímu arbitrovi, ačkoliv jeho řešení není v jeho kompetenci či je očividné, že se na něj obracejí neprávem). V roce 2006 byly každé dva přijaté případy ze tří oprávněné (68 %). Většina případů se přitom týká platebních karet.

Finanční arbitr může uložit instituci, která pochybila v případu spadajícího do jeho kompetence, pokutu až do výše jednoho milionu korun. V roce 2004 uložil celkové pokuty ve výši 570 000 Kč, o rok později zhruba 943 500 Kč. V roce 2006 však pouze 237 000 Kč. Důvodem je kromě nízkého počtu řešených případů neudělení žádné pokuty za nesplnění informační povinnosti (společnost nepoučila finančního arbitra, že je oprávněna vydávat platební prostředky a provádět převody platebních prostředků), což jsou nejvyšší pokuty udělované finančním arbitrem (100 000 Kč).

Zajímavá je absolutní výše nákladů na fungování finančního arbitra. Náklady za rok 2005 jsou téměř ve stejné výši jako v roce 2006 (zhruba 10 milionů korun), i přes více než 50% pokles řešených případů, což není úplně v pořádku. Odůvodnění Otakara Schlossbergera, který dává vysoké náklady za vinu drahým soudním znalcům a specialistům platebního styku, je nedostačující. Většinu nákladů tvoří mzdy a platy zaměstnanců instituce.

dan_z_prijmu

Vyplatí se využít služeb Finančního arbitra?

Pouze jedna třetina vyřešených případů skončí ve prospěch navrhovatele, ostatní ve prospěch instituce. Výhodou oproti řešení problému soudním sporem je však krátká doba vyřešení případu. Jednotlivé případy trvají od 60 dní až po deset měsíců. Průměrná doba vyřízení od jeho podání po nabytí právní moci je podle Otakara Schlossbergera 95 dní, přitom soudní spor se může táhnout celá léta.

Pokud vás tedy potkaly podobné problémy s bankou či jinou institucí platebního styku, neváhejte se na finančního arbitra obrátit. Existuje docela vysoká šance, že se domůžete svých práv i bez dlouhých soudních průtahů. Za pokus to tedy rozhodně stojí.

Anketa

Věděl jste, že existuje finanční arbitr?

Autor článku

Autor působí jako redaktor ekonomické redakce České televize.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).