Hlavní navigace

Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku?

11. 12. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Náklady na pracovně-lékařské služby, včetně vstupních prohlídek, nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Vstupní prohlídku absolvujete při (před) vznikem pracovního poměru, měla by se konat i tehdy, když dochází ke změně sjednaného druhu práce, např. při převedení zaměstnance na jinou práci. Podle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, platí následující: Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. To však neplatí, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak. Jak to tedy v praxi je a má být?

Jestliže jako uchazeč/-ka o zaměstnání absolvujete vstupní lékařskou prohlídku, ale následně s vámi není uzavřen pracovněprávní vztah (pracovní poměr), a to především z důvodu, že jste nebyli shledáni zdravotně způsobilými pro výkon práce, hradíte si náklady na vstupní lékařskou prohlídku sami. Tak tomu ale není, pokud zvláštní právní předpis ukládá úhradu zaměstnavateli, tj. např. ve vztahu k zaměstnancům pracujícím v noci (tedy v době mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní) nebo mladistvým zaměstnancům (mladším 18. let). Viz: Kdo a odkdy může na brigádu?

Rovněž tak vám hradí prohlídku zaměstnavatel, pokud se k tomu předem zaváže.
V případě, že pracovněprávní vztah mezi uchazečem o zaměstnání (zaměstnancem) a zaměstnavatelem vznikne, je povinen uhradit náklady na vstupní lékařskou prohlídku zaměstnavatel. Tuto povinnost ale nemá, pokud zvláštní právní předpis stanoví jinak nebo se zaměstnavatel s uchazečem o zaměstnání předem dohodne nebo následně již se zaměstnancem dohodne jinak, tedy že prohlídku zaplatí sám zaměstnanec a této dohodě nebrání jiný právní předpis (tak je tomu ve zmíněném případě zaměstnanců pracujících v noci a zaměstnanců mladistvých, kdy hradí prohlídku vždy zaměstnavatel).

Dohody o úhradách

Lze tedy napsat, že jako uchazeči o zaměstnání resp. zaměstnanci byste se neměli nechat přimět k dohodě, že si náklady na vstupní lékařskou prohlídku bude hradit sami a pak ji, jestliže budete přijati do práce, hradí zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel nemá vůli prohlídku uhradit, pak lze doporučit kompromis, kdy se obě strany dohodnou tak, že prohlídku uhradíte, a po uplynutí zkušební doby, pokud v ní pracovní poměr neskončí, náklady na prohlídku vám zaměstnavatel proplatí, jinak vám zůstanou na bedrech

Více ke zkušební době:

skoleni_8_6

Ivana Dvorská
Ivana Dvorská (Internet Info, s. r. o.)

Ordinace. Ilustrační foto

Dohoda o úhradě nemusí být písemná, stačí ústní dohoda, i když písemnou dohodu lze doporučit spíše. Možnost uzavřít dohodu o úhradě lékařské prohlídky a přenést její náklady na vás je možné jen ohledně vstupní lékařské prohlídky, neboť náklady na jiné pracovně-lékařské prohlídky hradí vždy zaměstnavatel, s výjimkou posuzování nemocí z povolání, a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví. (Viz ust. § 58 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.)

Použitá literatura: Bukovjan, P.: Pracovně-lékařské služby z pohledu zaměstnavatele, Průvodce pracovně-právními předpisy č. 10/2012, BMSS-Start, spol. s r. o.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).