Hlavní navigace

Za svá práva se vyplatí bojovat. I když musíte na zaměstnavatele podat více žalob

13. 11. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Převedli ho na podřadnou práci a dvakrát vyrazili. Jednou výpovědí a pak na hodinu. U soudu přesto všechno vyhrál.

Nebojte se bránit i několika několika neplatným opatřením vašeho zaměstnavatele. O tom, že to jde, může přesvědčit následující příběh pracovníka, který uspěl v soudní při.

Dvojitý vyhazov

Pracovník dostal od zaměstnavatele výpověď pro porušení pracovní kázně, v jejímž důsledku byl převeden na jinou práci. Tu však odmítl vykonávat, a proto s ním byl ještě následně rozvázán pracovní poměr jeho okamžitým zrušením. 

Zaměstnanec se však úspěšně bránil. Všechna tři opatření zaměstnavatele shledaly soudy jako protiprávní. Nejprve vyhrál spor o neplatnost výpovědi, pak o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a tím i o převedení na jinou práci. Jedno nezákonné opatření nemůže být podkladem pro zákonnost jiného opatření. Čtěte více: Více výpovědí v jednom pracovním poměru se nevylučuje

Zaměstnanci se vyplatí, když za svá práva a nároky bojuje, byť je nucen podat na zaměstnavatele i více než jednu žalobu.

Jak to bylo čili skutkový základ sporného případu

Zaměstnanec (žalobce) pracoval u žalovaného zaměstnavatele jako „vedoucí hrázný“ na vodním díle. Dne 8. října dostal pracovník výpověď z pracovního poměru pro porušení pracovní kázně a zároveň byl převeden od 9. října do skončení pracovního poměru na jinou práci vodohospodářského dělníka provozní údržby. 

Zaměstnanec ale vyslovil nesouhlas s podanou výpovědí a trval na dalším zaměstnávání pracemi podle pracovní smlouvy. 9. října se v 7 hodin dostavil na nové pracoviště, kde výkon práce, na niž byl převeden, výslovně odmítl, a v následujících pracovních dnech 10., 11. a 14. října se na toto pracoviště již nedostavil. Pro toto jednání zaměstnavatel 15. října okamžitě zrušil pracovní poměr. Čtěte více: Kdy může zaměstnavatel vyhodit pracovníka na hodinu?

Platné opatření nemůže vycházet z neplatného

Zaměstnanec nejprve dosáhl toho, že bylo soudem pravomocně určeno, že výpověď z pracovního poměru daná mu žalovaným 8. října je neplatná. 

Za tohoto skutkového stavu byla řešena otázka, zda je porušením pracovní kázně, jestliže zaměstnanec (bez vážného důvodu) odmítne výkon jiné práce, na niž byl převeden z důvodu podání výpovědi z pracovního poměru pro porušení pracovní kázně, která byla následně pravomocným soudním rozhodnutím shledána neplatnou. Čtěte také: Porušování pracovní kázně: Jak vypadá a jak se postupuje?

Soud prvního stupně zaměstnancově žalobě na určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru vyhověl, odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně. Zaměstnavatel si podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který jej svým rozsudkem spis. zn. 21 Cdo 386/2011, ze dne 3. 7. 2012, zamítl.

Trápí vás otázky z pracovněprávních vztahů? Můžete se s nimi obrátit na naše specialisty v odborné poradně.

Zpětné účinky rozhodnutí soudu o neplatném vyhazovu

Rozvázání pracovního poměru výpovědí je neplatné, jen jestliže byla jeho neplatnost určena pravomocným soudním rozhodnutím. 

Byla-li výpověď z pracovního poměru pravomocným rozhodnutím soudu označena za neplatný právní úkon, nemůže mít již od počátku žádné právní účinky. Její neplatnost nastává tedy zpětně k datu, kdy měl pracovní poměr tímto rozvázáním skončit. 

To – mimo jiné – znamená, že pracovní poměr účastníků na základě této výpovědi tehdy neskončil, a zaměstnanci (za předpokladu, že oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání) náleží rovněž zpětně (bez ohledu na okamžik právní moci soudního rozhodnutí o neplatnosti výpovědi) náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. To za dobu, kdy mu zaměstnavatel neumožnil konat (nepřiděloval) práci, k níž se zavázal podle pracovní smlouvy a kterou byl připraven, schopen a ochoten konat. Čtěte více: Chcete odškodnění za neplatný vyhazov? Musíte být opravdu ochotni a schopni pracovat

Jedno bez druhého neplatí

Tyto zpětné účinky zřejmě dopadají i na rozhodnutí zaměstnavatele o převedení na jinou práci, jehož právním důvodem je podání výpovědi z pracovního poměru. Je-li pravomocným rozhodnutím soudu vyslovena neplatnost takové výpovědi, má tato skutečnost rovněž za následek, že zpětně zanikají podmínky pro převedení zaměstnance na jinou práci. 

Odmítnutí výkonu této jiné práce ze strany zaměstnance proto nelze za této situace hodnotit jako porušení pracovní kázně, a tudíž ani jako důvod pro rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením nebo výpovědí. 

skoleni_4_3

A to i kdyby v době, kdy zaměstnavatel o převedení na jinou práci rozhodl a pracovník výkon  odmítl, byly formálně „veškeré zákonem požadované hmotněprávní podmínky pro platné převedení naplněny“. Stav, který byl objektivně posouzen jako nezákonný, nemůže být podkladem k zákonnému platnému skončení pracovního poměru.

Posouzení případu a verdikt soudu

Byl-li tedy zaměstnanec převeden „s platností od 9. října do skončení pracovního poměru“ na jinou práci vodohospodářského dělníka v provozní údržbě „na základě neplatné výpovědi“ ze strany žalovaného, nemůže odmítnutí výkonu této práce žalobcem založit důvod pro platné rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením. Čtěte také: Okamžité zrušení pracovního poměru musí být formálně správné i spravedlivé

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).