Hlavní navigace

Lázně: luxus pro bohaté? Možná si je můžete dovolit i vy

Richard W. Fetter

Lázně nemusí být jen výsadou bohatých. Částka, kterou za ně zaplatíte, závisí na formě péče, kterou stanoví lékař.

Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Lázeňská péče je významnou součástí zdravotní péče, jež je poskytována účastníkům veřejného zdravotního pojištění v lázeňských zařízeních. Mnozí pojištěnci, „kteří v tom umějí chodit“, mají vstřícného ošetřujícího lékaře a nenarazí na přísného revizního lékaře, však zneužívají své méně závažné diagnózy k tomu, aby získali na účet veřejného zdravotního pojištění dovolenou. Podobné téma: Zdravotní pojištění a volno v zaměstnání

Při léčení mnoha nemocí je ale lázeňská péče naopak nedílnou a nezbytnou součástí léčebného procesu. Lázeňství má v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dlouholetou tradici a nabídka je v tuzemsku opravdu široká.

Forma péče rozhoduje o vašich nákladech

Návrh na lázeňskou péči podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny ošetřující lékař. Ten může podat návrh buď na komplexní lázeňskou péči (která obvykle navazuje na ústavní péči o hospitalizovaného pacienta nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči), anebo u pojištěnců s méně závažným chronickým onemocněním na lázeňskou péči příspěvkovou.

V návrhu se uvádí doporučení, ve kterých lázních má být péče poskytnuta (pacient si většinou může vybrat z širší nabídky). Návrh na lázeňskou péči posuzuje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Do jeho pravomoci náleží návrh schválit, upravit (např. zaměnit komplexní formu za příspěvkovou) nebo zamítnout. Dětem a dorostu do 18 let se poskytuje zásadně komplexní péče, na žádost rodičů se poskytuje i péče příspěvková. Příspěvková péče může být poskytnuta jednou za dva roky, o výjimce rozhoduje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Podobné téma: Úraz a nemoc v zahraničí vás může přijít na tisíce. Jak tomu předejít?

Typ přiznané lázeňské péče rozhoduje o tom, kolik za ni zaplatíte. Komplexní péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou, která zaplatí náklady na vyšetření, léčení, ubytování a stravu. Pojištěnec si z vlastních prostředků hradí zpravidla lázeňský poplatek (tj. místní poplatek tamní obci nebo městu), cestovní výdaje a k tomu nově regulační poplatek 60 Kč za každý den poskytování komplexní péče.

Při příspěvkové péči jsou pojištěncům hrazeny jejich zdravotní pojišťovnou pouze náklady na vyšetření a léčení, pojištěnec si tedy sám hradí stravování, ubytování, cestovné a lázeňský poplatek. Pacient si rovněž zajišťuje sám ubytování a stravování, tedy se přímo domlouvá s příslušným lázeňským zařízením, případně využije služeb cestovní kanceláře.

Po dobu komplexní lázeňské péče je pojištěnec v pracovní neschopnosti. A je-li nemocensky pojištěn, pobírá za podmínek stanovených zákoníkem práce a zákonem o nemocenském pojištění náhradu mzdy a nemocenské. Naproti tomu při příspěvkové péči si pacient, pokud je zaměstnán, musí vzít dovolenou, případně zařídit si u zaměstnavatele např. neplacené volno.

Diners_Vanoce2019

Nemocensky pojištěni jsou všichni zaměstnanci v pracovním, služebním nebo obdobném poměru nebo zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti. Podmínkou je dosažení tzv. rozhodného – minimálního příjmu za měsíc, který je v r. 2009 stanoven na 2000 Kč. Pojištěny jsou i osoby samostatně výdělečně činné, pokud se dobrovolně k nemocenskému pojištění přihlásí u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Podobné téma: Pro koho je zdravotní pojištění povinné a kdo se mu může vyhnout?

K nástupu komplexní lázeňské péče je pacient vyzván zpravidla nejpozději do 3 měsíců ode dne vystavení návrhu (v nejnaléhavějších případech do 1 měsíce). K nástupu příspěvkové lázeňské péče je pojištěnec vyzván ve lhůtě do 6 měsíců ode dne vystavení návrhu, anebo si pojištěnec, umožňují-li to kapacity příslušného lázeňského zařízení, dohodne nástup již současně s odesláním návrhu nebo při zařizování ubytovacích a stravovacích služeb.

Kdokoliv se samozřejmě může v lázních léčit a pobývat i mimo rámec veřejného zdravotního pojištění. Pak jde o samopláteckou formu lázeňské péče. Samoplátce nepotřebuje žádný návrh od lékaře, ale zařizuje si, vybírá a hradí pobyt v lázních včetně léčebných procedur sám. I samoplátci, pokud nepřijíždí do lázní jen rekreačně, ale za léčebnými účely, je však nutno doporučit, aby byl vybaven příslušnou zdravotní dokumentací od svého lékaře.

Anketa

Kdy jste byli naposledy v lázních?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).