Hlavní navigace

Lázně: luxus pro bohaté? Možná si je můžete dovolit i vy

18. 11. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Lázně nemusí být jen výsadou bohatých. Částka, kterou za ně zaplatíte, závisí na formě péče, kterou stanoví lékař.

Lázeňská péče je významnou součástí zdravotní péče, jež je poskytována účastníkům veřejného zdravotního pojištění v lázeňských zařízeních. Mnozí pojištěnci, „kteří v tom umějí chodit“, mají vstřícného ošetřujícího lékaře a nenarazí na přísného revizního lékaře, však zneužívají své méně závažné diagnózy k tomu, aby získali na účet veřejného zdravotního pojištění dovolenou. Podobné téma: Zdravotní pojištění a volno v zaměstnání

Při léčení mnoha nemocí je ale lázeňská péče naopak nedílnou a nezbytnou součástí léčebného procesu. Lázeňství má v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dlouholetou tradici a nabídka je v tuzemsku opravdu široká.

Forma péče rozhoduje o vašich nákladech

Návrh na lázeňskou péči podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny ošetřující lékař. Ten může podat návrh buď na komplexní lázeňskou péči (která obvykle navazuje na ústavní péči o hospitalizovaného pacienta nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči), anebo u pojištěnců s méně závažným chronickým onemocněním na lázeňskou péči příspěvkovou.

V návrhu se uvádí doporučení, ve kterých lázních má být péče poskytnuta (pacient si většinou může vybrat z širší nabídky). Návrh na lázeňskou péči posuzuje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Do jeho pravomoci náleží návrh schválit, upravit (např. zaměnit komplexní formu za příspěvkovou) nebo zamítnout. Dětem a dorostu do 18 let se poskytuje zásadně komplexní péče, na žádost rodičů se poskytuje i péče příspěvková. Příspěvková péče může být poskytnuta jednou za dva roky, o výjimce rozhoduje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Podobné téma: Úraz a nemoc v zahraničí vás může přijít na tisíce. Jak tomu předejít?

Typ přiznané lázeňské péče rozhoduje o tom, kolik za ni zaplatíte. Komplexní péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou, která zaplatí náklady na vyšetření, léčení, ubytování a stravu. Pojištěnec si z vlastních prostředků hradí zpravidla lázeňský poplatek (tj. místní poplatek tamní obci nebo městu), cestovní výdaje a k tomu nově regulační poplatek 60 Kč za každý den poskytování komplexní péče.

Při příspěvkové péči jsou pojištěncům hrazeny jejich zdravotní pojišťovnou pouze náklady na vyšetření a léčení, pojištěnec si tedy sám hradí stravování, ubytování, cestovné a lázeňský poplatek. Pacient si rovněž zajišťuje sám ubytování a stravování, tedy se přímo domlouvá s příslušným lázeňským zařízením, případně využije služeb cestovní kanceláře.

Po dobu komplexní lázeňské péče je pojištěnec v pracovní neschopnosti. A je-li nemocensky pojištěn, pobírá za podmínek stanovených zákoníkem práce a zákonem o nemocenském pojištění náhradu mzdy a nemocenské. Naproti tomu při příspěvkové péči si pacient, pokud je zaměstnán, musí vzít dovolenou, případně zařídit si u zaměstnavatele např. neplacené volno.

skoleni_7_4

Nemocensky pojištěni jsou všichni zaměstnanci v pracovním, služebním nebo obdobném poměru nebo zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti. Podmínkou je dosažení tzv. rozhodného – minimálního příjmu za měsíc, který je v r. 2009 stanoven na 2000 Kč. Pojištěny jsou i osoby samostatně výdělečně činné, pokud se dobrovolně k nemocenskému pojištění přihlásí u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Podobné téma: Pro koho je zdravotní pojištění povinné a kdo se mu může vyhnout?

K nástupu komplexní lázeňské péče je pacient vyzván zpravidla nejpozději do 3 měsíců ode dne vystavení návrhu (v nejnaléhavějších případech do 1 měsíce). K nástupu příspěvkové lázeňské péče je pojištěnec vyzván ve lhůtě do 6 měsíců ode dne vystavení návrhu, anebo si pojištěnec, umožňují-li to kapacity příslušného lázeňského zařízení, dohodne nástup již současně s odesláním návrhu nebo při zařizování ubytovacích a stravovacích služeb.

Kdokoliv se samozřejmě může v lázních léčit a pobývat i mimo rámec veřejného zdravotního pojištění. Pak jde o samopláteckou formu lázeňské péče. Samoplátce nepotřebuje žádný návrh od lékaře, ale zařizuje si, vybírá a hradí pobyt v lázních včetně léčebných procedur sám. I samoplátci, pokud nepřijíždí do lázní jen rekreačně, ale za léčebnými účely, je však nutno doporučit, aby byl vybaven příslušnou zdravotní dokumentací od svého lékaře.

Anketa

Kdy jste byli naposledy v lázních?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).