Hlavní navigace

Platební karta s cestovním pojištěním?

10. 5. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Chystáte-li se odcestovat do zahraničí se svou platební kartou a zároveň se spoléháte na cestovní pojištění, které vaše karta obsahuje, měli byste vědět, jaká rizika, výhody a nevýhody jsou s takovým rozhodnutím spojeny. Je cestování jen s platební kartou bezpečné?

S platební kartou kolem světa

Většina mezinárodních platebních karet je dnes vydávána spolu s cestovním pojištěním, které klient buď získává spolu s kartou, nebo si za určitý zvýhodněný poplatek (např. 300 Kč) toto pojištění přikupuje jako doplněk. Přesto neplatí, že by se tím zbavil veškerých rizik, která při cestování hrozí.

Cestovní pojištění jako samostatný produkt se může velmi podstatně lišit rozsahem pojistné ochrany, výší pojistné částky i dalšími parametry, což platí nejen obecně, ale v případě cestovního pojištění u platebních karet ještě výrazněji. Nejdůležitějšími parametry, které cestovní pojištění obsahovat může a nemusí, je zejména:

 • pojištění léčebných výloh
 • úrazové pojištění,
 • pojištění odpovědnosti za škodu (na majetku, finanční, zdraví),
 • pojištění zavazadel,
 • pojištění stornopoplatků,
 • asistenční služby apod.

Určitě nebude zas tak velkým překvapením konstatování, že s kvalitou platebních karet roste i kvalita cestovního pojištění, které klient získává. Velmi kvalitní platební karty (např. Diners Club) zahrnují řadu zajímavých služeb, jako je například možnost automatické aktivace cestovního pojištění učiněním platební transakce nebo úhradou určitých cestovních nákladů (např. benzínu, jízdenky, letenky). U ostatních platebních karet, za něž se ročně neplatí tisícikoruny, nýbrž stokoruny, je třeba si kvalitní cestovní pojištění většinou přikoupit.

Rizika

Ve většině bank platí, že získáváte-li cestovní pojištění s platební kartou bez dalšího poplatku, jedná se o pojištění v poměrně redukované formě. Tím se ovšem logicky neredukují rizika spojená s vaší cestou. Stane-li se tedy, že se vám na letišti ztratí zavazadla nebo shodíte batohem čínskou vázu v místním muzeu, budete hradit škody ze svého. Jinými slovy, cestovní pojištění nebude obsahovat pojištění zavazedel, odpovědnosti za škodu, stornopoplatků apod.

Typickým rysem u cestovního pojištění v rámci platebních karet je značná odlišnost nejen napříč druhy karet, ale také napříč bankovním trhem. Banky tak spolu s platebními kartami nenabízí pojištění, které by mělo vždy stejné parametry, ale naopak odlišné pojistné produkty, což je dáno především odlišnými pojišťovnami, s nimiž banky spolupracují a které vám pojištění nakonec zajistí.

Před odjezdem je proto vhodné informovat se o tom (zásadní informace naleznete ve vaší pojistné smlouvě a pojistných podmínkách):

 • jaká je u vašeho pojištění stanovena maximální délka nepřetržitého pobytu v zahraničí, kterou pojištění kryje, protože obecně platí, že při překročení této lhůty pojištění automaticky končí,
 • rozsah pojistné ochrany,
 • výluky z pojištění,
 • výše limitů pojistného plnění,
 • relativní spoluúčast.

Jednou z největších nevýhod cestovního pojištění vázaného na vaši platební kartu může být to, že se toto cestovní pojištění bude týkat pouze úrazů vzniklých při nenáročných rekreačních aktivitách, a rizikovější sporty (např. vysokohorská turistika) či jiné výkonnostní sportovní aktivity nebudou v této formě pojištění zahrnuty. V takových případech nezbývá nic jiného než připojištění, popřípadě cestovní pojištění úplně nové.

Neopomenutelná je i další nevýhoda, a sice že pojistné limity pojištění k platebním kartám na léčebné výlohy leckdy nedosahují adekvátní výše, která by odpovídala potenciálním nákladům spojeným s pojistnými událostmi tohoto typu. Můžeme se tak setkat i s pojistným limitem pro léčebné výlohy ve výši 500 000 Kč. Maximální délka pobytu je důležitou informací z toho důvodu, že je zpravidla nutné dodržet časový limit a před jeho uplynutím se vrátit domů, aby došlo k obnovení pojistné ochrany. Běžně totiž pojištění platí jen 45 až 90 dní nepřetržité zahraniční cesty.

Vy výčtu výše zmíněných nevýhod se nachází i tzv. relativní spoluúčast, jejíž podstatou je to, že se musíte podílet na hrazení nákladů vzniklých v souvislosti s pojistnou událostí během vaší zahraniční cesty. Některé pojistky znamenají spoluúčast například ve výši tří procent.

Výhody

Bezesporu nejvíce výhod přináší drahé platební karty (zlaté, American Expres, Diners Club apod.), které obsahují i kvalitní cestovní pojištění s vysokými pojistnými limity (i 5 mil. Kč), pojištěním léčebných výloh, úrazovým pojištěním, odpovědnosti za škody, ztrátu a poškození zavazadel, zpoždění letu a zavazadel, asistenční služby atd. Pojištění se navíc vztahuje i na běžně provozované sporty a maximální délka bývá obvykle stanovena na 90 dnů.

Roční poplatky za vedení karty tohoto typu se však pohybují v řádech tisíců, pro platnost pojištění je navíc nutné hradit některé cestovní náklady prostřednictvím karty (ubytování, pohonné hmoty, letenku atp.). Spolu s držitelem karty Diners Club jsou pojištěni další maximálně tři lidé za podmínky, že cestují společně s ním, popřípadě že jejich letenky či jízdenky byly uhrazeny prostřednictvím karty.

Příklady pojištění k platebním kartám

ČSOB nabízí pojištění na cesty do zahraničí všem klientům k embosovaným kartám (VISA Classic, VISA Business, VISA Gold, MasterCard Standard, MasterCard Business, MasterCard Gold) nebo pro držitele karty a rodinné příslušníky. Pojištění není nutné aktivovat platební transakcí a v případě výběru pojistného programu Standard Family, Exclusive Family nebo Gold Family jsou pojištěni i členové rodiny. Například pojištění Standard kryje léčebné výlohy do výše 750.000 Kč, odpovědnost za škody na zdraví do výše 300.000 Kč, pojištění odpovědnosti za škody na majetku do výše 100.000 Kč. Spoluúčast pro pojištění za škody je 3 %, nejméně však 500 korun. Kromě toho banka nabízí i pojištění Standard Family, Exklusive, Exclusive Family, Gold a Gold Family.

GE Money Bank sjednává pojištění s První americko-českou pojišťovnou a s AIG Czech Republic pojišťovnou. Pojištěným podle hlavní pojistné smlouvy je v případě GE automaticky každý držitel mezinárodní platební karty a u platební karty Gold také jeho rodinní příslušníci. Nutno dodat, že pojistná částka při smrti úrazem či vážné trvalé invaliditě následkem úrazu činí v případě programu vázaného na platební kartu Maestro pouze 500 000 Kč. U programu Travel Plus či Gold již 3 mil. Kč, respektive 5 mil. Kč. Pojistné částky u léčebných výloh pak činí u programu Travel Plus 1,5 mil. Kč a u programu Gold 2 mil. Kč.

Součástí každé embosované debetní platební karty vydané Živnostenskou bankou je bezplatné cestovní pojištění EVERYDAY, jehož součástí je v případě karet Visa Business či Business Gold i některé nadstandardní krytí, např. zpoždění letu, zrušení cesty či náhrada osobních dokladů. Maximální délka pojištění činí 45 dní, pojistná částka činí u karty Visa Classic 1,5 mil. Kč a např. u karty Visa Gold 2,5 mil. Kč. ŽB spolupracuje v této oblasti s pojišťovnou AIG.

skoleni_4_3

Česká spořitelna nabízí cestovní pojištění v ceně karty pouze v případě karet Visa Business či Business Gold a MasterCard Gold. U ostatních karet je nutné zaplatit roční poplatek 300 Kč. Podle druhu karty jsou pak klienti rozřazováni do jednotlivých pojistných programů (Comfort, Exclusive a Gold). Pro běžné mezinárodní karty, u nichž je nutné hradit výše zmíněný poplatek, je nutné počítat s pojistným krytím u léčebných výloh 1,5 mil. Kč a u odpovědnosti za škodu pouze 200 tis. Kč. U programu Exclusive 2,5 mil. Kč v případě léčebných výloh a u odpovědnosti za škodu pak 1 mil. Kč. U programu Gold 3,5 mil. Kč u léčebných výloh a u odpovědnosti za škodu 2 mil. Kč.

Komerční banka nabízí zdarma cestovní pojištění k platebním kartám Inter Card MasterCard/Visa. Jde o pojištění s pojistným krytím do výše 500 000 Kč (hrazeny jsou náklady na léčení během zahraniční cesty i dodatečné výlohy způsobené vynuceným prodloužením pobytu, náklady na repatriaci, náklady na ambulantní ošetření a právní pomoc). Dále je pojištění spojeno s kartami „vyšších tříd“.

Anketa

Spoléháte se na cestovní pojištění od vaší platební karty?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).