Hlavní navigace

Jsou družstevní záložny alternativou bank?

12. 1. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Zřídit účet u banky nebo družstevní záložny? To je pro některé z nás stejně náročná otázka, jako zodpovědět, jestli byla dříve slepice, nebo vejce. Nabídka tuzemských kampeliček je podobná té bankovní, alespoň po stránce základních finančních produktů. Ovšem jak si stojí tuzemské záložny v době finanční krize a začínající hospodářské recese? Nemůže se opakovat situace jako před deseti lety?

Finanční krize, která plnila titulní stránky novin v loňském roce, se pomalu přelévá do hospodářské recese. Problémy s odbytem a poklesem zakázek hlásí nejedna firma. Banky nás uklidňují, že jsou v dobré kondici. Zapomíná se však na družstevní záložny, které jsou součástí českého finančního trhu. Nabízejí obdobné služby jako většina tuzemských bank, avšak mnohdy za nižší cenu.

V současné době podle údajů České národní banky působí v Česku 17 družstevních záložen. Vzájemné poměřování družstevních záložen a bank není možné jednak s ohledem na rozdílné velikosti a jednak na rozdílný charakter těchto subjektů, říká Pavel Palivec z odboru komunikace České národní banky. Bilanční suma (což jsou aktiva v účetní rozvaze) činila u družstevních záložen 0,27 % sumy aktiv bankovního sektoru. Družstevní záložny oproti bankám nemají některé činnosti povoleny a některé mají omezeny. Současný stav sektoru družstevních záložen je stabilní. Přesto zde existují určitá rizika, stejně jako v ostatních oblastech finančního trhu, dodává Palivec.

Hospodářská recese nebo zpomalení hospodářského růstu?

Nejen družstevní záložny, ale i banky se musejí potýkat se snižováním výkonnosti ekonomiky. Finanční krize se v loňském roce českému bankovnictví z mnoha důvodů vyhnula a banky čelí pouze zpomalení ekonomiky, komentuje pro Měšec.cz Petr Sklenář, analytik finanční skupiny Atlantik FT.Nastávající hospodářské obtíže stále považujeme za zpomalování růstu. Letos by česká ekonomika mohla růst kolem 1,5 % a recese (ekonomický pokles) se České republice vyhne. Ovšem pokud by se prohloubila recese v Německu, je reálné, že to může stáhnout i českou ekonomiku níže, tj. do ekonomické recese, dodává Sklenář.

Podle Jaroslava Šulce, předsedy představenstva spořitelního družstva Peněžní dům, není zatím jisté, zdali se staneme svědky klasické recese nebo jen zpomalení ekonomického tempa. Snížení dynamiky produkce už signalizuje řada firem, především exportně orientovaných, protože nemají smluvně zajištěný odbyt. Totéž platí pro zaměstnanost, inflaci a podobně. Protože řada náznaků blížících se hospodářských obtíží tu byla patrná již před několika měsíci, říká Šulc.

Silnou stránkou družstevních záložen jsou zejména dobře úročené vklady, ty většinou výrazně převyšují nabídky bank. Drobnou nevýhodou je mít dostatek finančních prostředků, abyste mohli získat zajímavý úrok. Pojištění vkladů je shodné s bankovními (tj. 100 % vkladu, nejvýše však ekvivalent 50 000 eur, tj. 1 300 000 Kč).

Finanční krize zatím do českých záložen nepronikla

Družstevní záložny se dostaly do podvědomí lidí zejména vlivem masivních krachů v devadesátých letech minulého století. Tenkrát se pro družstevní záložny používal spíše lidovější název kampeličky, jde přitom o dva synonyma pro odborné označení spořitelní nebo úvěrové družstvo. Od té doby však regulace ze strany České národní banky natolik pokročila a na kampeličky je v současné době nahlíženo stejně jako na banky. Družstevní záložny tak musí dodržovat regulatorní limity a pravidla obezřetného podnikání, což mají s bankami společné.Mezi důvody, které domácímu bankovnictví pomohly, bych zařadil velkou obezřetnost díky negativní zkušenosti v 90. letech, neexistenci domácího investičního bankovnictví a vysokou ziskovost z rozšiřování klasického retailového bankovnictví, podotýká Sklenář.

Podle oslovených zástupců tuzemských družstevních záložen české kampeličky zatím finanční krizi zásadně nepociťují. Finanční krizi pociťujeme zprostředkovaně. Na straně úvěrových obchodů se zvyšuje, v návaznosti na výrazné navýšené požadavků bank na zajištěnost a ekonomickou návratnost, poptávka po možnosti poskytnutí úvěru, říká ing. Vladimír Franc, předseda představenstva 1. investiční záložny.

Klientů využívajících naše bezplatné bankovní služby a vkladové produkty se krize přímo nedotýká vůbec. Pokud má na záložnu v tomto směru nějaký vliv, tak jen pozitivní. Stále více klientů oceňuje naše vkladové produkty, roste nám počet klientů i objem vkladů, komentuje vývoj Vendula Žaloudíková, mluvčí Fio, družstevní záložny.

Co nabízejí družstevní záložny

Podnikání družstevních záložen je založené na přijímání vkladů od svých členů a poskytování úvěrových produktů, kterých využívají nejčastěji podnikatelé. Na zajištění úvěru jsou využívány nemovitosti. Záložny umějí poskytnout i nestandardně zajištěné úvěry (např. úvěr na družstevní byt zajištěný členským vkladem, úvěry zajištěné akciemi apod.), ale za vyšší riziko vyžadují i vyšší úrok okolo 12 % p.a. Sháníte-li však hypotéku, v družstevní záložně až na výjimky nepochodíte. Chcete-li využívat služby družstevních záložen, musíte se nejprve stát členem družstva a složit základní členský vklad. Tímto vkladem ručíte v plné výši za případné špatné hospodaření záložny. To je zásadní rozdíl od bank. Nemusíte však mít obavy, základní členský vklad se obvykle pohybuje v rozmezí 1 Kč – 1000 Kč.

Většina tuzemských záložen má i vlastní bankovní kódy, a to je přibližuje k jejich bankovním protějškům. Odpadá tak nutnost posílat peníze přes korespondenční banku s uváděním specifického symbolu a platby jsou přímé, rychlejší. Některé záložny však mají ambice stát se bankami. Třeba Fio záložna podala v polovině loňského roku žádost o bankovní licenci, bankou se chce stát i WPB Capital nebo Moravský Peněžní Ústav. Česká národní banka zatím nevydala o udělení licence rozhodnutí, upřesňuje Palivec. Centrální banka má na rozhodnutí dvanáct měsíců.

Mezi hlavní konkurenční výhody patří u družstevních záložen zejména velmi dobré úročení vkladů. Mediálně nejznámější Fio nabízí úrok na svém Fio kontu 3,5 % p.a. Ale ani ostatní hráči z řad kampeliček nezůstávají pozadu. Pro své členy nabízí různě úročené spořící účty a termínované vklady. Jedinou nevýhodou patří zejména složit minimální výši kladu, abyste se dostali k zajímavému zúročení. Čtěte více: Sazby spořících účtů klesají.

Spořící účty družstevních záložen
Spořitelní družstvo Název účtu Roční úroková sazba Minimální vklad Výpovědní lhůta
Fio Fio konto 3,50 % 1 Kč Není
Moravský Peněžní Ústav Spořící účet 3,60 – 5,30 % 100 000 Kč 1 – 18 měsíců
Peněžní dům Spořicí účet 1,25 – 5,00 % 100 Kč 14 dnů – 5 let
Unibon Spořící účet 3,75 %* 1 Kč Není
WPB Capital WPB Spořící účet 4,00 – 5,65 % 50 000 Kč 6 měsíců – 5 let

Zdroj: družstevní záložny; Pozn.: *) Lze očekávat snížení úrokové sazby o cca 0,2 %.

Úrokové sazby však většina záložen změnila v uplynulém roce, zejména na jeho konci. Úrokové sazby na korunových spořících účtech nesnižujeme. Naopak od 1. prosince 2008 jsme sazby v nejoblíbenějších pásmech zvýšili. Snížili jsme pouze sazby u dolarových a eurových účtů vzhledem k vývoji sazeb na světových trzích, sděluje Jana Hlaváčová, manažerka marketingu z Moravského peněžního ústavu.

Abyste si mohli u družstevní záložny založit běžný účet, musíte se nejdříve stát jejich členem. Vznik členství probíhá souběžně ze zakládáním účtu a je vázáno složením členského poplatku, který začíná již u jedné koruny. Nejedna kampelička se snaží odstraňovat bariéry v podobě vysokého členského poplatku. Jak podotýká Jaroslav ŠulcPeněžního domu, podařilo se jim v loňském roce snížit základní členský vklad z 1200 korun na 100 Kč.

Obsluha i na dálku

I družstevní záložny se snaží jít s trendy a své služby přizpůsobovat poptávce. Možnost ovládat své finance na dálku otevře služby záložny většímu počtu klientů, a tím kampelička překročí hranice působnosti, kdekoli je přístup k internetu. Internetové bankovnictví jako první nabízela záložna Fio, ale dnes jej najdete v nabídce i Peněžního domu. Přístup k účtu přes internet ke konci prvního pololetí 2009 chce spustit i UNIBON.

Založit si účet nebo termínovaný vklad na dálku přes internet umožňuje novým zájemcům UNIBONa WPB Capital.

Jak podnikají družstevní záložny?

Družstevní záložny mají oproti bankám omezené možnosti. Jejich hlavní činností je kromě přijímání vkladů i půjčování. Zaměřují se proto na občany, malé a střední podniky a živnostníky. Těží zejména z dobré znalosti lokálních poměrů tuzemských podnikatelů. Tato znalost lokálních trhů jim umožňuje lépe poznat jejich zákazníky a kampeličky jsou tak schopny jim více pomoci v řešení jejich finančních potíží. Ovšem některé záložny jsou uzavřené pro nové klienty a své služby poskytují jen úzkému okruhu svých členů.

Zatímco banky v návaznosti na finanční krizi zpřísnily schvalovací procesů úvěrů, záložny zde vidí příležitost, jak se dostat blíže k firmám. V rámci úvěrových obchodů chceme podnikatelům a drobným firmám nabídnout takové produkty, které by konkurovaly bankám. Na druhou stranu to však neznamená, že bychom se pouštěli do rizikových obchodů, upřesňuje strategii marketingová manažerka Ivana ProcházkováWPB Capital.

Obdobný postup zastávají i ostatní družstevní záložny. Naše přípravy na recesi se projevují pouze v obezřetnějším posuzování jednotlivých úvěrových případů, sděluje Franc a dodává, že důležitým kritériem je i odvětví, ve kterém podniká žadatel o úvěr.

skoleni_4_3

Knížecí rady záložny neposkytují

Není nad horší službu, než „knížecí rady“. Někdo je v osobní finanční krizi vlastně pořád, ať se děje cokoliv, protože zkrátka neumí s penězi vyjít. Někdo má sám dost rozumu, aby se svými penězi nehazardoval, a tomu ani krize nevadí, shrnuje Šulc.

Kromě běžného poradenství, které družstevní záložny poskytují na svých pobočkách nebo prostřednictvím telefonních infolinek, se však představitelé tuzemských kampeliček nechtějí vyjadřovat, jak překonat obtíže, které nás v dohledné době čekají.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).