Hlavní navigace

Jednorázový příspěvek odstartoval. Kdo už ho má a jak požádají ostatní?

2. 8. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jednorázový příspěvek už mají první rodiče na účtech. Do kdy ho dostanou ostatní a jak o něj požádat?

Stát začal s vyplácením jednorázového příspěvku na dítě. Přednostně ho dostane skupina obyvatel, která splní stanovené podmínky. Ostatní, jimž nárok vznikne, budou moci požádat o dávku od poloviny srpna.

Kdo dostane peníze teď a kdo musí požádat?

Od srpna je také nově možné požádat o rodičovský příspěvek online na webu MPSV, kde můžete řešit i úpravy čerpání. 

Na příspěvek získávají automaticky nárok rodiče dětí (dávka je navázána na dítě, ne na rodiče), kteří dostali v červenci vyplacen přídavek na dítě za měsíc červen (a zároveň splní podmínky nároku na jednorázový příspěvek). Těm už se v těchto dnech dávka vyplácí. Peníze dostanou nejpozději s přídavkem na dítě v průběhu srpna.

V tomto týdnu jsme spustili administraci výplat příspěvku a první příjemci ho již mají na svých účtech, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka s tím, že automatická výplata příspěvku se týká zhruba 230 tisíc příjemců přídavku na děti.

Příspěvek bude standardně vyplácen do 30 dnů ode dne podání žádosti. U nekompletních žádostí nebo komplikovaných případů to může trvat déle.

Ostatní, kteří splní podmínky nároku na dávku, o ni budou moci požádat od poloviny srpna.

Žádost můžou podat elektronicky v klientském portálu přes web Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) za podmínky, že mají elektronickou identitu (např. bankovní identitu, datovou schránku, Mobilní klíč eGovernmentu). Klientský portál bude v pilotním režimu spuštěn 13. srpna a bude sloužit i pro administraci žádostí dalších dávek, o které tak půjde požádat snáz.

Druhou možností bude od 15. srpna požádat osobně na Czech POINTech na krajských, městských nebo obecních úřadech (od 1. 10. i na poštách). Pro podání žádosti na Czech POINTu si vystačíte jen s občankou. Zdejší pracovník vám po zadání žádosti do systému vydá potvrzení o jejím podání.

Využíváme databáze, které má stát k dispozici, aby nikdo nemusel vyplňovat složité formuláře. Podání žádosti tak bude skutečně otázkou jen několika málo minut, slibuje Jurečka s tím, že většinou nebude třeba nic zvláštního dokládat, protože příjmy si stát zpravidla ověří u Finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení.

Žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo dítěte (bylo-li mu přiděleno) a číslo dokladu totožnosti dítěte, byl-li mu vydán,
 • jméno a příjmení, místo a datum narození a rodné číslo rodiče, bylo-li mu přiděleno, evidenční číslo pojištěnce, bylo-li mu přiděleno, a číslo dokladu totožnosti rodiče,
 • kontaktní údaje žadatele, zejména e-mailová adresa a telefonní číslo,
 • adresu bydliště dítěte a rodiče dítěte, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby,
 • způsob výplaty dávky (bezhotovostně, převodem, složenkou).

Podle údajů MPSV vznikne na jednorázový příspěvek nárok zhruba 1,6 milionu dětí, které žijí v 1,1 milionu domácností.

Kdo bude mít nárok na jednorázový příspěvek

Co si o podpoře rodičů myslí ekonomové, si přečtěte v článku 5000 Kč na dítě dostane méně rodičů. A to je vlastně dobře.

Nárok na jednorázový příspěvek ve výši 5000 Kč vznikne na dítě do 18 let, pokud byl příjem jeho rodičů v roce 2021 do 1 mil. Kč hrubého. Dávku čerpá rodič, se kterým dítě žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby.

Na příspěvek dosáhnou rodiče, jejichž děti do 1. srpna 2022 nedosáhnou plnoletosti, nebo se teprve narodí v termínu od 2. srpna 2022 do konce roku 2022. Jednoduše řečeno vznikne nárok na děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022.

Pro účely tohoto zákona se za rodiče považuje také:

 1. osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů,
 2. manžel nebo registrovaný partner rodiče či osoba (dle bodu 1),
 3. vdovec nebo vdova po rodiči či osobě (dle bodu 1),
 4. druh nebo družka rodiče či osoby (dle bodu 1), pokud s dítětem a rodičem nebo zmíněnou osobou žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně před podáním žádosti o příspěvek.

Nárok vzniká na děti, které mají v ČR bydliště a trvalý pobyt (popř. dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, příp. jsou dětmi na území ČR ekonomicky aktivních občanů EU).

Stát nebude peníze vyplácet do ciziny. Stát dávku také nevyplatí na děti, jež jsou plně zaopatřené v ústavním zařízení.

Podle čeho se bude stanovovat hranice příjmu?

Jak už jsme uvedli, pro nárok na dávku musí být příjem rodičů v roce 2021 do 1 mil. Kč hrubého. Rozhodný příjem je tedy součet příjmů rodiče nebo rodičů za minulý rok.

U zaměstnanců se bude zohledňovat příjem, který je považován za příjem pro účely sociálního pojištění (tedy vyměřovací základy pro odvod pojistného ze všech zaměstnání zjištěné z evidenčních listů).

U OSVČ pak půjde o příjem, který je pro účely daně z příjmů evidován finančními úřady (dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti, které jsou nebo by byly předmětem daně z příjmů fyzických osob). Od výše uvedených příjmů je možné odečíst výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení a dále výdaje v podobě nezdanitelných částí základu daně a odčitatelných položek.

OSVČ v paušálním režimu se bude při hlavní činnosti jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu započítávat vždy nejméně polovina průměrné
mzdy v národním hospodářství. Tzn. nejméně 18 900 Kč.

Započítávají se příjmy, jež jsou předmětem daně z příjmů, např.:

 • příjmy ze zaměstnání,
 • příjmy z podnikání,
 • příjmy z nájmu,
 • příjmy ze zahraničí obdobné výše uvedeným příjmům,
 • ostatní příjmy dle zákona o daních z příjmů (kromě výher v hazardních hrách či z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, sportovních soutěží a soutěží).

Za příjmy se také považují např.:

 • dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění (všechny druhy důchodů),
 • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
 • rodičovský příspěvek a obdobná dávka vyplácená v zahraničí,
 • mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
 • náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny od 1. do 14. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény dle jiných právních předpisů,
 • příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření,
 • plnění z vyživovací povinnosti vůči dospělé osobě (nikoli výživné na dítě),
 • výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů dle jiných právních předpisů.

Výplata a vliv na daně, dávky a exekuci

Příspěvek nebude podléhat výkonu rozhodnutí nebo exekuci, a nemůže být tedy ani předmětem dohody o srážkách.

Nebude také předmětem daně z příjmů a rovněž nebude započítáván do rozhodného příjmu pro účely stanovení nároku na jiné dávky.

Prostředky bude přiznávat a vyplácet Úřad práce ČR, konkrétně krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu.

V případě, že nebude příspěvek na základě žádosti přiznán, dostane o tom žadatel vyrozumění písemně. Při přiznání dávky se žádný dokument zasílat nebude (až na výjimky, kdy vyloženě požádáte do 15 dnů od výplaty příspěvku).

Dávka se bude vyplácet na dítě, dostane ji tedy jen jeden rodič. Pokud by žádost podali oba rodiče, se kterými dítě žije, bude se za žadatele považovat ten, který podá žádost první. V případě střídavé péče může žádost podat za dítě kterýkoliv z rodičů s tím, že příjmy bude prohlašovat za rodinu, se kterou dítě v době podání žádosti žije.

Budete žádat o příspěvek 5000 korun na dítě?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).