Hlavní navigace

Nařídil vám zaměstnavatel dovolenou na sváteční den? Nesmysl, řekl soud

2. 8. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Má přednost svátek, nebo dovolená? Kdy se zaměstnanci i za den svátku odečítá den dovolené a kdy ne? Na Velikonoční pondělí připadla pracovní směna a zároveň dovolená. Přišel tak zaměstnanec o 1 den dovolené, nebo ne?

Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vznikl spor o to, jak počítat dovolenou v nepřetržitém provozu. To se může týkat i kohokoliv jiného, proto přinášíme informaci o výsledku sporu, který se dostal až k Nejvyššímu soudu. A nemusí jít zrovna o Velikonoce, ale i o jiné svátky.

Šlo o to, zda se zaměstnanci pracujícímu v nepřetržitém provozu, jemuž zaměstnavatel určil čerpání dovolené na den státního svátku, na který mu zaměstnavatel současně v předem stanoveném rozvrhu pracovních směn určil směnu (připadla mu směna a povinnost pracovat), započítává tento den do dovolené, nebo ne.

Zaměstnavatel stanovil zaměstnanci na sváteční Velikonoční pondělí v roce 2019 předem v rozvrhu pracovních směn pracovní směnu. Následně určil na daný den zaměstnanci čerpání dovolené. S tím však zaměstnanec nesouhlasil a do práce nenastoupil. Uvedený den mu byl odečten z nároku na dovolenou za kalendářní rok. Zaměstnanec se tomu bránil soudní cestou.

Svátek má přednost před dovolenou

Aktuální znění (§ 219 odst. 2 zákoníku práce) říká, že:

Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. To neplatí v případě, kdy zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat (podle § 91 odst. 4 zákoníku práce) a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost.

Jak zhodnotil Nejvyšší soud, smyslem je, aby zaměstnancům nebylo za dny, na které jim bylo zaměstnavatelem určeno čerpání dovolené, na které zároveň připadl den pracovního klidu v podobě svátku a které jsou jinak jejich obvyklými pracovními dny, upřeno (kráceno) právo na dovolenou.

Jednoduše řečeno: Svátek má v přednost před dovolenou! Přitom platí, že práci ve svátek může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen výjimečně, a to pouze v zákonem stanovených případech. Svátky jsou prostě dny, kdy by zaměstnanci zásadně neměli vykonávat práci.

V nepřetržitém provozu lze nařídit práci na svátek

Zaměstnavatelům s nepřetržitým provozem, tedy s provozem, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu (§ 78 odst. 1 písm. g) zákoníku práce), však zákoník práce i tak s ohledem na specifika tohoto provozu umožňuje, aby zaměstnancům nařídili výkon práce ve svátek.

Je-li zaměstnanci pracujícímu v nepřetržitém provozu zaměstnavatelem v předem stanoveném rozvrhu pracovních směn určena směna na den, na který připadá svátek, je zaměstnanec povinen tuto směnu odpracovat. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci pracujícímu v nepřetržitém provozu, kterému podle předem stanoveného rozvrhu pracovních směn připadla směna na svátek, na tento den (svátek) čerpání dovolené, ve svém důsledku se tímto způsobem sám, na základě vlastního rozhodnut, „vzdal“ možnosti přidělovat v tento den tomuto zaměstnanci práci, přestože mu na tento den v předem stanoveném rozvrhu pracovních směn určil směnu.

Takto klíčově problém zhodnotil Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku (spis. zn. 21 Cdo 1299/2021, ze dne 26. 1. 2022). A z toho dále vyvodil, že v takovém případě není opodstatněné, aby byl zaměstnanci upřen den pracovního klidu v podobě svátku, jenž v tento den svědčí zaměstnancům, u kterých je jinak (nebýt svátku) tento den jejich obvyklým pracovním dnem. A zároveň aby se mu tento den započítával do dovolené, neboť rovněž tento zaměstnanec by jinak (nebylo-li by mu zaměstnavatelem určeno čerpání dovolené) byl povinen v tento den směnu určenou v předem stanoveném rozvrhu pracovních směn odpracovat, protože tento den by tedy za obvyklého běhu okolností byl jeho pracovním dnem.

Rovněž na tohoto zaměstnance, pracujícího v nepřetržitém provozu, se proto vztahuje ust. § 219 odst. 2 věty první zákoníku práce a z něj vyplývající obecné pravidlo, že svátek má přednost před dovolenou.

Zaměstnanci pracujícímu v nepřetržitém provozu, jemuž bylo zaměstnavatelem určeno čerpání dovolené na den, na který mu byla zaměstnavatelem v předem stanoveném rozvrhu pracovních směn určena směna, se tedy tento den, připadl-li na něj svátek, nezapočítává do dovolené.

Pravidla se nedávno změnila

Nejvyšší soud ČR pozitivně zhodnotil, že odvolací soud, který spor řešil před ním, správně poukázal též na další vývoj právní úpravy, konkrétně na novelizaci zákoníku práce provedenou zákonem č. 285/2020 Sb., jímž byla s účinností od 1. 1. 2021 v ust. § 219 odst. 2 zákoníku práce na konci první věty ve znění

Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené

doplněna slova

; to neplatí v případě, kdy zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost.

Případ byl řešen podle předchozí právní úpravy, protože šlo o Velikonoční pondělí roku 2019.

Pravidlo o nezapočítávání svátku do dovolené se vztahuje též na zaměstnance, kteří pracují v nepřetržitém provozu a jimž byla zaměstnavatelem (v souladu s ust. § 91 odst. 4 zákoníku práce) v předem stanoveném rozvrhu pracovních směn určena směna na den, na který připadl svátek. V opačném případě by nebyl žádný důvod k vymezení výjimky z tohoto obecného pravidla, která se uplatní, je-li zaměstnanci na tento den určeno čerpání dovolené na jeho žádost. Tedy vyhoví-li zaměstnavatel žádosti zaměstnance o poskytnutí dovolené na tento den a čerpání dovolené pouze na tento den určí.

skoleni_15_5

Nebyl by důvod odlišovat tak tyto situace od těch, v nichž zaměstnavatel zaměstnanci na tento den určí čerpání dovolené, aniž by o to zaměstnanec zaměstnavatele žádal, anebo v nichž (jako tomu bylo v řešené věci) zaměstnanec nejenže o čerpání dovolené v tento den sám nepožádal, ale čerpání dovolené mu bylo zaměstnavatelem určeno i přes jeho výslovný nesouhlas s čerpáním dovolené v tento den.

Soud rozhodl, svátek má přednost

Zaměstnanec tak byl ve sporu úspěšný, když mu dal v rozsudku za pravdu i Nejvyšší soud. Zaměstnanci se den 22. 4. 2019, což bylo Velikonoční pondělí, na který mu byla podle rozvrhu pracovních směn žalovaným stanovena pracovní směna a na který mu zaměstnavatel zároveň určil čerpání dovolené, nezapočítává do dovolené za kalendářní rok 2019. Svátek měl přednost.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).