Hlavní navigace

Finanční gramotností k oddlužení lidí

28. 1. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Dva nové projekty mají pomoci našim občanům. Jeden chce finančně vzdělávat ty slabší a druhý chce pomoci těm, kteří nezvládli to první. Vzdělávat se o běžných finančních potřebách a produktech je potřeba, otázkou je, koho to baví. A spadnout do dluhové pasti můžou přesně tak vzdělaní i méně chytří občané.

Neučíš se pro školu, ale pro život

„Základem pro finanční vzdělávání je konkurenční tržní prostředí“, zahájil minulý týden tiskovou konferenci Jiří Kunert, předseda České bankovní asociace (ČBA). Právě ČBA, Ministerstvo financí České republiky (MFČR), Česká národní banka (ČNB) a všechny ostatní finanční asociace přítomným novinářům prezentovali zahájení nových webových stránek o finančním vzdělávání obyvatelstva. Ty mají navázat na dokument Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, který vytvořilo MFČR již v roce 2005. A proč chtějí státní instituce společně se zástupci finanční sféry občany vzdělávat? Podle prezentace má naše obyvatelstvo nízkou úroveň finanční gramotnosti. Rychle roste zadluženost domácností a zvyšuje se počet domácností, které mají problémy se splácením.

Nadpis této části článku není náhodný. Je mottem, které provází smysl vzniku webového projektu. Podle Jiřího Kunerta si však jen málokdo připouští, že neví moc o finančních produktech. Právě naopak, „až 50 % lidí tvrdí, že mají přehled,“ potvrzuje Jiří Kunert.

Anketa

Kdo hlavní by měl převzít odpovědnost za finanční vzdělání spotřebitelů?

Zadluženost versus předluženost

Stoupající zadluženost ukazuje na změnu smýšlení obyvatel, ale na druhé straně i finančních institucí. Doby, kdy se muselo v přeneseném slova smyslu škrabat na dveře o spotřebitelský úvěr, jsou nenávratně pryč. Hypotéka na počkání? Před deseti lety scifi, dnes realita. Finanční společnosti svým klientům úvěry cpou téměř do kapes a jsme už v době, kdy se boj o klienta přenáší na refinancování dalších půjček půjčkou jinou. Současně naše domácnosti bohatnou a s jídlem roste chuť. Co by nás ani v nejmenším nenapadlo před pár lety koupit, dnes si můžeme dovolit. Ano, netýká se to nejchudších vrstev obyvatel, ale, ruku na srdce, většiny ano. Otázkou je, zda jsou české domácnosti zadlužené zdravě, nebo předlužené.

Na různých nedávných prezentacích bank při uvedení nových úvěrových produktů novináři viděli mnoho zdůvodnění, že český trh není vůbec předlužen a ve srovnání s okolními zeměmi jsme – občané – dokonce málo proúvěrováni a je zde stále mnoho prostoru pro nové úvěrové obchody, zvláště ty hypoteční. Srdce marketingového ředitele zaplesá.

Na straně druhé stoupá počet pozitivních odpovědí na dotazy do úvěrových registrů. Pozitivních v tomto případě znamená to špatné… Jen v úvěrovém registru SOLUS, který eviduje pouze dlužníky s negativním záznamem (tj. s problémovým splácením), obsahoval registr ke konci roku 2007 informace o takřka 582 tisících spotřebitelů, kteří mají nebo v uplynulých třech letech měli problémy se splácením svých závazků.

Jenže ani úvěrové registry nejsou hodnověrným vodítkem předluženosti českého lidu, protože přímo úměrně stoupá i počet členů, kteří se do registrů zapojují. Zvyšuje se proto objem dotazů, ale procento těch problémových se zásadně nemění. A banky s rizikem nesplacení půjčky do jisté míry počítají, což se odráží hlavně na úrokové sazbě, kterou musejí zaplatit všichni. I ti slušně platící klienti.

Finančně negramotní občané

Jsou čeští spotřebitelé natolik finančně negramotní, že potřebují pomoc od státu a finančních institucí? Domnívám se, že nikoli. Jsou finanční služby natolik transparentní a férové, že jsou jasné každému? Domnívám se, že rovněž nikoli. A to je špatně. Asi jen málo lidí neví, jak si má otevřít v bance účet či jak se používá platební karta. Jen málo lidí neví, k čemu slouží úrazové nebo životní pojištění. A jen málo lidí zná, co se skrývá pod záhadnými a technickými výrazy, které najdete v každém sazebníku bank a názvosloví pojišťoven. Otázkou není, zda jsou naši občané finančně málo vzdělaní. Otázky zní: jsou aktuálně prodávané a nabízené finanční produkty dostatečně pochopitelné pro spotřebitele? Jsou nabízeny transparentně? Jsou jasné jejich parametry, podmínky i důsledky již při jejich sjednání?

Na tyto otázky je potřeba začít hledat odpověď. Pokud k odpovědím pomůže i nový projekt finančního vzdělávání, bude to jen dobře. Pokud ne, budeme kromě nových učebnic, webů a občanských sdružení stále potřebovat výkladový slovník, který bude podrobně rozebírat jednotlivě nazvané a marketingově pojmenované finanční produkty bank a dalších finančních společností společně s lupou, která odhalí skryté „ale“ psané malými písmeny.

Anketa

Vyznáte se v současné nabídce finančních produktů a služeb?

Poradíme, jak z dluhů ven a jak na exekutory

Druhým projektem, který má pomoci ven z dluhové pasti, je Poradna při finanční tísni. Ta začala působit v Praze jako obecně prospěšná společnost. Její zakladatelé, Sdružení českých spotřebitelů a Česká spořitelna, chtějí pod rouškou sociální odpovědnosti pomáhat dlužníkům, kterým hrozí v důsledku neschopnosti splácet dluhy sociální vyloučení. „Objektivně vyhodnotíme situaci spotřebitelů, kteří mají problémy se splácením svých dluhů, a poradíme jim, jaké další kroky mohou podniknout. Budeme hledat zdroj splátek a navrhneme konkrétnímu klientovi řešení podle jeho možností: splátkový kalendář, odklad splátek, v krajním případě i oddlužení atd.,“ vyjmenoval některé z činností Poradny při finanční tísni Karel Suchý, předseda správní rady.

Poradna má svojí činností přispěje k hlubšímu finančně-právnímu povědomí spotřebitelů o problematice zadlužení, ale zároveň má zvýšit sociální odpovědnost věřitelských subjektů při poskytování finančních produktů. „Proto je důležité, že na projektu spolupracují bankovní a nebankovní instituce a subjekty z neziskového sektoru. Jedině tak může Poradna zcela naplňovat své obecně prospěšné poslání,“ upřesnil Libor Dupal, šéf sdružení.

skoleni_8_6

Tisková zpráva poté uvádí, že zaměstnanci Poradny také klientům pomohou při telefonické či písemné komunikaci s věřiteli, soudy nebo soudními exekutory. Poradí také zájemcům, kteří si chtějí půjčit peníze, jak si úvěr pořídit zodpovědně. Poradenství bude poskytováno bezplatně, nestranně a nezávisle. Poradna přitom nebude poskytovat, doporučovat ani propagovat jakékoli finanční produkty.

Vznik poradny pro dlužníky je určitě dobrý krok společenské odpovědnosti firem k jejím zákazníkům Zvláště, když partery poradny jsou známé společnosti jako ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Stavební spořitelna České spořitelny a Unicredit Bank. Mezi partnery patří také Erste Stiftung, majoritní vlastník Erste Bank. Důležité však je, aby tak zvaní spotřebitelé měli dostatek pro ně pochopitelných informací ještě před sjednáním finanční služby či produktu. Jenže tím se opět dostáváme na začátek.

Anketa

Současná ochrana spotřebitele na finančních trzích se vám zdá...

Autor článku

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, specializuje se na finanční produkty, dluhovou problematiku a oblast dopravy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).