Hlavní navigace

Chystáte se investovat do komodit? Projděte si možnosti a základní pravidla

18. 7. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Investice do komodit není nijak složitá a umožní vám ji většina českých bank. Je ale třeba myslet jednak na vysokou počáteční investici a jednak na poměrně vysoké riziko ztráty.

V minulém článku Víno, šperky nebo půda. Jaké jsou alternativní investice pro rozmnožení peněz? jsem se zabýval možností tzv. alternativních investic. V návaznosti na tento článek si nyní představíme možnosti investic do komodit.

Co to jsou komodity?

Za komoditu je možné považovat takové zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílu v jeho kvalitě a jehož dodávky od nejrůznějších dodavatelů jsou vzájemně zastupitelné, a to bez jakýchkoli problémů.

Jinak řečeno, komodity jsou produkty jednotné hodnoty a kvality, které jsou vyráběny mnoha různými výrobci ve velkém množství. Aby s nimi bylo možné s jednotlivými komoditami obchodovat, jsou na každém relevantním trhu (neboli na komoditní burze) určeny vlastnosti a (minimální) obchodovatelné množství každé konkrétní komodity.

Mezi celosvětově obchodovatelné komodity patří

  • energie, zejména ropa, zemní plyn, propan nebo uran,
  • kov, především zlato, stříbro, platina nebo měď, 
  • zemědělské produkty, jako jsou např. oves, pšenice, kakaové boby nebo rýže,
  • maso a dobytek, tj. např. vepřové maso a telata.

Obchody na komoditních trzích

Komoditní trhy umožňují nákup a prodej komodit, a to i před jejich skutečnou výrobou nebo vypěstováním. V současnosti se komodity obchodují prostřednictvím komoditních burz.

Termínovaný kontrakt (anglicky označovaný jako futures contract nebo jenom futures) je smlouva, která dodavatele zavazuje k dodávce předem daného množství zboží v předem dohodnutém termínu a vás jako kupce zavazuje k jejímu odběru za předem dohodnutou cenu. Termín dodání daného zboží (neboli komodity) je označován jako kontraktní měsíc dodání.

Pro obchodování na komoditních trzích je nutné vyžívat služeb specializovaných makléřů neboli brokerů. Počátky termínovaných kontraktů je možné vystopovat až do temného středověku, kdy se rolníci snažili zajistit si budoucí odkup svojí úrody. Původně se takovéto obchody týkaly zejména zemědělských produktů, protože jejich produkce trvá zpravidla delší dobu.

Zajištění odkupu úrody tak dávalo zemědělcům jistotu příjmů a kupcům jistotu, že dostanou dané množství úrody za dohodnutou cenu. Rolníci mohli díky zaručenému odkupu najmout pomocné síly nebo si půjčit peníze, které vrátili až po sklizni. Kupci mohli naopak počítat s budoucím vypěstováním daného množství úrody i s její předem známou cenou.

Termínované kontrakty

Futures jsou standardizované kontrakty, které jsou obchodovány prostřednictvím regulovaných trhů, kdy jako investor souhlasíte s tím, že koupíte nebo prodáte stanovené množství určité komodity za určitou cenu k dodání v budoucnu. Vaše peněžní prostředky jsou vázány u brokerské společnosti obchodující s komoditami. Komoditní broker finanční prostředky, které jsou mu svěřeny pro uzavření obchodu a udržení obchodní pozice, drží v účetnictví odděleně od vlastních finančních prostředků brokerské firmy a nesmí je používat k jiným účelům, než jsou vámi určené investice.

Ceny termínových kontraktů (futures), mohou reagovat na mnoho faktorů, jako inflace, stávky, počasí, ekonomické prognózy a zprávy, politiku, vojenské konflikty, nové technologie. Události, které následně silně ovlivňují ceny jednotlivých komodit, a tedy i termínovaných kontraktů, jsou velmi často nahodilé a mohou nastat kdykoliv. Je tudíž velmi obtížné garantovat vysoké zisky při komoditním obchodování při dosažení nízké míry rizika.

Další rizikový faktor termínovaných obchodů vychází z tzv. pákového efektu, který je v nich obsažen. Pro vytvoření obchodní pozice v daném komoditním futures kontraktu postačí složení tzv. initial margin, tedy částky, která je zlomkem skutečné hodnoty daného kontraktu. Takto vytvořená páka může i při malé změně ceny futures kontraktu u podkladové komodity na trhu způsobit velkou změnu (ať již směrem nahoru, nebo směrem dolů) v hodnotě tohoto futures kontraktu.

Jakožto investor si proto musíte být vědomi, že je možné, že ztratíte více finančních prostředků, než byla počáteční investice, pokud by na trhu za určitých okolností nedošlo k okamžité likvidaci pozice. Zde leží rozdíl proti akciovým trhům, na nichž jsou nastaveny maximální denní obchodními limity, které po jejich dosažení vedou k zastavení obchodování pro daný den.

Jinak řečeno, při obchodování s komoditami můžete rychle realizovat nejenom značné zisky, ale také ohromné ztráty.

Termínované obchodování (neboli futures trading) je možné definovat jako provádění obchodů s termínovanými kontrakty. Je používáno zejména velkoodběrateli ke zmírnění budoucích výkyvů cen dané komodity (tzv. hedging). Je to současný způsob obchodování komodit.

Nejvyšší likviditu mají zpravidla termínované kontrakty s nejbližším kontraktním měsícem dodání, a to

  • FND (neboli first notice day) je datum, kdy budete jako držitelé futures kontraktu upozorněni na blížící se last trading day daného kontraktu,
  • LTD (neboli last trading day) je poslední den, kdy lze termínovaný kontrakt prodat, jinak jste povinni převzít fyzickou komoditu a zaplatit dohodnutou cenu.

Co to jsou komoditní burzy?

Komoditní burzy (neboli Commodity Exchange) jsou burzy, kde se při obchodování používají kontrakty futures. Toto obchodování zde probíhá v obchodní hodiny, které jsou na burze dané. Obchoduje se podle pravidel stanovených burzou a jejími regulatorními úřady.

Na komoditní burzy a jejich regulaci, dohlížejí příslušné státní úřady. Tyto úřady nejsou ve světě jednotné. Ve Spojených státech amerických tuto kontrolní funkci plní Commodity Futures Trading Commission. Za světově nejdůležitější komoditní burzy považuji následující instituce:

dan_z_prijmu

Samozřejmě existují také lokální komoditní burzy, např. komoditní burza v Praze (ta je podřízena Ministerstvu zemědělství).

Budete-li si přát investovat do komodit, mohu doporučit využít služeb vaší obchodní banky. Pokud je mi známo, většina z nich je schopna a ochotna takovéto služby svým klientům poskytovat, samozřejmě na základě písemné smlouvy. Nesmíte také zapomenout, že bývá stanovena minimální částka pro investici (např. 500 000 Kč).

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje tématům bankovních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).