Hlavní navigace

Jak vyplnit Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení

2. 4. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: David Sillmen
Termín pro podání Přehledu OSVČ pro správu sociálního zabezpečení je 2. květen. Poté je třeba do 8 dnů zaplatit doplatek. Jak na to, ukážeme na modelovém příkladu krok za krokem.

Podání přiznání k dani z příjmů bychom měli mít za sebou (pokud nevyužíváte služeb daňového poradce) a s měsícem dubnem nastává čas pro vyplňování přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Jako první přichází na řadu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013. Tento návod je určen pro ty, kdo vykonávají pouze samostatnou výdělečnou činnost. Případ, kdy OSVČ má navíc zaměstnání, popíšeme v dalším článku.

Dokdy musím přehled podat?

Příslušná správa sociálního zabezpečení, tedy OSSZ/PSSZ/MSSZ, musí váš Přehled obdržet do 2. května, za předpokladu, že ho podáváte sami. Využíváte-li služeb daňového poradce a tuto skutečnost správě doložíte nejpozději do 30. dubna, můžete využít nejzazšího možného termínu pro podání Přehledu, kterým je 1. srpen. V případě, že vám byla prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, můžete Přehled podat do jednoho měsíce po jejím uplynutí. Nastat může i situace, kdy nejste povinni podávat daňové přiznání, ale Přehled už ano. V takovém případě je vaším nejzazším termínem 31. červenec.

Dokdy musím zaplatit doplatek?

Ve chvíli, kdy Přehled podáte, už byste měli mít k dispozici prostředky pro zaplacení případného doplatku. Termín je totiž v případě sociálního pojištění poměrně přísný a doplatek je třeba uhradit do osmi dnů od podání Přehledu. Rozhodným datem v tomto případě není 2. květen či jiný termín, ale skutečně den, kdy jste Přehled podali. Pokud jste tak učinili už 1. února, měli byste doplatek zaplatit do 9. února.

Modelový příklad

Pan Libor Novák, kterému jsme pomáhali vyplnit už jeho daňové přiznání, se živí jako obchodník s náhradními díly automobilů a vozy také opravuje. Namísto uplatnění skutečných nákladů se rozhodl využít 60% výdajového paušálu. 

  • Příjmy za rok: 623 500 Kč
  • Výdaje: 374 100 Kč
  • Daňový základ: 249 400 Kč

Jak vyplnit Přehled pro rok 2013

Nejprve je třeba se rozhodnout pro samotnou formu přehledu. Možností je tradičně několik. Můžete využít tradiční papírový formulář, který získáte na každé pobočce sociální správy. Nikam se ale pro formulář vypravovat nemusíte – můžete si totiž vytisknout jeho aktuální PDF formu z obsáhlého seznamu formulářů na serveru Měšec. Mezi nimi najdete také vůbec nejkomfortnější způsob vyplňování – takzvaný interaktivní formulář, kterému stačí jen základní údaje a zbylé výpočty provede za vás. Pokud jste v interaktivním formuláři vyplňovali již své daňové přiznání, můžete využít přímo těchto údajů a jedním kliknutím ty potřebné převést do Přehledu. Pro rok 2013 je interaktivní formulář k dispozici také v on-line podobě, včetně napojení na přehledy a bez nutnosti instalovat aplikaci FormFiller. 

První strana

V hlavičce je třeba zvolit, zda podáváte řádný či opravný Přehled. V případě pana Nováka je to první možnost. Následně vyplní své osobní údaje, z nichž nejdůležitější je rodné číslo a variabilní symbol, který najdete například na posledním vyúčtování, které jste od ČSSZ dostali.

Pan Novák pokračuje v druhém oddílu, kde zaškrtává, že mu daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, že je povinen daňové přiznání podat a že není poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou. Pak už uvede jen to, že v daném roce neúčtoval.

Třetí oddíl slouží k druhovému a časovému vymezení samostatně výdělečné činnosti. Pan Novák proto zaškrtává, že vykonával pouze hlavní činnost a v prvním následném řádku vybírá poslední kolonku 1–12, protože činnost vykonával po celý rok.

Čtvrtý oddíl se týká pouze těch pojištěnců, kteří vykonávají vedlejší činnost, ať už z důvodu současného zaměstnání či z důvodu jiného. Tento oddíl tedy pan Novák nevyplňuje, protože nesplňuje žádnou z podmínek pro vykonávání vedlejší činnosti. Stejně tak přeskakuje oddíl pátý, vzhledem k tomu, že není účastníkem nemocenského pojištění a nevstoupil ani do II. pilíře.

Řádek po řádku

sociální pojištění
Autor: David Sillmen

Sociální pojištění

Opravdové vyplňování pana Nováka čeká až s šestým oddílem, ve kterém už konečně dochází na čísla a počty. Pro větší přehlednost vyplníme vše řádek po řádku.

Řádek 26: Pan Novák uvede daňový základ, ke kterému se dostal tak, že od příjmů odečetl paušální výdaje ve výši 60 %. Částka činí 249 400 Kč. 

Řádek 27 a 28: Pan Novák v obou řádcích vyplní číslo 12, které udává počet měsíců, ve kterých byl považován za OSVČ, respektive ve kterých samostatnou výdělečnou činnost vykonával alespoň po část měsíce.

Řádek 29: Průměrný měsíční vyměřovací základ si pan Novák vypočetl jednoduše tak, že částku z řádku 26 vydělil částkou řádku 28. Vyšlo mu 20 783 Kč.

Řádek 30: Pan Novák nevyplňuje, protože se týká pouze těch OSVČ, které vykonávaly vedlejší činnost.

Řádek 31: Pokud daňový základ dosáhne rozhodné částky jako v případě pana Nováka, vypočtete vyměřovací základ jako jeho polovinu. Uvádí tedy 124 700 Kč.

Řádek 32: Zůstane prázdný, protože pak Novák nevykonává hlavní i vedlejší činnost.

Řádek 33: Pan Novák nevyplňuje, týká se poplatníků, kteří si alespoň v jednom měsíci stanovili vyšší měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění a zároveň vyšší měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění, než činil jejich minimální měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění.

Řádek 34: Vzhledem k tomu, že pan Novák v předchozím řádku zaškrtl „Ne“, tento řádek nevyplňuje.

Řádek 35 a 36: Pan Novák vyplní stejnou částku jako v řádku 31, tedy 124 700 Kč.

Řádek 37: Pan Novák nemá zaměstnání, řádek tedy nechává prázdný.

Řádek 38: Součet předchozích dvou řádků činí v případě pana Nováka 124 700 Kč.

Řádek 39: Vyměřovací základ ze SVČ činí opět 124 700 Kč.

Řádek 40: Pojistné na důchodové pojištění odpovídá 29,2 % z vyměřovacího základu, tedy řádku 39. Pan Novák vyplní 36 413 Kč.

Řádek 41: Pan Novák vyplní částku, kterou zaplatil na zálohách za rok 2013. V jeho případě částka činí 27 465 Kč.

Řádek 42: Z rozdílu dvou předchozích řádků vyplývá, že pan Novák musí doplatit 8948 Kč.

Druhá strana

sociální pojištění
Autor: David Sillmen

Sociální pojištění

Největší část druhé strany zabírá sedmý oddíl, ve kterém určíte, jak naložit s případným přeplatkem, který však panu Novákovi nevznikl.

skoleni_7_4

Zbývá tak už jen vyplnit osmý oddíl, jehož výsledkem bude výše zálohy na důchodové pojištění. Řádek 26 je třeba vynásobit 0,5 a vydělit částkou z řádku 27. Částku zaokrouhlíte na celé koruny, a pokud je nižší než 6471 Kč, uvede se právě tato částka. V případě pana Nováka je ale částka vyšší, a tak uvede 10 392 Kč. Měsíční záloha činí 3035 Kč.

Zbývá už se jen přihlásit k důchodovému pojištění v roce 2013 a uvést příslušnou správu sociálního zabezpečení, datum a podpis.

Autor článku

Spotřebitelské finance i politicko-ekonomická témata jsou vodou na můj mlýn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).