Hlavní navigace

Jsem v II. pilíři. Jak vyplním pojistné přiznání?

11. 3. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Vstoupili jste do II. pilíře důchodového spoření? Pak možná musíte podat pojistné přiznání, které je přílohou přiznání k dani z příjmů.

Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které v loňském roce vstoupily do takzvaného II. pilíře důchodového spoření, mají povinnost podat pojistné přiznání. Výjimku tvoří pouze poplatníci, jejichž příjmy za celý rok činily 0 Kč (nezaměstnaní, na celoroční nemocenské, na mateřské dovolené a podobně), nebo za něj pojistné odvádí výhradně plátce pojistného, tedy zaměstnavatel. Z toho vyplývá, že pokud jste zaměstnancem, který nemá žádné vedlejší příjmy a pobírá pouze svůj plat ze zaměstnání, pojistné přiznání podávat nemusíte. Udělá to za vás zaměstnavatel.

Zvláštní skupinou, která má povinnost podat pojistné přiznání, jsou poplatníci, kteří mají zaměstnavatele, který není plátcem pojistného na důchodové spoření, tj. není v postavení plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a zároveň je povinen odvádět pojistné na důchodové pojištění (jedná se např. o zaměstnance zahraničního zaměstnavatele nebo zaměstnance velvyslanectví cizího státu).

Konec II. pilíře?

Takzvaný II. pilíř důchodového spoření po lopotném snažení zavedla Nečasova vláda a lidé se do něj mohli hlásit od roku 2013. Existovat bude také letos. Jeho další budoucnost je ale značně nejistá, protože současná vládní koalice do svého programového prohlášení vetkla cíl ho zrušit. Vláda připraví detailní návrh na ukončení důchodového spoření při respektování vlastnických práv jejich účastníků, píše se v návrhu vládního prohlášení bez dalších detailů či časového harmonogramu. Koaliční smlouva potom upřesňuje: Sloučíme II. a III. pilíř. Zastavíme vyvádění prostředků z průběžného důchodového pilíře. Představitelé vlády se nechali slyšet, že by k věci měla vzniknout příslušná komise, která navrhne, jak postupovat. Není však vyloučeno, že II. pilíř nakonec zůstane zachován. Nejistota každopádně odrazuje případné zájemce o vstup do II. pilíře, který má dnes přibližně 90 000 účastníků. 

Způsob výpočtu

Pojistné přiznání se však týká zejména OSVČ. Do II. důchodového pilíře mohli všichni občané dobrovolně vstoupit teprve během roku 2013, proto je vyplnění pojistného přiznání pro všechny OSVČ novinkou. Vstup do II. pilíře ovlivňuje, kolik zaplatí OSVČ na povinném pojistném na sociální zabezpečení za rok 2013, které zahrnuje též důchodové pojištění hrazené do I. důchodového pilíře. OSVČ, které vstoupily do II. pilíře, odvedou na důchodovém spoření 5 % z vyměřovacího základu a na pojistném na sociální zabezpečení 26,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které do II. pilíře nevstoupily, zaplatí na pojistném na sociální zabezpečení 29,2 % z vyměřovacího základu,  vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Vstup do II. pilíře tedy nemá žádný vliv na výpočet zdravotního pojištění ani daně z příjmu fyzických osob za rok 2013.

Důchodové spoření se vypočítává stejně jako pojistné na sociální zabezpečení z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu. Je-li skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený legislativou, pak se pojistné vypočítává z minimálního vyměřovacího základu. Vstup do II. pilíře byl však výhodný pro občany s vyššími příjmy, proto se očekává, že všechny OSVČ, které vstoupily do II. pilíře, budou počítat důchodové spoření ze skutečného vyměřovacího základu, dodává Gabriela Ivanco. Vyměřovací základ pro výpočet důchodového spoření i pojistného na sociální zabezpečení je shodný. Nemůže se tedy stát, že by se důchodové spoření a pojistné na sociální zabezpečení za rok 2013 počítalo z jiných částek. Maximálním vyměřovacím základem pro výpočet důchodového spoření i pojistného na sociální zabezpečení za rok 2013 je částka 1 242 432 Kč. Z vyměřovacího základu přesahujícího strop pro odvod pojistného se již důchodové spoření ani pojistné na sociální zabezpečení neodvádí.

Raiffeisen s II. i III. pilířem skončila

Raiffeisen penzijní společnost se před týdnem rozhodla opustit trh penzijního připojištění. Jejích 13 tisíc klientů ve II. a III. pilíři převezme Penzijní společnost České pojišťovny. Transakce by měla být dokončena začátkem druhého pololetí tohoto roku.

Aktuální politická situace dalšímu rozvoji takzvaného 2. pilíře není nakloněna. Pro Raiffeisen penzijní společnost jako nový subjekt na trhu je tato situace ještě nepříznivější a významně nám komplikuje možnosti dlouhodobé efektivní správy a zhodnocování Vašich finančních prostředků, píše Raiffeisen ve své tiskové zprávě.

Modelový příklad

Pan Jaroslav Kučera se coby nadprůměrně vydělávající občan ve středním věku po zralé úvaze rozhodl vstoupit do II. důchodového pilíře. Pracuje jako advokát a za rok 2013 měl příjmy 1 000 000 Kč. Může si odečíst 40% výdajový paušál a jeho daňový základ pak činí 600 000 Kč. Při řešení svých daňových povinností za loňský rok zjišťuje, že do daňového přiznání musí vložit jako přílohu také Pojistné přiznání. Toto má naštěstí pouze jednu stranu a jeho vyplnění není příliš složité.

Pojistné přiznání
Autor: David Sillmen

Pojistné přiznání

Řádek 2 – Uveďte své rodné číslo, pokud nemáte rodné číslo, uveďte číslo, které vám bylo přiděleno jako účastníkovi důchodového spoření při registraci smlouvy o důchodovém spoření.

Řádek 440. Pokud podnikáte a jste zároveň zaměstnancem, vyplníte dílčí základ pojistného ze závislé činnosti. To se pana Kučery netýká. Čtěte více: Máte zaměstnání a podnikáte. Jak vyplnit daňové přiznání?

Řádek 441. Do tohoto řádku pan Kučera uvede úhrn dílčích základů pojistného ze SVČ. V jeho případě to je 300 000 Kč. Pokud již máte vyplněný Přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení, stačí, když uvedete částku z řádku 36.

Řádek 442. Pan Kučera na tomto řádku uvádí 300 000 Kč, stejně jako v řádku 441. Pokud je součet ř. 440 a ř. 441 menší nebo roven 1 242 432 Kč, uveďte na tomto řádku hodnotu z ř. 441. Pokud je součet ř. 440 a ř. 441 větší než 1 242 432 Kč, uveďte částku, která se vypočte: částka 1 242 432 minus ř. 440. Jestliže je výsledná částka záporná, uveďte 0.

Řádek 443. Zde si vypočítáte pojistné. Vzhledem k tomu, že činí 5 % ze základu pojistného na důchodové pojištění, tedy v případě pana Kučery ze 300 000 Kč, jeho pojistné bude činit 15 000 Kč.

Řádek 447. Pan Kučera žádné přeplatky na pojistném nemá, pokud by však měl, mohl by je uvést v tomto řádku. Týkalo by se ho to, kdyby platil pojistné měsíčně, nikoliv jednou ročně.

Řádek 448. Pokud by pan Kučera byl navíc zaměstnancem a přeplatek mu vznikl na základě plateb jeho zaměstnavatele, uvedl by ho do tohoto řádku.

Řádek 449. Tento řádek slouží pro výpočet rozdílu mezi vypočteným pojistným a případnými přeplatky.

skoleni_4_3

Vyšlou platbu pan Kučera zaplatí na účet místně příslušného finančního úřadu.

přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013, který pan Kučera doručí na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení rovněž v březnu, vypočte pojistné na sociální zabezpečení za rok 2013 ve výši 78 600 Kč (26,2 % z 300 000 Kč).

Autor článku

Spotřebitelské finance i politicko-ekonomická témata jsou vodou na můj mlýn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).