Hlavní navigace

Jak vám může posloužit faktoring nebo forfaiting?

22. 3. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jestliže jste ještě nikdy o faktoringu a forfaitingu neslyšeli, tak určitě pokračujte ve čtení dál. Mohou totiž zrovna vaší firmě pomoci k rychlejšímu financování podnikatelských aktivit, což se může pozitivně odrazit na celkovém hospodaření podniku.

Ještě dříve, než se začneme zabývat jednotlivými aspekty tohoto způsobu financování podnikatelských aktivit a jeho výhodami, podíváme se na to, co to vlastně obecně faktoring a forfaiting jsou. Základní princip obou těchto produktů je stejný.

Obecné informace o obou produktech

Při vzniku forfaitingu i faktoringu uzavře podnikatelský subjekt, který dodává své služby nebo zboží třetímu subjektu (dodavatel) a kterému z tohoto titulu za ním vzniknou v budoucnu pohledávky, kontrakt s faktorem či forfaiterem (nejčastěji bankou nebo její dceřinnou společností), ve němž se dohodnou, že mu tyto pohledávky postoupí. Vlastníkem těchto pohledávek se tak stává faktor nebo forfaiter a z toho plynou i ostatní skutečnosti, které budou popsány níže.

Z právního hlediska se tedy jedná o cesi (postoupení) pohledávky, což je upraveno v občanském zákoníku v ustanoveních týkajících se postoupení pohledávky. Ten toto postoupení však nenazývá ani faktoringem, ani forfaitingem a ani ho nijak nepodmiňuje tím, že by jeden ze subjektů kontraktu musela být banka. Jedná se tedy spíše o ekonomické výrazy pro určitým způsobem prováděné postoupení pohledávek. Faktor či forfaiter (v terminologii zákona postupník) se tak stává vlastníkem pohledávky a je na něm, aby ji spravoval a v případě jejího neplnění i vymáhal.

Až potud jsou tyto produkty prakticky shodné, liší se však v některých svých aspektech, které budou popsány dále a nelze je zanedbat.

Faktoring

Faktoring se obvykle nazývá postupování krátkodobých pohledávek, což bývá chápáno jako pohledávky s dobou splatnosti do 90ti dní. Dodavatel však nezačne s bankou jednat až ve chvíli, kdy mu pohledávky vzniknou, ale již ve chvíli, kdy ví, že mu v budoucnu bude u jednoho subjektu vznikat pohledávek více. Ve faktoringové smlouvě se pak zaváže, že je bude bance postupovat, a ta mu za to bude vyplácet určitou poměrnou část z jejich výše.

Částka, kterou faktor za postoupenou pohledávku vyplatí, je značně variabilní v závislosti na konkrétní pohledávce. Záleží na bonitě dlužníka, době splatnosti pohledávky, momentální úrokové míře, ale i třeba na celkové struktuře pohledávek. Zpravidla je levnější využít faktoring pro méně větších pohledávek než pro více malých, jelikož tím vzniká bance více administrativních nákladů. Je tedy složité určit nějakou obvyklou poměrnou část, ale zpravidla se výše faktorem vyplacené částky pohybuje v rozmezí 60 – 90 % postoupené pohledávky. Zbytek si banka ponechá ve formě diskontu, který se odvíjí od úrokových sazeb na mezibankovním trhu (např. PRIBOR), své ziskové marže a poslední část jde konečně na administrativní a ostatní náklady.

A proč vůbec faktoring využívat?

Svou pohledávku sice nedostanete od banky proplacenu v plné výši, může se vám však také stát, že byste své peníze od svého odběratele nedostali vůbec. Za určitou částku tak na banku převádíte riziko nesplacení pohledávek, které máte. Je na vás zvážit, zda radši podstoupíte riziko, nebo se spokojíte s „vrabcem v hrsti“.

Riziko nesplacení pohledávek můžete snížit též jejich pojištěním.

Další z příjemných záležitostí spojených s faktoringem je to, že administrativních záležitostí spojených se správou pohledávek se zbavíte, jelikož jako jejich vlastník se jimi bude muset zabývat banka. Zejména v případě menších firem to může být citelná úleva.

Poslední z důvodů pro využívání faktoringu může být dán tím, že firma by ráda realizovala další projekt, který však nemá zatím z čeho profinancovat, protože doba splatnosti starší pohledávky ještě nenastala. Takto firma získá potřebnou likviditu mnohem dříve (klidně i do 2 dnů) a může hned pokračovat ve svých aktivitách, což může být výhodné i za cenu diskontu a ostatních nákladů, které si banka z pohledávek strhne. V tomto případě tak faktoring slouží jako krátkodobý bankovní úvěr.

Faktoring nemá nikterak přesně ustálený postup. Detaily mohou být výrazně odlišné, pokud se strany dohodnou ve smlouvě jinak. Může být tedy třeba sjednáno, že banka vyplácí peněžní prostředky až po tom, co pohledávku inkasuje (v opačném případě se hovoří o tzv. předfinancování). Zde potom dodavatel nevyužívá tento produkt k dluhovému financování svého podnikání, ale jde mu zejména o první dvě výše zmíněné funkce. V tomto případě si také banka logicky nestrhává úroky, ale pouze ziskovou marži a administrativní náklady.

Důkazem rozvoje tohoto produktu na českém trhu je např. nedávné zavedení faktoringu eBankou, která jej nabízí ve spolupráci se společností Cash Reform, která je největším českým nebankovním faktorem.

Jak se liší forfaiting?

1. Princip tohoto produktu je stejný jako u faktoringu. V tomto případě však dodavatel postupuje bance pohledávky s delší dobou splatnosti, většinou více než 90 dní.

2. Tyto pohledávky má dodavatel za zahraničním subjektem (někdy se proto hovoří o exportním fortfaitingu) a jsou denominovány v některé z volně směnitelných měn.

3. Jedná se zpravidla o postoupení jednotlivých pohledávek, které dosahují značné výše – cca 50 000 USD a více.

4. Pohledávka je zajištěna pro případ jejího neplnění – buď směnkou, bankovní zárukou nebo akreditivem.

Výhody má forfaiting obdobné jako faktoring. Vzhledem k tomu, že se postupují pohledávky v zahraniční měně, zbaví se dodavatel i rizika kolísání ceny pohledávek z důvodu změn měnového kursu. Je proto vhodným nástrojem např. pro firmy, které dodávají zahraničnímu odběrateli větší investiční celky.

S forfaitingovými kontrakty se obchoduje i na sekundárních trzích, např. v Londýně. Forfaiteři zde prodávají své pohledávky jiným zájemcům, kteří je pak prodávají dále, nebo se o jejich vymáhání starají sami.

Další informace o forfaitingu se dočtete v článku Jana VinteraForfaiting – peníze (skoro) ihned a bez rizika“.
Rozdíly mezi faktoringem a forfaitingem
Pohledávky se splatností za subjektem zajištěné postupované
Faktoring krátkou domácím nijak ve skupinách
Forfaiting dlouhou zahraničním např. směnkou samostatně

Využíváte faktoring nebo fortfaiting?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).