Hlavní navigace

Jak se vypořádat s měnovým rizikem?

8. 2. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jste-li rozhodnuti investovat na zahraničních trzích, musíte počítat s tím, že ponesete o jedno riziko navíc. Tím je riziko měnové, které spočívá v neočekávaných výkyvech měnových kurzů. Je výhodné se proti riziku zajistit? Lze toto riziko využít pro zvýšení výnosu?

Pokud se investor rozhodne neomezovat své portfolio pouze na českou kotlinu, musí počítat s tím, že se při investování na zahraničních trzích jeho rizika rozšiřují o riziko měnové. Jde o riziko spojené s kolísáním hodnoty měny, v níž je naše zahraniční investice denominovaná (uskutečněná, vedená, evidovaná). Pochopitelně nemusí měnové kurzy přinášet pouze ztráty, naopak se mohou snadno postarat o slušný zisk.

Předpovědět vývoj měnového kurzu není rozhodně jednoduchou záležitostí a teorií, které se pokouší kolísání měn ozřejmit, je celá řada. Jde o oblast, kde dochází k zrcadlení jednotlivých jevů, které se v globální ekonomice odehrávají. Jednoduše řečeno, propadne-li se měnový kurz jedné země, kurz jiné, resp. jiných zemí, posílí. Ocitne-li se jedna země v deficitu jakékoliv části platební bilance, jiná, resp. jiné země, se naopak dostanou do přebytku. Zrcadlové efekty se pak odehrávají i v rámci jednotlivých zemí. Úspěšně předpovídat kursové pohyby tak vyžaduje přehled o dění na celé naší modré planetě.

Chcete porozumět základním principům národního hospodářství? Navštivte sekci Dění v ekonomice!

Vedle toho je nutné rozlišovat, o jakém časovém horizontu hovoříme. Stejně tak je tomu i u investic, které směřujeme za hranice naší země. Z dlouhodobého hlediska je měnový kurz země ovlivněn zejména její konkurenceschop­ností na zahraničních trzích a vývojem její cenové hladiny. Jinými slovy tím, jakým způsobem se ekonomika dokáže na zahraničních trzích prosadit se svými službami a svými výrobky a jak se vyvíjí její inflace. Ukazateli jsou v tomto případě i výsledky jednotlivých účtů platební bilance.

Opomíjeným ukazatelem je v tomto případě i vývoj směnných relací. Zejména jeho trend je z dlouhodobého hlediska pro měnový kurz podstatný. Říká nám, jak velké množství zboží lze za jednu jednotku exportovaných statků (zboží) importovat, tedy koupit, a jak se tento poměr v čase vyvíjí. Výpočet je ovlivněn vývojem domácí a zahraniční cenové hladiny a vývojem měnového kurzu (nominálního).

Víte, kde je možné nejlevněji pořídit cizí měnu? Odpověď naleznete ve směnárně Měšce!

Z krátkodobého až střednědobého hlediska ovšem rozhodují kapitálové toky, jež v současném světě nemají příliš překážek, které by jim stály v cestě a kterých jsme jako investoři zároveň účastni. Impulsem pro jejich přesuny jsou zejména rozdíly v úrokových sazbách, výnosnosti či změnách v rizikových faktorech.

Zajištění se proti měnovým rizikům

Pro investory, kteří se rozhodnou na vlastní pěst vstoupit na zahraniční kapitálové trhy a nevyužít nabízených forem kolektivního investování, jež ve vybraných případech zajištění proti měnovým rizikům v sobě již zahrnují, vyvstává otázka – zajistit se či nezajistit, a případně jak.

Odhadovat vývoj měnového kurzu je pro drobné investory náročné (viz výše) a zabere možná více času než samotný výběr instrumentu, do něhož chceme své peníze vložit. Každý pohyb o pár haléřů nás přitom může vyjít velmi draho a připravit o celý výnos z cenného papíru. Ostatně vývoj kurzu naší koruny je dobrým příkladem toho, jak lze během několika měsíců ztratit veškerý výnos, který jsme investicí v zahraničí dosáhli, a ještě se dostat do hluboké ztráty.

Pokud se však již rozhodneme pro zajištění, další otázkou pro nás bude, jak se vůči měnovému riziku postavíme. Buď lze zvolit možnost pouhého odstranění rizika, anebo využití volatility měny k posílení výnosnosti našeho portfolia v cizí měně. Druhá možnost v sobě zahrnuje i rozdíl v nákladech spojených se zajištěním se proti riziku.

Jako ilustrační příklad rozdílnosti v obou přístupech mohou posloužit dva z našich tří největších online brokerů – e-Broker (Fio) a BrokerJet (ČS). První ze jmenovaných nabízí variantu zajištění se proti riziku bez využití možnosti posílení výkonnosti zahraničního portfolia kursovým kolísáním.

Zajištění v případě e-Brokera má formu úvěru na cizí měnu. Vše funguje na jednoduchém principu, kdy klient nakupuje cenné papíry v jiné měně, než kterou disponuje. Tím je zbaven nutnosti provést devizovou konverzi a vystavit se tak devizovému riziku. Pomocí měnového úvěru si tak klient půjčí potřebný objem měny k nákupu cenných papírů a jako záruku poskytuje odpovídající objem měny, kterou vlastní, vyjádřený aktuálním devizovým kurzem, viz následující grafické schéma.

Měnový úvěr

Výsledným efektem je zajištění proti znehodnocení jiné měny, úspora poplatku za konverzi měny a možnost plynulého přesunu obchodování mezi tuzemskými a zahraničními trhy. Úvěr je poskytován bez poplatků za připsání a vedení, úročen je dle úrokové sazby platné na daném trhu (+ 2 % p. a.) a počítán na denní bázi jen z čerpané částky. Úrok tak tvoří podstatnou část nákladů na zajištění. Zde je nutno připomenout, že nákladem je i úrokový diferenciál mezi sazbou na příslušném trhu a sazbou domácí. Výhodou je pak i to, že lze na eurový úvěr využít jako zástavu nejen české koruny, ale i americké dolary a naopak.

skoleni_29_6

BrokerJet investorům nabízí zajištění prostřednictvím warrantů či certifikátů, které zároveň umožňují profitovat z kolísání měnového kurzu s využitím pákového efektu. V tomto případě se investor jejich nákupem, který spekuluje na oslabení dolaru či eura, zajišťuje tak, že se případná kursová ztráta při prodeji akcií vykompenzuje ziskem z warrantu (nicméně možné měnové zhodnocení má za výsledek opačný efekt a může přinést značnou ztrátu).

Poslední možností, kterou investor má, je, že měnové riziko podstoupí a nezajistí se tak proti případnému posílení domácí měny. Takové rozhodnutí je ovšem s ohledem na očekávané posilování koruny v podstatě neracionální. Pokud však plánujeme držet zahraniční tituly dlouhodobě – v horizontu 5 let a více, zajištění ztrácí smysl v případě investicí v Eurozóně, do níž bychom měli sami v uvedené době vstupovat.

Finanční reklama 2005
Nejlepší finanční reklama roku 2005 – rozhodněte, která finanční instituce měla v loňském roce nejlepší televizní reklamu! Zároveň se můžete zařadit do slosování o hodnotné ceny, jimž vévodí DVD přehrávač.

Anketa

Považujete zajištění se proti měnovému riziku za:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).