Hlavní navigace

Jak sjednávat pracovní poměry s důchodci na přelomu let 2009 a 2010

11. 11. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nárok na výplatu starobního důchodu při zaměstnání dosud omezovala podmínka sjednání pracovního poměru maximálně na jeden rok.

Počátkem příštího roku se toto pravidlo mění. Jaké nové zákonitosti vstoupí v platnost? Poživatelé starobních důchodů budou moci mít od 1. ledna 2010 sjednán pracovně-právní vztah i na dobu neurčitou a pro výdělečnou činnost vykonávanou v pracovně – právním vztahu tedy již nebudou platit žádná časová omezení. Na důchodce, kteří si přivydělávají, se současně začnou namísto speciálních pravidel vztahovat pravidla obecná o sjednávání pracovního poměru na dobu určitou. Podobné téma: Důchodcům se v zaměstnání blýská na lepší časy, ale vyhráno nemají

Pokud budou mít zaměstnavatelé zájem na dlouhodobějším nepřerušovaném zaměstnávání starobních důchodců na tzv. plný pracovní úvazek, budou nuceni sjednávat i s pracujícími důchodci pracovní poměry za standardních podmínek. To znamená na dobu určitou nejvýše 2 let a posléze na dobu neurčitou.

Předchozí změnou, která zaměstnávání starobních důchodců upravovala, bylo odstranění omezujícího limitu výše plat, které začalo platit počátkem roku 2009. Do konce roku je tedy jedinou omezující podmínkou doba trvání pracovněprávního vztahu. Podobné téma: Důchody mladých: Opravdu přijde katastrofa?

Přechod na nová pravidla dle výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí

V praxi již nyní vznikají pochybnosti, jak sjednávat nebo prodlužovat pracovní poměry se starobními důchodci, ačkoliv k popsaným změnám dojde až od 1. ledna 2010. Ministerstvo práce a sociálních věcí podalo výklad právních předpisů a návod, jak postupovat v praxi.

Pokud byl pracovní poměr s poživatelem starobního důchodu uzavřen na dobu určitou (nejdéle 1 roku) ještě před 31. prosincem 2009 (ať již má tento pracovní poměr skončit dříve nebo trvat celý rok), skončí tento pracovní poměr uplynutím sjednané doby. Podobné téma: Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2009

Rozlišení nové smlouvy a dodatku ke stávající smlouvě

Bude-li od 1. ledna 2010 ujednán nový pracovní poměr na dobu určitou, lze ho uzavřít celkem na dobu nejvýše 2 let. To platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou, sjednaný v uvedené době mezi stejnými účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplyne doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru mezi stejnými účastníky se nebude přihlížet.

Dojde-li však na základě dohody od 1. ledna 2010 k prodloužení pracovního poměru na dobu určitou dodatkem ke smlouvě, který byl uzavřen před 31. prosincem 2009, započte se i tato doba trvání pracovního poměru (před 31. 12. 2009) do celkové doby 2 let trvání poměru uzavřeného na dobu určitou. Podobné téma: Není důchod jako důchod

Dalším možným přístupem je započítávat jen dobu trvání pracovního poměru po 31. prosinci 2009, tedy od 1. ledna 2010 do dne předcházejícího dni účinnosti dodatku prodlužujícího pracovní poměr. Klíčovou otázkou tedy je, zda rozlišovat sjednání nové pracovní smlouvy a dodatku k dosavadní pracovní smlouvě a od kdy počítat maximálně přípustnou dobu 2 let prodloužení pracovního poměru.

Příklad:

Zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem, poživatelem starobního důchodu, pracovní poměr na dobu určitou, od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010. Od 1. 9. 2010 (Pokud po skončení původního pracovního poměru trvá zájem na dalším zaměstnávání pracovníka, v režimu na dobu určitou, má zaměstnavatel 2 možnosti:

  1. Zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem novou pracovní smlouvu, a to až na 2 roky, tj. od 1. 9. 2010 maximálně do 31. 8. 2012.
  2. Zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem dodatek k pracovní smlouvě o prodloužení dosavadního pracovního poměru (původně sjednaného na dobu od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010) tak, aby jeho délka činila v součtu nejvýše 2 roky. Dojde tedy k prodloužení pracovního poměru maximálně ještě na dobu 1 roku od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, resp. tak, aby délka pracovního poměru činila nejvýše 2 roky po 1. 1. 2010, pak dojde tedy k jeho prodloužení na dobu 16 měsíců od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2011.

Dlužno dodat, že existují i jiné (a zřejmě správnější) právní názory, podle nichž je možno (resp. nutno) dobu 2 let (trvání pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou, při přechodu na novou právní úpravu) počítat nikoliv (již) od 1. ledna 2010 (nebo dokonce ještě od doby před 1. lednem 2010), nýbrž vždy až od prvního skončení resp. prodloužení pracovního poměru následujícího po 31. prosinci 2009. A to i u prodloužení realizovaného uzavřením dodatku k původní pracovní smlouvě (jak naznačeno v příkladě 2), tedy nejenom v případě uzavření nové pracovní smlouvy (jak naznačeno v příkladě 1). Podle těchto výkladů by i ve 2. příkladě mohlo dojít k prodloužení pracovního poměru (dodatkem k původní pracovní smlouvě) na dobu 2 let od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012. Nicméně z důvodu právní opatrnosti (na straně zaměstnavatele) a s přihlédnutím k dosavadní poněkud nešťastné praxi (spočívající v odmítání prodlužování pracovních poměrů dodatkem k pracovní smlouvě jako právně konformního řešení a preferování uzavírání nových pracovních smluv) se autor raději přiklonil (i při vědomí jeho slabin a nedostatků) k prezentovanému (restriktivnímu a účastníky pracovního poměru více resp. nejvíce omezujícímu) výkladu (aplikovanému shora v 1. variantě 2. příkladu) a zaměstnavatelům doporučuje postupovat podle něj.

skoleni_7_4

Alespoň v materiálu uvedeném v použité literatuře, který zřejmě vychází z obdobného přístupu jako autor tohoto článku, je naznačeno, že tento restriktivní výklad, pokud jde o dodatky k pracovním smlouvám, je stanoviskem Ministerstva práce a sociálních věcí, nicméně autorovi není známo, že by MPSV své stanovisko oficiálně prezentovalo resp. na internetové stránce MPSV dosud žádná doporučující metodika MPSV v tomto smyslu publikována nebyla.

Použitá literatura: Lang, R.: Pracující důchodci a možnost sjednávat v budoucnu pracovní poměr na dobu určitou, Linde – PSK č. 8/2009, LINDE nakladatelství s. r. o.

Anketa

Co si myslíte o člověku, který pracuje i v důchodu?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).