Hlavní navigace

Přehled státní pomoci, když máte vysoké zálohy nebo vyúčtování za energie

12. 11. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Drahé energie překvapily nejednoho spotřebitele. Přehled všech možností, jak si v této situaci můžete finančně ulehčit.

V reakci na výrazné zdražení energií nebo pro spotřebitele drahý režim dodavatele poslední instance stát nabídl několik možností, jak finančně pomoci těm, co se ocitli v potížích.

Pomoc s vyúčtováním od dodavatele poslední instance

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo novou upravenou dávku mimořádné okamžité pomoci, kterou budou úřady práce vyplácet právě jen při potížích spojených s vysokými cenami energií.

Jste v exekuci? Následující tři měsíce se můžete levně zbavit některých dluhů.

Nová dávka nazvaná MOP – Vyúčtování DPI je určená na úhradu vyúčtování, pokud budete mít v domácnosti potíže s jeho uhrazením z vlastních zdrojů.

Na rozdíl od běžné dávky mimořádné okamžité pomoci nemá ta nová například tak přísné podmínky na výši úspor, do určité výše k nim nebude přihlížet. Hraniční částka se stanoví jako dvojnásobek životního minima plus dvojnásobek nákladů na bydlení daného žadatele.

Kromě nich bude úřad práce posuzovat také výši příjmů a náklady na bydlení.

Dávku na vyúčtování energií od DPI bude stát vyplácet jen po časově omezenou dobu. Ministerstvo se tím snaží motivovat další lidi k přechodu od dodavatele poslední instance (DPI) k běžnému dodavateli, který nemá tak vysoké ceny energií, a tím pádem ani tak vysoké zálohy. Pro využití dávky tedy bude nutné, aby spotřebitelé do konce roku přešli od DPI do režimu běžného dodavatele a nechali si zaslat vyúčtování.

Příklad stanovení výše dávky MOP – Vyúčtování DPI

Pan Novák má měsíční čistou mzdu 25 000 Kč, jeho náklady na bydlení činí 15 000 Kč a na bankovním účtu má našetřeno 20 000 Kč. Nedoplatek na vyúčtování DPI stanovil ve výši 15 000 Kč.

Ze zákona se příjem pro tyto účely započítává ze 70 % = 17 500 Kč.

Úřad nebude přihlížet k úsporám do výše 37 720 Kč (dvojnásobek životního minima 2 × 3860 + dvojnásobek nákladů na bydlení 2 × 15 000), takže jeho našetřené peníze se
nebudou započítávat vůbec.

Úřad práce panu Novákovi poskytne na vyúčtování od DPI částku ve výši 15 000 Kč.

Paní Krásná pobírá důchod ve výši 16 000 Kč a na bankovním účtu má našetřeno 25 000 Kč. Náklady na bydlení činí 10 000 Kč. DPI vystavil vyúčtování s nedoplatkem ve výši 5000 Kč.

Ze zákona se důchod započítává z 80 % = 12 800 Kč.

Úřad nebude přihlížet k úsporám do výše 27 720 Kč (2 × 3860 +  2 × 10 000), tudíž její našetřené peníze se nebudou zohledňovat.

Úřad práce poskytne paní Krásné na vyúčtování 5000 Kč.

Zdroj: MPSV

Pomoc s příliš vysokými zálohami na energie

Spotřebitelé, kteří se kvůli platbě vysokých záloh na energie ocitnou v hmotné nouzi a nebudou mít peníze na základní životní potřeby, mohou požádat o klasickou dávku mimořádné okamžité pomoci. Tady jsme schopni pomoci zejména s výdajem, na který již nezbylo, například s doplacením nájmu, případně s pořízením nového zimního oblečení, vysvětlila ministryně práce Jana Maláčová.

Kompletní informace ke klasické dávce mimořádné okamžité pomoci najdete v naší sekci o sociálních dávkách.

Pomoc při potížích s úhradou nákladů na bydlení

Příspěvek na bydlení

Pokud máte problém uplatit všechny výdaje kolem bydlení, můžete požádat o příspěvek na bydlení. Nárok na dávku máte v případě, že jste vlastník nebo nájemce bytu či domu a 30 % vašeho příjmu (v Praze 35 %) a příjmu všech společně posuzovaných osob nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.

MPSV plánuje do dávek na bydlení promítnout nárůst cen energií. Opatření je ale zatím ve fázi příprav.

Mezi ty patří například zálohy za elektřinu a plyn, za dodávky tepla a teplé vody, osvětlení společných prostor v domě, doplatky nebo přeplatky z vyúčtování služeb, fond oprav apod.

Společně posuzovanými osobami jsou v tomto případě všichni, kteří s vámi žijí ve společné domácnosti (např. manželé, manželky, partneři či nezletilé nezaopatřené děti atd.), ačkoli příjem nezaopatřených dětí ze závislé činnosti se pro účely této dávky nezapočítává.

Žádost o příspěvek na bydlení je možné na pobočce úřadu práce uplatnit až 3 měsíce zpětně. Navzdory tomu, že podmínky nároku na dávku může splňovat více osob ze společné domácnosti, příspěvek se přiznává jen jedné z nich.

Kompletní informace k příspěvku na bydlení najdete v naší sekci o sociálních dávkách.

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení už není sociální dávka, ale dávka ze systému pomoci v hmotné nouzi. Nárok na ni může vzniknout vlastníkovi bytu nebo jiné osobě, která ho využívá na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu. Při splnění stavebně technických standardů kvality bydlení se mezi oprávněné může zařadit i vlastník stavby určené pro individuální či rodinnou rekreaci, pokud ji užívá k trvalému bydlení.

Podmínkou pro vznik nároku na dávku je fakt, že příjem všech společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka na živobytí. Odůvodněnými náklady na bydlení je nájemné (či obdobné náklady) a dále pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu (např. plyn, elektřina, teplo a teplá voda, úklid a osvětlení společných prostor apod.). Nájem i úhrady se započítávají maximálně do výše, která je v daném místě obvyklá.

Kompletní informace k doplatku na bydlení najdete v naší sekci o sociálních dávkách.

Všechny žádosti o tyto dávky můžete podávat elektronicky přes datovou schránku či se zaručeným elektronickým podpisem, osobně je podat na pobočce nebo je podepsané poslat poštou. Potřebujete-li poradit, můžete se elektronicky objednat na schůzku na úřadu.

Formuláře, včetně jejich vyplněných vzorů, najdete na webu ministerstva práce. Do žádosti uveďte svůj mobil a e-mail pro případ, že by pracovníci úřadu potřebovali žádost nějak doplnit (volají z předvolby 900). S obecnými dotazy se můžete obrátit na call centrum Úřadu práce ČR na čísle 800 779 900 nebo adrese callcentrum@uradprace.cz.

Odpuštění DPH na prosincovou a listopadovou zálohu energií

Ministryně financí Alena Schillerová také v souvislosti s rostoucími cenami energií rozhodla o mimořádném prominutí DPH za dodání elektřiny nebo plynu a z přijaté částky úplaty za listopad a prosinec tohoto roku. Znamená to, že co zaplatíte na zálohách ve dvou posledních měsících roku, půjde plně na úhrady ceny elektřiny a plynu, a žádná část platby tedy nebude odvedena jako DPH. Toto opatření se vztahuje na všechny spotřebitele, nejen na ty, kteří jsou v režimu DPI.

Schillerová také požádala o dočasnou aplikaci nulové sazby DPH evropského komisaře pro hospodářství – nejlépe na celý příští rok. DPH je ale tzv. harmonizovanou daní a pravidla pro ni jsou určována napříč celou EU, konkrétně evropskou směrnicí o společném systému DPH, která snížení DPH u energií na nulu neumožňuje. Evropská komise navíc před nedávnem výslovně odmítla nastavení nulové sazby DPH jako prostředek ke zmírnění dopadů růstu cen energií. Členské státy podle ní mohou svým občanům pomoci příspěvkem nebo daňovými úlevami, ale tak, aby DPH u energií byla nejméně ve výši 5 %.

Odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje

Vláda také před časem odsouhlasila finanční kompenzace pro domácnosti a další místa s menším odběrem (např. chaty a chalupy). Stát by tak měl u odběrných míst se spotřebou elektřiny do 3 megawatthodin (MWh) odpustit poplatky za obnovitelné zdroje, které činí 495 Kč za MWh. Konkrétní výše osvobození vyjde ze spotřeby daného odběrného místa. Maximálně tedy osvobození může dosáhnout částky do 1485 Kč za rok. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by mělo opatření přijít státní kasu asi na 8 miliard Kč ročně.

Snížení listopadové a prosincové zálohy u DPI

Zákazníci, kteří jsou dosud v režimu dodavatele poslední instance, mohou také poslat sníženou listopadovou a prosincovou zálohu na energie. Listopadová záloha se dá snížit na 50 % původně předepsané platby a ta prosincová na 60 % původní výše platby.

Poslat snížené zálohy svým zákazníkům umožní – až na jednu výjimku – všichni dodavatelé poslední instance. Jmenovitě jde o ČEZ, innogy, Pražská energetická a Pražská plynárenská. Společnost E.ON avizovala, že zálohy nastavila férově od počátku, a proto snížení svým zákazníkům neumožní.

skoleni11_1

Nemáte-li finanční obtíže, tohoto řešení se vyvarujte. Nevíte, jak moc DPI při stanovení výše zálohy preventivně „přestřelil“, ale vzhledem k tomu, že tento proces dohledoval Energetický regulační úřad, úplně mimo realitu to pravděpodobně být nemůže. Snížením záloh totiž jen přesouváte platbu do budoucna, přesněji do času, kdy vám DPI bude vystavovat vyúčtování, až budete přecházet ke klasickému dodavateli. Nejde totiž o odpuštění plateb za energie, ale pouze o možnost snížení záloh. Pokud máte peníze teď, nespoléhejte na to, že je budete mít i příště.

Kromě toho se částečně připravujete o prominutí DPH u listopadové a prosincové zálohy. V tomto případě skutečně půjde o odpuštění DPH. Pokud zaplatíte zálohy nižší a pak to budete muset dohánět ve vyúčtování, už zde DPH budete mít normálně připočtené.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).