Hlavní navigace

Jak se stát stará o rodiny s dětmi?

9. 11. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Stát se snaží podpořit rodiny s dětmi mnoha "opatřeními" - od porodného přes příspěvky na děti až po daňové úlevy. Způsobů, jakými se snaha státu o zvýšení porodnosti projevuje, je více, než si mnozí myslí. Jak tedy stát rodiny s dětmi podporuje?

Sociální dávky

Zřejmě každého v souvislosti s tématem státní podpory porodnosti a rodin s dětmi napadnou sociální dávky. Ano, to je jeden z hlavních pilířů státní podpory rodin – zejména s nižšími příjmy.

Podpora rodin s dětmi začíná již narozením – porodným. Jedná se o jednorázovou dávku sociální podpory, jejíž výše nezávisí na výši příjmu rodiny, ale pouze na počtu současně narozených dětí.

Výše příspěvku je dána výší životního minima na potřeby dítěte (v současné době 1 690 Kč), přičemž narodí-li se jediné dítě, má matka nárok na pětinásobek této částky, při narození dvojčat na šestinásobek dvojnásobku této částky a při trojčatech a vícečetných porodech dokonce na desetinásobek životního minima na potřeby dítěte za každé dítě.

PorodnéPlatné od 1. 1. 2007
Počet narozených dětí Porodné
1 17 760 Kč
2 53 120 Kč
3 79 680 Kč
4 106 240 Kč
5 132 800 Kč

Za každé další současně narozené díte se částka zvyšuje o 26 560 Kč.

Dalším příspěvkem do rodinného rozpočtu je rodičovský příspěvek. Podobně jako porodné náleží všem rodinám bez rozdílu příjmů, v nichž se jeden z rodičů věnuje celodenně péči o dítě do 4 let věku (v případě dlouhodobě zdravotně postižených dětí do 7 let).

Přestože z pohledu sociálních dávek se jedná o jednu z významných, dosahuje pouze 1,1 násobku životního minima na potřeby rodiče – tedy 2 552 Kč, v případě, že je rodičem student do 26 let, 2 695 Kč měsíčně.

Oprava: Od 1. května 2004 činí rodičovský příspěvek 1,54 násobek životního minima na potřeby rodiče, tedy 3 573 Kč a pro studenty 3 773 Kč měsíčně.

To jsou veškeré dávky, které „podporují“ všechny rodiny s dětmi – pomineme-li pohřebné ve výši 5 000 Kč. U ostatních se testuje příjem a jejich výše závisí na příjmech a na aktuální výši životního minima.

Na přídavky na děti mají nárok rodiny, jejichž příjem nepřekročí trojnásobek životního minima rodiny. A samozřejmě musí mít děti či studenty mladší 26 let. Výši přídavků na děti ukazuje následující tabulka.

Přídavky na děti
Věk nezaopatřeného dítěte Výše přídavku na dítě při rozhodném příjmu rodiny v násobcích životního minima (ŽM)
do 1,1 ŽM 1,1 – 1,8 ŽM 1,8 – 3,0 ŽM
do 6 let 560 Kč 490 Kč 245 Kč
od 6 do 10 let 624 Kč 546 Kč 273 Kč
od 10 do 15 let 740 Kč 647 Kč 324 Kč
od 15 do 26 let 810 Kč 709 Kč 355 Kč

Platné od 1. 1. 2006

Přídavek na děti je jednou z nejdiskutova­nějších dávek nejen mezi lidem prostým, ale především v parlamentu. Má být poskytován plošně, tedy všem bez rozdílů příjmů, nebo adresně, tedy jen „vybraným“ rodinám s nižšími příjmy? Důvody jsou pro obé dobré… o tom ale zase někdy příště.

Na příjmu rodiny jsou závislé i další dávky sociální podpory – sociální příplatek a příspěvek na bydlení. Oba jsou poskytovány rodinám, jejichž příjem je nižší než 1,6 násobek životního minima. Výpočet obou probíhá obdobně a je poměrně složitý.

Výše příspěvku na bydlení závisí na počtu členů rodiny, neboť se odvíjí od části životního minima, určené k „zajištění společných potřeb domácnosti“. Orientační výši příspěvku ukazuje následující tabulka.

Příspěvek na bydlení
Počet společně posuzovaných osob Výše příspěvku na bydlení při rozhodném příjmu rodiny v násobcích životního minima (ŽM)
do 1,0 ŽM 1,2 ŽM 1,4 ŽM 1,6 ŽM
1 758 Kč 505 Kč 253 Kč 0 Kč
2 986 Kč 658 Kč 329 Kč 0 Kč
3 – 4 1 223 Kč 815 Kč 408 Kč 0 Kč
5 a více 1 373 Kč 915 Kč 458 Kč 0 Kč

Platné od 1. 1. 2006

Výše sociálního příplatku se odvíjí kromě příjmu rodiny od věku a zdravotního stavu dítěte. V případě těžkého zdravotního postižení se částka v tabulce násobí až koeficientem 2,7.

Sociální příplatek
Věk nezaopatřeného dítěte Výše sociálního příplatku při rozhodném příjmu rodiny v násobcích životního minima (ŽM)
do 1,0 ŽM 1,2 ŽM 1,4 ŽM 1,6 ŽM
do 6 let 656 Kč 438 Kč 219 Kč 0 Kč
od 6 do 10 let 731 Kč 488 Kč 244 Kč 0 Kč
od 10 do 15 let 866 Kč 578 Kč 289 Kč 0 Kč
od 15 do 26 let 949 Kč 633 Kč 316 Kč 0 Kč

Platné od 1. 1. 2006

Málokdo ví o možnosti získat zaopatřovací příspěvek. Jedná se o dávku sociální podpory, která sice netestuje příjem rodiny, ale přesto na ni nedosáhne zdaleka každý – je určena nezaopatřeným dětem vojáka (po dobu výkonu jeho základní či náhradní vojenské služby, civilní služby nebo vojenského cvičení), manželce vojáka, pokud má nárok na rodičovský příspěvek, případně osobě, která má vůči vojákovi nárok na výživné.

Výše zaopatřovacího příspěvku dosazuje 0,67 násobku životního minima na osobní potřeby oprávněné osoby (tedy dítěte nebo manželky apod.).

Zaopatřovací příspěvek
Věk nezaopatřeného dítěte Zaopatřovací příspěvek
do 6 let 1133 Kč
od 6 do 10 let 1267 Kč
od 10 do 15 let 1495 Kč
od 15 do 26 let 1642 Kč
dospělá osoba 1555 Kč
<calculator id=„13“></cal­culator>

Stát myslí nejen na rodiny vlastní, ale též na náhradní. V systému pěstounské péče nabízí několik „sociálních dávek“, z nichž některé jsou míněné jako odměna pěstounovi za jeho záslužnou činnost (která mimo jiné šetří státní pokladnu).

Do letošního září stát nabízel ještě „příspěvek na dopravu“. Ten byl ale zrušen a nahrazen regulovaným „žákovským jízdným“. Za zmínku stojí, že ač je již listopad, na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí mají stále informace o příspěvku na dopravu.

Daňové úlevy

Do letošního roku platilo, že si jeden z rodičů mohl odečíst „nezdanitelnou částku“ na nezaopatřené dítě, o které se stará, od základu pro výpočet daně z příjmů. Výše nezdanitelné částky činila (a letos ještě činí) 25 560 Kč a zvyšuje se na dvojnásobek v případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P.

Od příštího roku by měla platit novela zákona o dani z příjmů, která zavádí několik novinek, dotýkajících se rodin s dětmi. První z nich je nahrazení nezdanitelné částky na dítě „daňovým bonusem“ ve výši 6 000 Kč na dítě (maximálně 30 tis. Kč na rodinu). Jeho cílem je srovnání daňových výhod pro všechny rodiny, neboť rodina s vysokým příjmem ušetřila na daních až 8 179 Kč, kdežto rodina s nízkými příjmy necelou polovinu – 3 834 Kč. Některé rodiny dokonce nemohly využít nezdanitelnou částku vůbec, kvůli nízkému daňovému základu.

Oprava: Pozměňovací návrhy poslanců zvýšily maximální částku daňových bonusů na děti z 24 tis. Kč (návrh Ministerstva financí) na 30 tis. Kč. Jak změna ovlivní váš rodinný rozpočet si můžete spočítat v Daňové kalkulačce Ministerstva financí.

Podmínkou pro získání daňového bonusu je ovšem „aktivní zapojení do společnosti“ – bonus bude moci získat pouze ten, kdo pracuje, podniká nebo se jinak živí jako OSVČ, nikoli ten, kdo je neustále registrovaný na úřadech práce, nebo z nich byl dokonce vyřazen.

Druhou změnou bude možnost společného zdanění manželů. Podmínkou opět je, aby vychovávali alespoň jedno dítě. Společné zdanění se vyplatí především rodinám, v nichž manželé dosahují rozdílné výše příjmu.

Podporuje stát rodiny s dětmi dostatečně?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šefredaktor odbormných komutních webů Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Šéf obsahu EMA data.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).