Hlavní navigace

Jak se počítají exekuční srážky ze mzdy? Kolik zůstane dlužníkovi a co připadne věřitelům? (PŘÍKLADY)

11. 1. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Na příkladech si objasníme provádění exekučních srážek ze mzdy v praxi. Jak se spočítá základní nezabavitelná částka a celkové nezabavitelné minimum, co zabaví exekutor pro věřitele a jak se věřitelé o dlužníkovy peníze rozdělí?

I v dnešním článku se budeme zabývat tím, jak se postupuje při srážkách ze mzdy. Jak se počítají, co připadne dlužníkovi, co naopak věřitelům a jak se tito věřitelé rozdělí, jsme si vysvětlili v článku Které dluhy mají při exekuci srážkami ze mzdy přednost tak, že věřitelé dostanou své peníze ze mzdy dlužníka nejdříve?

Stejně jako jsme informovali o výši nových nezabavitelných částek v textu Dlužníkům v exekuci se pro rok 2022 zvyšuje nezabavitelné minimum. Tyto nezabavitelné částky vždy zůstávají dlužníkovi, i kdyby dlužil sebevíc a bylo na jeho mzdu uvaleno i několik exekucí.

Všechno si nyní můžeme přehledně shrnout a osvětlit na názorných příkladech výpočtů srážek ze mzdy.

Co exekutor může a nemůže zabavit

Znázornění výpočtového vzorce srážek ze mzdy pro rok 2022 po zvýšení normativu nákladů na bydlení od 1. 1. 2022 (a zavedení paušální náhrady nákladů pro plátce mzdy za provádění srážek) v tabulce:

Co zůstává povinnému dlužníkovi Co připadá oprávněným věřitelům
Celková nezabavitelná částka Čistá mzda po odečtení nezabavitelných částek
Na samotného povinného dlužníka Na manžela nebo manželku Na vyživovanou osobu (dítě) max. 21 350 Kč
8006,25 Kč 2668,75 Kč 2668,75 Kč 3. třetina zbytku čisté mzdy:max. 7116 Kč (+ případný zbytek 1 nebo 2 Kč vzniklý zaokrouhlováním)

připadne povinnému dlužníkovi
2. třetina zbytku čisté mzdy:
max. 7116 Kč
připadne na přednostní pohledávky, (dle ust. § 279 odst. 2 o.s.ř.), jinak, pokud se neuspokojují, připadne povinnému dlužníkovi
1. třetina zbytku čisté mzdy:
max. 7116 Kč
připadne na nepřednostní pohledávky (a paušální náhradu nákladů plátce mzdy, max. 50 Kč) a případně na přednostní pohledávky
Zbytek čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky a 21 350 Kč

připadne na přednostní pohledávky a případně na nepřednostní pohledávky

Komentář k tabulce – pravidla zákona: 1. třetina (zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek) je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek oprávněných osob (a přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina). 2. třetina (zbytku čisté mzdy) slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud takové nejsou, vyplatí se povinnému. 3. třetina (zbytku čisté mzdy) se vždy vyplatí povinnému.

Jednoduché modelové příklady exekučních srážek ze mzdy

Ženatý zaměstnanec s 1 nezaopatřeným dítětem

Ženatý zaměstnanec s 1 nezaopatřeným dítětem pobírá (pobíral v r. 2021) čistou mzdu 31 000 Kč (která mu bude ještě zúčtována v r. 2022), z níž v exekuci splácí nepřednostní dluh (tj. uspokojuje se nepřednostní pohledávka).

Jeho nezabavitelná částka činí 7872,75 Kč na samotného povinného dlužníka a 2 × částka na vyživované osoby 2624,25 Kč, tedy celkem 13 121,50 Kč, zaokrouhleno na 13 122 Kč.

Když se tyto nezabavitelné částky odečtou (celková nezabavitelná částka odečte) od jeho čisté mzdy, zbude z ní 17 878 Kč. Tato částka (17 878) se rozdělí na 3 třetiny po 5959 Kč a zbude 1 Kč. Dlužníkovi zůstanou dvě třetiny zbytku čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek) čili 2 × 5959 Kč a celková nezabavitelná částka 13 122 Kč a 1 Kč zbytku čisté mzdy, takže celkem 25 041 Kč. Ve prospěch věřitele bude sražena jedna třetina zbytku čisté mzdy 5959 Kč.

Budeme uvažovat, že výše mzdy zaměstnance zůstává i pro rok 2022 stejná, pouze se mění parametry srážek ze mzdy:

Nezabavitelné částky do 31. 12. 2021, resp. do zúčtování příjmu za prosinec 2021 od 1. 1. 2022, resp. od zúčtování příjmu za leden 2022
Nezabavitelná částka na povinného dlužníka 7 872,75 Kč 8 006,25 Kč
Nezabavitelná částka na manželku 2 624,25 Kč 2 668,75 Kč
Nezabavitelná částka na 1 dítě 2 624,25 Kč 2 668,75 Kč
Nezabavitelná částka celkem 13 122 Kč 13 344 Kč

Ženatý zaměstnanec s 1 nezaopatřeným dítětem pobírá (i nadále v r. 2022) čistou mzdu 31 000 Kč, z níž v exekuci splácí nepřednostní dluh (tj. uspokojuje se nepřednostní pohledávka).

Jeho nezabavitelná částka činí 8006,25 Kč na samotného povinného dlužníka a 2 × částka na vyživované osoby 2668,75 Kč, tedy celkem 13 343,75 Kč, zaokrouhleno na 13 344 Kč.

Když se tyto nezabavitelné částky odečtou (celková nezabavitelná částka odečte) od jeho čisté mzdy, zbude z ní 17 656 Kč. Tato částka (17 656 Kč) se rozdělí na 3 třetiny po 5885 Kč a zbude 1 Kč. Dlužníkovi zůstanou dvě třetiny zbytku čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek) čili 2 × 5885 Kč a celková nezabavitelná částka 13 344 Kč a 1 Kč zbytku čisté mzdy, takže celkem 25 115 Kč. Ve prospěch oprávněného věřitele bude sražena jedna třetina zbytku čisté mzdy 5885 Kč.

Zaměstnanci tak zůstane o 74 Kč více, a naopak oprávněný věřitel získá o 74 Kč za měsíc méně než podle parametrů srážek ze mzdy pro rok 2021. Pakliže by však šlo o novou exekuci zahájenou po 31. 12. 2021, bylo by nutno zohlednit paušální náhradu nákladů plátce mzdy ve výši 50 Kč, takže by ve prospěch oprávněného věřitele byla sražena jen částka 5835 Kč a 50 Kč by připadlo zaměstnavateli jako plátci mzdy.

Ženatý zaměstnanec se 2 nezaopatřenými dětmi

Ženatý zaměstnanec se 2 nezaopatřenými dětmi pobírá (pobíral) v r. 2021 (která mu bude ještě zúčtována v r. 2022) čistou mzdu 39 000 Kč, z níž v exekuci splácí přednostní i nepřednostní dluh (tj. uspokojuje se přednostní i nepřednostní pohledávka).

Jeho nezabavitelná částka činí 7872,75 Kč na samotného povinného dlužníka a 3 × částka na vyživované osoby 2624,25, tedy celkem 15 745,50 Kč, zaokrouhleno na 15 746 Kč.

Když se tyto nezabavitelné částky odečtou (celková nezabavitelná částka odečte) od jeho čisté mzdy, zbude z ní 23 254 Kč. Tato částka se rozdělí na 3 třetiny po 6998 Kč a zbytek (částku, která se již sráží bez omezení) 2260 Kč. Dlužníkovi zůstane jedna třetina zbytku čisté mzdy 6998 Kč a celková nezabavitelná částka 15 746 Kč čili celkem 22 744 Kč. Na uspokojení nepřednostní pohledávky připadne jedna třetina zbytku čisté mzdy 6998 Kč a na uspokojení přednostní pohledávky připadne rovněž jedna třetina zbytku čisté mzdy 6998 Kč a částka 2260 Kč, tedy 9258 Kč. Oprávněným věřitelům tak připadne 16 256 Kč.

Nezabavitelné částky do 31. 12. 2021, resp. do zúčtování příjmu za prosinec 2021 od 1. 1. 2022, resp. od zúčtování příjmu za leden 2022
Nezabavitelná částka na povinného dlužníka 7 872,75 Kč 8 006,25 Kč
Nezabavitelná částka na manželku 2 624,25 Kč 2 668,75 Kč
Nezabavitelná částka na 2 děti 5 248,50 Kč 5 337,50 Kč
Nezabavitelná částka celkem 15 746 Kč 16 013 Kč

Ženatý zaměstnanec se 2 nezaopatřenými dětmi pobírá (bude i v roce 2022 pobírat) čistou mzdu 39 000 Kč, z níž v exekuci splácí přednostní i nepřednostní dluh (tj. uspokojuje se přednostní i nepřednostní pohledávka).

Jeho nezabavitelná částka činí 8006,25 Kč na samotného povinného dlužníka a 3 × částka na vyživované osoby 2668,75 Kč, tedy celkem 16 012,50 Kč, zaokrouhleno na 16 013 Kč.

Když se tyto nezabavitelné částky odečtou (celková nezabavitelná částka odečte) od jeho čisté mzdy, zbude z ní 22 987 Kč. Tato částka se rozdělí na 3 třetiny po 7116 Kč a zbytek (částku, která se již sráží bez omezení) 1637 Kč. Dlužníkovi zůstane jedna třetina zbytku čisté mzdy 7116 Kč + 2 Kč a celková nezabavitelná částka 16 013 Kč čili celkem 23 131 Kč. Na uspokojení nepřednostní pohledávky připadne jedna třetina zbytku čisté mzdy 7116 Kč a na uspokojení přednostní pohledávky připadne rovněž jedna třetina zbytku čisté mzdy 7116 Kč a částka 1637 Kč, tedy 8753 Kč. Oprávněným věřitelům tak připadne 15 869 Kč.

A to je o 387 Kč méně než podle parametrů pro rok 2021. O oněch 387 Kč si polepší povinný dlužník na nezabavitelném minimu. Pakliže by však šlo o novou exekuci zahájenou po 31. 12. 2021, bylo by nutno zohlednit paušální náhradu nákladů plátce mzdy ve výši 50 Kč, takže by ve prospěch oprávněného věřitele s nepřednostní pohledávkou byla sražena jen částka 7066 Kč a zbývajících 50 Kč z první třetiny zbytku čisté mzdy by připadlo právě zaměstnavateli jako plátci mzdy.

Pořadí splácení jednotlivých složek dluhu (pohledávky)

V daných souvislostech ještě připomínáme, že podle ust. § 265a odst. 1 občanského soudního řádu se výtěžek dosažený výkonem rozhodnutí (exekucí) k uspokojení pohledávky, pro kterou byl výkon rozhodnutí nařízen, započte nejprve na náklady soudu na výkon rozhodnutí (resp. na náklady exekuce dle ust. § 265a odst. 2 občanského soudního řádu), pak na jistinu, pak na úroky, pak na úroky z prodlení a nakonec na (další) náklady oprávněného. Např. výlohy prvotního nalézacího soudního řízení, v němž bylo rozhodnuto o povinnosti dlužníka zaplatit dluh a toto rozhodnutí je v exekuci vymáháno, realizováno – na úhradu přiznané náhrady nákladů soudního řízení.

Ust. § 265a občanského soudního řádu se použije na výtěžky dosažené ode 1. 1. 2022 výkonem rozhodnutí anebo (dobrovolná) plnění poskytnutá ode dne 1. 1. 2022 k uspokojení pohledávek, pro které byl výkon rozhodnutí nařízen. A to je rozdíl od nových nezabavitelných částek (a dalších parametrů srážek ze mzdy), které se fakticky uplatní až od 1. února 2022 při zúčtování mzdy za leden 2022.

školení účto Kučerová

Od kdy nové limity

Plátce mzdy (zaměstnavatel) uplatní nově vypočtené nezabavitelné částky (a další  uvedené nové parametry) poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky mění.

Nové nezabavitelné částky ovlivňují (až) mzdu za měsíc leden 2022, zúčtovanou a vyplácenou v únoru 2022, zatímco mzda za měsíc prosinec 2021 vyplácená v lednu 2022 bude (ještě) zúčtována podle dosavadních nezabavitelných částek.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).