Hlavní navigace

Jak se počítá příspěvek na vaše stravování v zahraničí při pracovní cestě? Kolik reálně dostanete?

23. 12. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Vyhláška ministerstva práce předepsala nové základní sazby zahraničního stravného při pracovní cestě. Kdo dostane méně, a kdo naopak nejvíc? Kdy a komu je zaměstnavatel může snížit a na jaké diety máte nárok, když pracovní cesta netrvá celý den?

V předchozím článku jsme si přiblížili nové aktuální sazby zahraničního stravného, na které má nárok zaměstnanec, který byl vyslán na práci do zahraničí. Upozornili jsme na to, pro které země došlo k navýšení sazeb a též ke změně měny (z eura na americký dolar, nebo naopak). Více najdete v textu Zahraniční stravné 2022: Jak vysoké diety dostanete?

Dnes se zaměříme na praktické otázky, abychom ukázali, kolik doopravdy, ve skutečnosti zaměstnanec dostane peněz.

Při kratším výjezdu máte nárok na nižší sazby podle doby strávené v zahraničí

Zaměstnanec má nárok na zahraniční stravné ve výši:

  • plné základní sazby, jestliže doba strávená mimo území ČR trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin,
  • 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
  • 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.

Příklad

Zahraniční pracovní cesta do Spolkové republiky Německo trvá 4 dny.

1. den stráví zaměstnanec na pracovní cestě 16 hodin, má tedy nárok na 2/3 základní sazby zahraničního stravného (45 eur) čili na 30 eur.

2. a 3. den tráví zaměstnanec v SRN, má tedy za oba dny nárok na plnou základní sazbu zahraničního stravného čili na 2 × 45 eur, tedy celkem na 90 eur.

4. den stráví zaměstnanec na pracovní cestě 11 hodin, má tedy nárok na 1/3 základní sazby zahraničního stravného (45 eur) čili na 15 eur.

Celkem má zaměstnanec nárok na stravné ve výši 135 eur.

Zahraniční stravné se neposkytuje, pokud doba strávená mimo území ČR činí méně než 1 hodinu. Doby strávené mimo území ČR, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se však pro účely zahraničního stravného sčítají.

Pokud zaměstnanec projíždí v 1 den více státy, výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.

Za snídani, oběd, večeři, kterou máte zdarma, se vám stravné krátí – a někdy hodně

Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatně jídlo, na které zaměstnanec nepřispívá a má charakter snídaně, obědu či večeře (drobné občerstvení se tedy nepočítá), snižuje se mu stravné za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

– 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby (tj. při zahraniční pracovní cestě trvající aspoň celou 1 hodinu až 12 hodin včetně za kalendářní den),
– 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby (tj. při zahraniční pracovní cestě trvající více než 12 až 18 hodin včetně za kalendářní den),
– 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši plné základní sazby (tj. při zahraniční pracovní cestě trvající více jak 18 hodin v kalendářním dni).

Navazující příklad

Zaměstnanec má na pracovní cestě do Německa zajištěno ubytování se snídaní.

1. den pracovní cesty (v den příjezdu) zaměstnanec snídani v místě ubytování neměl, neboť vyjížděl z ČR. Ke krácení stravného ve výši 30 eur tedy nedochází.

2. a 3. den pracovní cesty zaměstnanec dostal snídani, a proto se mu krátí za každý den stravné v plné výši základní sazby (45 eur) o 25 %. Zaměstnanec tak má nárok na 2 × (45 − 11,25) eura čili na 2 × 33,75 eura, tj. celkem na 67,50 eura.

4. den pracovní den (v den odjezdu) zaměstnanec dostal snídani, a tak se mu krátí stravné ve výši 1/3 základní sazby (15 eur) o 70 %. Zaměstnanec má proto nárok na 15 − 10,5 eura čili na 4,5 eura.

Celkem má zaměstnanec nárok na 102 eur.

Můžete ovšem dostat i méně – zaměstnavatel může stravné snížit o 25, nebo i 50 %

S přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování může zaměstnavatel poskytovat stravné snížené. A to ve výši 75 % předepsaných základních sazeb a členům posádek plavidel vnitrozemské plavby pak jen ve výši 50 % základní sazby.

K tomuto opatření (tedy krácení až o 25 % a v případě námořníků a dalšího personálu vnitrozemské plavby až o 50 %) je nutno přistoupit předem, před započetím pracovní cesty do zahraničí.

To platí nejen v případě, určí-li zaměstnavatel základní sazbu zahraničního stravného individuálně pro jednotlivého zaměstnance, ale i v případě, že je tato sazba určena obecně vnitřním předpisem. Zpětné krácení je nepřípustné.

Šéfové státních organizací mohou naopak dostat více

Naopak zaměstnavatelé státní a veřejné správy mohou sazby stravného navýšit pro vedoucí organizačních složek státu a jejich zástupce a statutární orgány a jejich zástupce, a to až o 15 % základní sazby stravného stanoveného vyhláškou.

Naproti tomu zahraniční stravné zaměstnanci zaměstnavatele státní a veřejné správy (jmenovaného v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce) vůbec nepřísluší, pokud mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá:

  • 12 hodin a méně, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
  • déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Nejvyšší předepsané zahraniční stravné mají politici

Velké výhody v oblasti stravného pak mají reprezentanti státní moci (tzv. ústavní činitelé) podle zákona č. 236/1995 Sb. O některých jejich výhodách jsme psali v článcích:

Poslancům se sazby zahraničního stravného (pro zaměstnance) automaticky násobí číslem 2,5. Mají tedy nárok na dvaapůlnásobek základních sazeb zahraničního stravného. Totéž platí pro členy vlády.

skoleni_8_6

Předseda vlády (premiér) má nárok na 3,5násobek základních sazeb zahraničního stravného. Soudci Ústavního soudu mají nárok na 2násobek a předseda Ústavního soudu na 3násobek základních sazeb zahraničního stravného zaměstnanců. (Soudci obecných soudů mají nárok na dvojnásobné zahraniční stravné.) Členové Nejvyššího kontrolního úřadu mají sazby násobené 2,5, prezident a viceprezident NKÚ pak 3.

Máte nárok na zálohu

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu, a to až do předpokládané plné výše stravného. Jak je to s vyúčtováním zálohy na stravné, jsme psali v článku Co musíte udělat, abyste dostali od zaměstnavatele stravné?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).