Hlavní navigace

Kolik berou poslanci?

8. 10. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jak vysoký je plat poslanců? Berou poslanci hodně nebo málo? Jaké dostávají další peníze k platu? A kolik dostanou ti, kteří už nebudou zvoleni, na rozloučenou s Poslaneckou sněmovnou?

V tomto článku, resp. sérii článků, vůbec nechci a nebudu, jak se mnohde a mnohdy děje, kritizovat výši platů poslanců a dalších představitelů státní moci (např. členů vlády, členů vedení Nejvyššího kontrolního úřadu, vedení Úřadu pro ochranu osobních údajů, členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů  a dalších – totiž zdaleka nejde jen poslance…).  I když výše platů poslanců je často předmětem kritiky a trnem v oku mnoha občanů.

Nemělo by se však zapomínat hlavně na senátory, protože jejich nároky jsou stejné jako nároky poslanců, a přitom Senát má oproti Poslanecké sněmovně mnohem méně kompetencí, a tak i senátoři mají méně práce. Ostatně, pokud jde o legislativu čili tvorbu a přijímání zákonů, tak Senát projednává jen zákony, na kterých se usnesla právě Poslanecká sněmovna a přitom ta jich spoustu („jen“) projedná, ale neschválí, tudíž je vůbec Senátu nepostoupí. Do Senátu jde tedy k posouzení jen malá část toho, čím vším se museli poslanci v rámci zákonodárné pravomoci zabývat. A to se ještě mohou senátoři rozhodnout, že se určitou předlohou zákona vůbec zabývat nebudou, což má důsledek jako by se zákonem souhlasili.

Avšak protože jsou na paškálu většinou poslanci, podívejme se při příležitosti nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny právě na jejich platy a jejich odchodné (to v dalším pokračování), a také náhrady, které dostávají navíc k platu (to v ještě dalším pokračování). Kritizovány prostě jsou. Někdy oprávněně, někdy jen z pouhé závisti, někdy z neznalosti.

Jsou poslanecké platy vysoké? Anebo jsou nízké?

Jsou a nejsou vysoké, jsou a nejsou zasloužené. Ono je to těžké. Část poslanců se své práci věnuje jen tak na okraj a vedle poslaneckého mandátu zastávají i spoustu dalších, a to i dobře placených funkcí, ať ve veřejné správě nebo v soukromém sektoru. Na kvalitní, pilnou zejména legislativní práci prostě nemají čas, maximálně tak na exhibice pro sdělovací prostředky. Pak jsou jejich platy určitě nezasloužené.

Ovšem část poslanců se naopak své práci věnuje s maximálním nasazením, navrhuje zákony a pozměňovací návrhy k nim, studuje podklady pro jejich sepsání a také předlohy a pozměňovací návrhy k zákonům od jiných poslanců nebo od vlády, stanoviska vlády k návrhům zákonů, konzultují vše s odborníky – legislativci, zvláště pokud jde o formu, a s lidmi z daného resortu, daného oboru činnosti, kteří se ve věci vyznají, pak věcnou stránku právní úpravy. Jsou potom vidět nejen na plénu (a veřejnost sledující televizi se až příliš orientuje na to, kdo je vidět na plenárním zasedání, zvláště pak u řečnického pultu, ač mnohdy neřekne nic užitečného, jen planě řeční, prachsprostě žvaní), ale pracují i ve výborech. Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna, výbory. Mají práce nad hlavu.

A za takovou náročnou a zodpovědnou práci, troufám si říci, si své platy zaslouží, ba jsou zákonem předepsané platy pro ty nejpracovištější z nich dokonce nízké. Třeba v porovnání se soudci. Ostatně základní plat soudce je vyšší než základní plat poslance. I zaměstnanec může získat za splnění mimořádného a naléhavého úkolu k platu nebo mzdě mimořádnou odměnu, nebo dostat podíly na hospodaření firmy, třeba v podobě prémií. Taková možnost, aby pracovitý poslanec bral více, než jiný, který se tzv. jen „veze“, však není.

Soudci berou více než poslanci

Soudci právo interpretují a aplikují, ale poslanci jej tvoří. Co je těžší, co je zodpovědnější? Jako právník na to mám samozřejmě svůj názor, ale jaký názor máte vy?

Pravda, soudci musejí vystudovat práva, složit zkoušky. Nejprve se na profesi léta připravují, kdežto politikovi prostě stačí získat hlasy ve volbách a být zvolen. Na druhou stranu však žádný soudce není pod takovou kontrolou veřejnosti jako poslanec.

Znáte snad svého zákonného soudce, jak o něm hovoří Listina základních práv a svobod? Umíte snad vyjmenovat členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, pokud jde o příklad jiných činitelů odměňovaných podle zákona o platu ústavních činitelů? Ale určitě znáte vícero poslanců.

Ohledně poslance si můžete najít statistiku jeho hlasování na plénu (ohledně práce ve výboru je to už složitější), ale víte, jak pilný je soudce? Kolik vyřídil případů? A kolik případů posoudil správně – Kolik jeho rozhodnutí prošlo přezkumem na základě odvolání, dovolání nebo ústavní stížnosti a nebylo zrušeno? Když prohrajete spor, musíte platit i za chyby soudů a soudců.

Zvláště pro pilné a zodpovědně pracující poslance, kteří se plně věnují výkonu svého mandátu a specielně legislativě a jsou přitom jenom řadovými poslanci (nemají tedy nárok na nějaký funkční příplatek – např. za předsednictví nebo místopředsednictví výboru, podvýboru, jehož jsou členy, nebo poslaneckého klubu), je, troufám si říci, poslanecký plat nedostatečným ohodnocením jejich práce. Tak asi tak. A klidně se za to na mne zlobte – reagujte a kritizujte v diskusi. Těším se na vaše názory.

Problém zneužívání státních peněz je spíš v nekontrolovatelných náhradách

Základní poslanecký plat momentálně činí 90 800 Kč bez různých náhrad. Pravda těch náhrad je hodně, ale těmi se nyní (prozatím) zabývat nebudeme, protože od platů směřujeme k odchodnému a pro účely odchodného se náhrady nepočítají (náhradám se budeme věnovat později).

I když nelze přehlédnout, že náhrady jsou někdy zneužívány, když neslouží ke svému účelu, nýbrž peníze dostávají lidé blízcí politikovi za práci, která nebyla vykonána, nebo putují i zpět k samotnému poslanci. Totéž platí třeba i o částech odměny pro asistenty poslanců, kterými se někdy stávají lidé příbuzní, nebo spojenci z politické strany poslance atp.

Ale dosti o tom, podezření jsou (je jich hodně), ale já je více rozebírat, natož dokazovat, nebudu. A poslanci jsou asi tak poctiví jako právě jejich voliči. Poslanecký plat je nemálo peněz, ale jako manažer, advokát či sekční šéf na ministerstvu by si poslanec, který umí a zná, mohl vydělat jistě více. Pravda, žvanil by asi skončil na sociálních dávkách. Ale spektrum typů poslanců je odrazem veřejnosti.

Jak se vypočítává poslanecký plat

Výše poslaneckého platu se odvíjí od tzv. platové základny. Ta činí pro poslance 84 060 Kč. Tato platová základna neplatí jen pro poslance, ale i senátory, členy vlády aj. a činí nyní tedy 84 060 Kč. Soudci mají vyšší platovou základnu. Platová základna pro soudce činí 100 872 Kč.

Platové základny se odvozují od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy podle pravidel zákona, ale jsou z politických a rozpočtových důvodů různě upravovány, i zmražovány, takže už přesně nekorespondují se statisticky zjištěnými údaji.

Nejnižší plat ze soudců mají

 • soudce okresního soudu s praxí do 5 let, a to 88 800 Kč
 • soudce krajského soudu s praxí do 5 let a 96 900 Kč
 • soudce okresního soudu s praxí do 6 let, a to 101 900 Kč.

S narůstající praxí a stupněm soudu jsou platy soudců vyšší a vyšší. Třeba soudce vrchního soudu s 25letou praxí má plat 176 600 Kč, a to jsme zůstali na vrchním soudu a nepostoupili na Nejvyšší soud.

Jak vidíte, tak pouze soudcovský začátečník na nejnižším stupni soudní soustavy má plat nižší, než je základní plat poslance. Každý jiný soudce pobírá vyšší plat. A to hovoříme jen o základním platu. Předsedům a místopředsedům soudů se dále platy navyšují o další částky.

Platová základna podle platů ve státní správě se násobí koeficientem navýšeným podle významu vykonávané funkce.

Plat poslance se určí jako násobek tzv. platové základny a platového koeficientu (podle zákona č. 236/1995 Sb.) Výsledná částka se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Základní platový koeficient – a to 1,08, který se násobí platovou základnou (oněch 84 060 Kč), se dále zvyšuje např.

 • a) místopředsedovi podvýboru (Podvýbory Poslanecké sněmovny (psp.cz) ) o 0,11, takže na 1,19,
 • b) místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru o 0,22, takže na 1,3,
 • c) předsedovi výboru (Předsedové výborů Poslanecké sněmovny (psp.cz) ) o 0,44, takže na 1,52
 • d) místopředsedovi Poslanecké sněmovny o 0,98, takže na 2,06
 • e) předsedovi Poslanecké sněmovny o 1,82, takže na 2,9.

Takže řadový poslanec, který nemá další funkci, má plat 90 800 Kč Kč (1,08 × 84 060 Kč).

Existuje však, jak vidíme, široká paleta funkčních příplatků – zdaleka jsme přitom neuvedli všechny. Ono se dostane skoro na každého, ale jsou i poslanci bez jakéhokoliv funkčního navýšení platu.

skoleni_21_6

A tak např.

 • Místopředseda výboru má plat 109 300 Kč.
 • Předseda výboru (Předsedové výborů Poslanecké sněmovny (psp.cz)) má plat 127 800 Kč.
  Předseda Poslanecké sněmovny má plat 243 800 Kč.

Příště se podíváme na to kolik dostanou poslanci, kteří už nebudou vykonávat svou funkci, na rozloučenou – jak vysoké je jejich odchodné. A v dalším navazujícím pokračování si pak posvítíme na poslanecké náhrady, které dostávají poslanci k platu.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).