Hlavní navigace

Jak pracuje vláda

5. 11. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Česká vláda přichází s mnoha opatřeními, která se bezprostředně dotýkají ekonomického života každého občana České republiky. Jak hodnotí činnost vlády v minulém čtvrtletí odborníci z renomovaných finančních institucí a akademické půdy? Pracuje česká vláda dobře?

Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve spolupráci se Stredoeurópskym inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) přináší výsledky Hodnocení ekonomických a sociálních opatření (HESO) za třetí čtvrtletí roku 2002, ve kterém se ekonomové, analytici, odborní žurnalisté a zástupci akademické obce vyjadřují k navrhovaným a realizovaným opatřením zákonodárné a výkonné moci, ale i k rozhodnutím veřejných institucí. Zprostředkovává tak názor odborné veřejnosti na důležitá opatření ekonomicko-sociálního charakteru ovlivňující kvalitu života občanů.

Tabulka č. 595
HESO – Česká republika (červenec – září)
5 opatřením s nejvyšším ratingem RATING [-300,300]
Návrh ústavního zákona o referendu o vstupu ČR do Evropské unie 179
Prodej státního podílu v Českém Telecomu 74,4
Soubor úsporných zákonů na pomoc postiženým záplavami (zmenšení růstu platů státních zaměstnanců) 58
Mezinárodní smlouva s Vatikánem 50,7
Řízení Úřadu pro hospodářskou soutěž ve věci zrušení poskytnuté veřejné podpory města Brno firmě Flextronics 44,7
5 opatřením s nejnižším ratingem RATING [-300,300]
Daňový balík pro odstranění povodňových škod (zvýšení daní)  –134
Programové prohlášení vlády  –69
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví (zákaz prodeje nebalených potravin)  –42
Souhlas vlády s kontrolami na ruzyňském letišti  –28
Vznik Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  –25


Rating čtvrletí, který je průměrem ratingů všech opatření přijatých v daném čtvrtletí, reflektuje názor Fóra odborníků na jejich kvalitu a důležitost a odráží míru reformní atmosféry ve společnosti (rating dosahuje hodnoty v intervalu od –300 do +300 bodů).

Komentář Fóra odborníků k 5 opatřením s nejlepším ratingem
Jako nejlepší opatření byl označen projekt umožňující návrh ústavního zákona o referendu o vstupu ČR do Evropské unie. Uskutečnění referenda je považováno za naprosto nezbytné a prakticky bez výhrad pozitivní. Experti naprosto odmítají možnost, že by o našem vstupu do Evropské unie měl rozhodovat pouze parlament. Jediná připomínka se vztahovala k neexistenci zákona o obecném referendu, která je některými členy Fóra považována za jeden z posledních deficitů demokracie v ČR.

Prodej státního podílu v Českém Telecomu nepřišel dle názoru většiny odborníků v pravou chvíli. Neodkladnost privatizace Českého Telecomu byla zřejmá již delší dobu a na vrcholu technologického boomu mohla Česká republika za svůj podíl dostat mnohem vyšší částku. Poměrně vysoký rating tohoto opatření svědčí ale o tom, že i přes tyto výhrady považují oslovení experti toto opatření za spíše přínosné.

Soubor úsporných zákonů na pomoc postiženým záplavami, tedy zmenšení růstu platů státních zaměstnanců, se umístil na třetím místě. Někteří z respondentů vyjádřili obavy, aby přibrzdění růstu mezd státních úředníků nevedlo k rozšíření korupce. V této souvislosti navrhují vyjmout z tohoto opatření některé státní zaměstnance v prioritních oblastech (zejména zdravotníky a policisty). Současně je zdůrazňována potřeba hledat rezervy ve státním rozpočtu i v jiných oblastech, a to nejen z důvodu nutnosti odstraňování povodňových škod.

Obecně převažoval názor, že jakékoli zvýšení důležitosti církve je pozitivní, neboť může pomoci rozvoji společnosti především v alternativní duchovní a vzdělávací sféře. Zazněly však i obavy, že smlouva s Vatikánem nevytváří prostor pro vyřešení záležitostí s navrácením veškerého církevního majetku a systém financování církve.

Řízení Úřadu pro hospodářskou soutěž ve věci zrušení poskytnuté veřejné podpory města Brno firmě Flextronics zhodnotila většina odborníků pozitivně. Fórum se shodlo na tom, že stát by měl vyžadovat navrácení peněz poskytnutých pro Flextronics zpět. Pokud jsou poskytovány velmi velkorysé investiční pobídky, mělo by být vyžadováno, aby firmy, které je čerpají, plnily podmínky. Tento případ může ukázat konzistenci investičních pobídek a zároveň může sloužit jako precedens do budoucna.

Komentář Fóra odborníků k 5 opatřením s nejnižším ratingem
Naprosto nejhůře hodnoceným opatřením tohoto čtvrtletí se stal daňový balík pro odstranění povodňových škod (zvýšení daní), většina členů odborného Fóra vyjádřila spokojenost nad tím, že tento návrh byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut. Povodně jsou v tomto případě vnímány pouze jako zástěrka pro permanentní zvyšování daní, které navíc není hodnoceno jako prospěšné. Alespoň částečně pozitivně je vnímán pokus o sblížení sazeb daně z přidané hodnoty a přizpůsobování českých daňových předpisů normám Evropské unie obecně.

Programovému prohlášení vlády byla přikládána velká důležitost, celkově ale obdrželo velmi nízký rating. Kritizována byla neochota konsolidovat veřejné finance, snaha o další budování sociálního státu, který je už dnes problematické financovat. Kritizována je dále minimální snaha o snížení byrokratického charakteru státu.

Vyhláška o prodeji nebalených potravin vyvolala převážně negativní reakce. Nepopulární je především snaha o přehnanou exhibici v oblasti falešné starostlivosti o hygienu, na druhé straně zazněl názor, že se jedná pouze o slaďování norem s EU a o pokus zvýšit kulturu prodeje, která je u nás mnohdy otřesná. Některé členy překvapily ostré mediální reakce, neboť vyhlášku berou jako pouhou marginalitu.

Kontroly prováděné britskými imigračními úředníky na letišti v Ruzyni byly respondenty přijaty spíše negativně. Část odborníků sice považuje kontroly za ospravedlnitelné a mnohem přijatelnější než zavedení vízové povinnosti pro české občany, ale většina se přiklání k názoru, že Británie by měla kontroly českých občanů provádět standardním způsobem – tj. na svém vlastním území.

Odborníci vyjádřili pochybnosti nad efektivností a potřebností vzniku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, vyslovili především obavu nad tím, že se jedná pouze o přelití úředníků z jednoho úřadu do druhého, a tím pádem by tato část 2. fáze reformy státní správy byla zcela zbytečná, ztratila by své opodstatnění a efektivnost.

dan_z_prijmu

Fórum odborníků
Vladimír Benáček – Institut ekonomických studií FSV UK, HASA
Petr Dufek – Československá obchodní banka
Jan Hřích – Ústav mezinárodních vztahů
Petr Kavánek – Československá obchodní banka
Karel Kouba – Institut ekonomických studií FSV UK
David Lipka – Liberální institut
David Marek – Patria Finance
Michal Mejstřík – Institu ekonomických studií FSV UK
Petr Orálek – MF Dnes
Josef Šíma – University of New York/Prague
Dan Šťastný – Vysoká škola ekonomická
Milan Tománek – Československá obchodní banka
Vladimír Tomšík – Newton Holding
Petr Zahradník – Conseq Finance
Milan Žák – Vysoká škola ekonomická

Kompletní zpráva HESO (MS Word, 160 kB)

Anketa

Jak hodnotíte činnost vlády za poslední čtvrtletí? (Známkování jako ve škole.)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).