Hlavní navigace

Jak obchodovat s komoditami?

18. 8. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Komodity jsou zajímavou oblastí, která se dotýká každého z nás víceméně neustále. Ukážeme si různé možnosti, jak zainvestovat naše peněžní prostředky právě sem.

Komodity, ať už souvisí s potravinami, energiemi, nebo kovy, jsou důležitou součástí našeho každodenního života. Každý, kdo řídí automobil, může být výrazně ovlivněn vysokými cenami ropy. Každý, kdo jí, může pocítit dopady například velkého sucha, které se pojí s omezením dodávek vybraných druhů potravin. Zároveň mohou být komodity důležitou možností, jak diverzifikovat investiční portfolio nad rámec tradičních investičních nástrojů, a to buď dlouhodobě, nebo v rámci zaparkování hotovosti během neobvykle volatilních nebo medvědích akciových trhů (komodity se tradičně pohybují opačně vůči akciím v rámci svého vývoje).

Bývalo pravidlem, že průměrný investor neinvestoval do komodit, protože to vyžadovalo hodně času, peněz a odborných znalostí. V dnešní době však existuje řada různých způsobů, jak se dostat na komoditní trhy, a některé z těchto způsobů toto usnadňují neprofesionálním investorům tak, že mohou také participovat na těchto specifických trzích.

Historie komodit

Obchodování s komoditami je vlastně velmi staré povolání – daleko starší než obchodování s akciemi nebo dluhopisy. Starověké civilizace obchodovaly s širokou škálou komodit – od mušlí až po koření. Obchodování s komoditami bylo základním byznysem. Moc impérií lze úměrně považovat za něco, co se odráželo v jejich schopnosti vytvářet a řídit složité obchodní systémy a usnadňovat výměnu komodit mezi protistranami, což sloužilo jako jakási kola obchodu, hospodářského rozvoje a zdanění pro potřeby královských pokladen. Ačkoliv většina obchodníků byla lidmi, kteří se skutečně zabývali fyzickým zbožím (vytvořili je nebo je nějak použili), objevovali se kolem nepochybně také spekulanti, kteří byli dychtiví po tom, aby si mohli vsadit jednu nebo dvě drachmy na to, jak bude dobrá třeba sklizeň pšenice.

Kde se obchoduje s komoditami?

Ačkoliv se hodně míst pro obchodování s komoditami spojilo dohromady nebo již zmizelo, stále existuje mnoho komoditních burz po celém světě. Většina z nich přináší několik různých komodit, ale existují i takové, které se specializují pouze na jednu skupinu. Například London Metal Exchange se zaměřuje pouze na kovy jako komodity, jak už ze samotného názvu burzy pro čtenáře jistě vyplývá. Ve Spojených státech amerických můžeme mezi nejoblíbenější burzy zařadit ty, které řídí CME Group, a jsou výsledkem sloučení Chicago Mercantile Exchange (CME) a Chicago Board of Trade (CBOT) v roce 2007 (New York Mercantile Exchange spadla do této skupiny později také).

Obchodování s komoditami na burzách může vyžadovat dohodnuté standardy, aby mohly být obchody provedeny (bez vizuální kontroly). Nechceme si koupit 100 kusů dobytka pouze proto, abychom zjistili, že je dobytek nemocný, nebo zjistit, že je nakoupený cukr ve špatné či nepřijatelné kvalitě.

Charakteristiky investice

Základní ekonomické principy nabídky a poptávky obvykle pohání komoditní trhy: nižší nabídka zvyšuje poptávku, což vede k vyšším cenám komodit, a naopak. Větší rozvrat v nabídce, jakým může být rozšíření strachu ze zdraví skotu, by mohl například vést k narušení obecně stabilní a předvídatelné poptávky po hospodářských zvířatech.

Na straně poptávky má světový hospodářský rozvoj a technologický pokrok často méně dramatický, ale i tak důležitý dopad na ceny. Příkladem může být Čína nebo Indie, které jsou jako země významnými světovými výrobními hráči, což přispělo k poklesu dostupnosti průmyslových kovů, mezi které můžeme zařadit například ocel, pro ostatní země světa.

Typy komodit

Obchodovatelné komodity dnes spadají do čtyř základních kategorií, které obsahují:

  • kovy (včetně zlata, stříbra, platiny a mědi),
  • energie (včetně ropy, topného oleje, zemního plynu a benzínu),
  • hospodářská zvířata a maso (včetně prasat a živého skotu),
  • zemědělství (včetně kukuřice, sóji, pšenice, rýže, kakaa, kávy a bavlny).

Volatilní nebo medvědí akciové trhy obvykle ukazují vyděšené investory, kteří se snaží převádět peníze na drahé kovy (typicky zlato), které jsou historicky považovány za spolehlivé komodity s převoditelnou hodnotou. Drahé kovy mohou být také použity jako zajištění proti vysoké inflaci nebo obdobím devalvace měny. Energetické hry jsou také běžné pro komodity.

Globální ekonomický vývoj a snížení těžby ropy z vrtů po celém světě mohou vést k růstu cen této komodity, protože investoři zvažují a vyhodnocují omezené dodávky ropy ve vztahu k rostoucí poptávce po energiích. Měly by být rovněž zváženy hospodářské poklesy, změny produkce dané Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries) a nově vznikající technologický pokrok, kam můžeme zařadit větrné elektrárny, solární energie či biopaliva, které mohou alternativně nahradit (či doplnit) ropu jako energetického dodavatele.

Obilí a další zemědělské produkty mají velmi aktivní obchodní trh. V letních měsících či v obdobích přechodů počasí mezi ročními obdobími mohou být extrémně volatilní. Růst populace v kombinaci s omezenou zemědělskou nabídkou mohou poskytnout příležitosti ke zvýšení cen zemědělských produktů pro spotřebitele.

Jak investovat do komoditních futures?

Populární způsob, jak investovat do komodit, je přes futures kontrakty, což jsou specifické smlouvy sloužící k budoucímu nákupu nebo prodeji určitého množství vybrané komodity za předem stanovenou cenu. Futures jsou v podstatě dostupné v každé komoditní kategorii. Na futures trzích participují dva typy účastníků:

  • institucionální nebo komerční uživatelé komodit,
  • spekulanti.

První skupina (výrobci a poskytovatelé služeb) uživatelů používá futures jako součást svého rozpočtového procesu, aby normalizovali náklady a snížili oříšky spojené s řízením cash-flow. Tito uživatelé mohou využít komoditní trhy, aby měli pozice, které budou snižovat riziko finanční ztráty v důsledku změn cen vybraných komodit. Sektor letecké dopravy je příkladem velkého odvětví, které musí za účelem plánování zajistit masivní množství paliva za stabilní ceny.

Kvůli této potřebě se letecké společnosti zabývají zajišťováním (hedgingem) prostřednictvím futures kontraktů. Nakupují tak palivo za fixní sazby na určité časové období, aby se vyhnuly tržní volatilitě u ropy a benzínu, což by jim mohlo způsobit více nestabilní a rizikovější finanční výkazy z pohledu investorů. Zemědělská družstva mohou také využít futures kontraktů. Bez futures a zajišťování by mohla volatilita u cen komodit způsobit bankroty podniků, které potřebují či vyžadují předvídatelnost při řízení vlastních nákladů.

Druhá skupina (zejména jednotlivci) jsou spekulanti, kteří doufají, že budou profitovat ze změn cen futures kontraktů. Spekulanti typicky uzavírají své pozice dříve, než je splatný kontrakt, a nikdy sami nedodají skutečnou dodávku komodity (například obilí, ropu apod.).

skoleni_7_4

Pokračování bude v dalším článku, který uzavře tuto minisérii o komoditách.

Volná inspirace překladu podle originálního článku z Investopedie.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).