Hlavní navigace

Jak na vyúčtování sociálního a zdravotního pojištění

4. 4. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Daňové přiznání je za námi, ale osobám samostatně výdělečně činným klid nezačíná. Během dubna je potřeba ještě podat vyúčtování správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Pomůžeme vám, jak na to.

Sociální pojištění

Jste-li OSVČ a alespoň část roku 2007 jste vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, jste nejpozději do středy 30. dubna 2008 povinni podat na místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007, a to buď v papírové formě nebo elektronicky prostřednictvím tzv. e-podatelny, případně prostřednictvím Portálu veřejné správy. Ve druhém případě ale musíte vlastnit zaručený elektronický podpis.

Pokud za vás zpracovává a podává daňové přiznání daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání přehledu za uplynulý rok až do 30. července 2008. Ovšem tuto skutečnost jste povinni správě sociálního zabezpečení doložit nejpozději do 30. 4. 2008. OSVČ, kterým finanční úřad z nějakého důvodu prodloužil lhůtu pro podání daňového přiznání, podávají přehled do jednoho měsíce po uplynutí této lhůty. Předložení přehledu se bohužel nevyhnou ani osoby samostatně výdělečně činné, které nemají povinnost podávat daňové přiznání (např. příjemci příjmů zdaňovaných srážkovou daní). Podat jej musí nejpozději do 31. července 2008.

Z údajů, které jste uvedli v Přehledu o příjmech a výdajích, se stanoví výše pojistného na důchodové pojištění, které musíte za uplynulý rok zaplatit. Od zjištěného pojistného odečtete uhrazené zálohy a dostanete částku, kterou musíte správě sociálního zabezpečení doplatit nebo kterou vám vrátí, pokud vůči ní nemáte žádné splatné závazky. Doplatek pojistného je splatný nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy jste přehled podali nebo měli podat. Na základě údajů v přehledu se také vypočítá výše záloh a pojistného na další kalendářní rok.

Kdo je povinen platit zálohy v následujícím roce?

Podle České správy sociálního zabezpečení je ode dne následujícího po dni podání přehledu za rok 2007 povinna platit zálohy na pojistné OSVČ, která:

  • vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
  • vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a přihlásí se k účasti na důchodovém pojištění na rok 2008,
  • vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a její dosažený příjem po odpočtu výdajů ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2007 založil účast na důchodovém pojištění ze zákona, tzn. dosáhl rozhodné částky 48 334 Kč, popř. částky snížené o částku 4028 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost a za každý kalendářní měsíc v němž měla OSVČ po celý měsíc nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, pobírala peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ, vykonávala službu v ozbrojených silách.

Placení penále

Když Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007 nestihnete podat včas nebo jej nepodáte vůbec, hrozí vám pokuta až 20 tisíc korun. Bude-li se to opakovat, může se výše sankce vyšplhat až na 100 000 Kč.

Pokud zaplatíte pozdě pojistné, nebo ho platíte v nedostatečné výši, musíte za každý kalendářní den, v kterém vám dluh na pojistném trvá, platit penále ve výši 0,05 procenta.

Zdravotní pojištění

Další z nezbytností, kterou po podání daňového přiznání musí osoba samostatně výdělečně činná splnit, je povinnost předložit své zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. Tento přehled musíte odevzdat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, tedy do 30. dubna. Jestliže jste během roku pojišťovnu změnili, musíte jej odevzdat oběma zdravotním pojišťovnám. Pokud za vás daňové přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro předložení přehledu až do 30. července. Své zdravotní pojišťovně ovšem musíte tuto skutečnost doložit nejpozději do 30. dubna.

Nezapomeňte, že přehled musejí předkládat i příjemci příjmů zdaňovaných přímo u zdroje zvláštní sazbou daně (např. autorské honoráře) nebo takové osoby, které sice mají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ale nejsou povinny podávat daňové přiznání. Zdravotní pojištění se totiž platí, i pokud uvedená činnost není soustavná a nezáleží ani na výši příjmů z této činnosti. OSVČ, které daňové přiznání nepodávají, musí přehled předložit do 8. dubna.

skoleni_20_9

Výši pojistného, které máte za uplynulý rok zaplatit, si v přehledu sami vypočítáte. Po vyúčtování uhrazených záloh na pojistné, získáte částku, kterou buď musíte pojišťovně doplatit nebo kterou by vám naopak měla vrátit. Doplatek rozdílu mezi vámi uhrazenými zálohami a skutečnou výší pojistného je splatný do osmi dnů po podání daňového přiznání. Pamatujte si, že datum podání daňového přiznání musíte nějakým způsobem doložit, například potvrzením v přehledu nebo potvrzenou kopií daňového přiznání.

Součástí přehledu je i výpočet nové výše zálohy. Zálohy na pojistné se platí za celý kalendářní měsíc a jsou splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohy ovšem není povinna platit OSVČ, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Taková osoba platí až pojistné vypočtené ze skutečně dosažených příjmů za celý rok.

Anketa

Platili jste někdy penále OSSZ (PSSZ) nebo zdravotní pojišťovně?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).