Hlavní navigace

Jak na přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2007

11. 2. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Máte jako OSVČ povinnost odevzdat své zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007? Nezapomeňte na to! Platbě pojistného se stejně nevyhnete a za nesplnění povinnosti hrozí několikatisícová pokuta a penále z dlužné částky. Na co si mají OSVČ dát pozor, jak pojištění spočítat?

Neodevzdání Přehledu o příjmech a výdajích podléhá podle Zákona číslo 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, sankci. Při opožděném odevzdání přehledu může příslušná zdravotní pojišťovna uložit plátci pokutu. Výše pojistného může navíc stanovit například pravděpodobnou výší (přičemž není dotčen nárok na skutečnou výši pojistného) a připočíst poměrně vysoké penále.

Nevyznáte se ve změnách v reformě veřejných financí? Potřebujete poradit s daňovým přiznáním? Nejste na to sami! Připravili jsme pro vás speciál, který vás provede hlavními změnami.

Termíny pro odevzdání přehledu

  • Povinný termín odevzdání přehledu je ze zákona do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za příslušný kalendářní rok (tj. do konce dubna).
  • Do konce července v případě, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Příslušnou zdravotní pojišťovnu o tom musí pojištěnec informovat do konce dubna.
  • Do 8. dubna pro OSVČ, které nepodávají daňové přiznání -  mají například příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně nebo malé příjmy do 15 000 Kč.

Tiskopis vám buď příslušná zdravotní pojišťovna zašle domů, můžete si ho vyzvednout na pobočce nebo si jej můžete stáhnout na internetu. Je zapotřebí nejdříve s sebou vzít přehled na finanční úřad, kde jej potvrdí. V přehledu jsou uvedeny stejné příjmové a výdajové hodnoty jako na daňovém přiznání.

Pozor na změnu platby

Od měsíce, ve kterém OSVČ podá v letošním roce přehled za rok 2007, musí platit zálohy na pojistné v nové výši na základě dosažených příjmů a výdajů. Proto je dobré si ihned provést opravu trvalého příkazu tak, aby další platby byly již v nové výši a uhradit případný nedoplatek na pojistném. Pokud by nedošlo k úhradě nedoplatku na pojistném do 8 dní nebo by byly nové zálohy ve staré výši, musí OSVČ počítat s vyměřením penále.

Výpočet zdravotního pojištění

Drobný živnostník dosáhl během roku příjmů ve výši 900 000 Kč a výdaje uplatňuje paušálem. V našem případě 50 %, což je nejčastěji využívaný paušál u většiny živností, čili výdaje činí 450 000  Kč. Zálohy na sociální i zdravotní pojištění platí během roku v minimální výši, protože v roce 2006 se mu příliš nevedlo. Zálohy v minimální výši se ale musí hradit, i když je živnostník ve ztrátě. Minimální částka sociálního pojištění byla 1 491 Kč (neplatil si nemocenské připojištění) a zdravotního pojištění 1 360 Kč. Za rok na sociálním pojištění (SP) odvedl na zálohách 17 892 Kč a na zdravotním pojištění (ZP) částku 16 320 Kč, celkem tedy 34 212 Kč.

Výpočet zdravotního pojištění
Příjmy 900 000 Kč
Výdaje (paušál 50 %) 450 000 Kč
SP – zálohy 17 892 Kč
ZP – zálohy 16 320 Kč
SP a ZP zaplacené během roku 34 212 Kč
Vyměřovací základ (900 000 – 450 000 – 34 212) x 0,5 = 207 894 Kč
Zdravotní pojištění za celý rok 207 894 x 0,135 = 28 066 Kč
Zbývá doplatit 28 066 – 16 320 = 11 746 Kč

Živnostník tedy bude muset do 8 dní od odevzdání přehledu doplatit 11 746 Kč a nově bude na zálohách každý měsíc platit již 2 339 Kč dle výpočtu (0,135 x 0,5 x 4­15 788)/12.

Penále a sankce u zdravotního pojištění

Každý živnostník musí především v zákonem stanoveném termínu odevzdávat Přehled o příjmech a výdajích a plnit svou oznamovací povinnost - do 8 dnů musí vždy nahlásit všechny důležité změny.

FIN21

Příslušná zdravotní pojišťovna, u které je živnostník či drobný podnikatel pojištěn, si za každý den prodlení účtuje 0,05 % z dlužné částky (ještě do konce roku 2006 to bylo 0,1 %). Penále však není jediným možným finančním postihem. Zdravotní pojišťovna může také uložit sankci až ve výši 50 000 Kč.

Promlčení pojistného nehrozí

Každý živnostník by měl řádně plnit závazky vůči své zdravotní pojišťovně, protože promlčecí doba je dlouhá. Prozatím pětiletá, ale již brzy bude desetiletá jako u sociálního pojištění. To tedy znamená, že právo předepsat dlužné pojistné a penále se promlčuje za pět let ode dne splatnosti. Byl-li však proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo penále nebo jejich vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Především tedy podnikatelé zaměstnávající nějaké pracovníky by měli vždy při odvodu pojistného postupovat obezřetně, protože kontrola může přijít i po několika letech a doměřit nejenom dlužné pojistné, ale i vysoké penále.

Anketa

Stalo se vám někdy, že jste musel/a platit penále nebo dokonce sankci zdravotní pojišťovně?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).