Hlavní navigace

Platba zdravotního pojištění v příkladech

26. 3. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Počet lidí majících dvě zaměstnání, podnikajících při zaměstnání, pracujících na dohody nebo majících příjmy z pronájmu v Česku roste. Jak je to ovšem s placením zdravotního pojištění v těchto případech? V jaké výši se musí platit a z čeho?

V Česku platbě zdravotního pojištění ze zákona podléhá každý občan s trvalým pobytem v České republice a musí být registrován u příslušné zdravotní pojišťovny. V zásadě je pro účely platby zdravotního pojištění veden v těchto čtyřech kategoriích:

  • Zaměstnanec – zdravotní pojištění za něj odvádí jeho zaměstnavatel (sazby zdravotního pojištění jsou: 4,5 % zaměstnanec a 9 % zaměstnavatel, celou výši pojistného odvede zaměstnavatel příslušné zdravotní pojišťovně zaměstnance.
  • OSVČ – tj. osoba samostatně výdělečně činná, zdravotní pojištění je odváděno zálohově každý měsíc dle dosaženého výsledku za uplynulý rok vykázaném v Přehledu, minimální výše v letošním roce však činí 1456 Kč.
  • Osoba, za kterou platí zdravotní pojištění stát – tj. děti, studenti do 26 let, důchodci, žena na mateřské dovolené, uchazeč o zaměstnání…
  • OBZP – tj. osoba bez zdanitelných příjmů, každý občan, který nespadá do žádné výše uvedené kategorie, v letošním roce musí měsíčně odvádět na zdravotním pojištění 1080 Kč,

Vyhnout se platbě zdravotního pojištění tedy znamená přesunout platbu na stát…, jinak vždy dochází k platbě zdravotního pojištění ze všech příjmů zakládajících účast na zdravotním pojištění.

Dvě zaměstnání (druhé do výše minimální mzdy)

Občan pracuje pro jednoho zaměstnavatele za měsíční mzdu 20 000 Kč a pro druhého za měsíční mzdu 4000 Kč (platí pro jakýkoliv příjem do výše minimální mzdy). V tomto případě mu bude zdravotní pojištění sraženo pouze z hrubého příjmu ve výši 20 000 Kč. Druhý zaměstnavatel ovšem musí mít od prvního potvrzení, že je za zaměstnance odvedeno pojistné nejméně z vyměřovacího základu ve výši 8000 Kč. Jestliže toto potvrzení není doloženo, zdravotní pojištění se odvede.

Dohoda o provedení práce – zdravotní pojištění se neplatí

Zaměstnání na dohodu o provedení práce nezakládá účast na zdravotním pojištění, a proto se z této odměny neodvádí příslušné zdravotní pojišťovně žádné zdravotní pojištění. Není přitom rozhodná výše odměny (ani např. 30 000 Kč za měsíc). Dohoda o provedení práce je upravena § 75 zákoníku práce. Zdravotní pojištění se rovněž neplatí do příjmu ve výši 400 Kč za měsíc.

Dohoda o pracovní činnosti – zdravotní pojištění se platí

Za zaměstnance činného na základě dohody o provedení činnosti musí jeho zaměstnavatel odvést zdravotní pojištění (sociální pojištění se však neplatí). Jedinou výjimkou je příjem nižší než 400 Kč. Dohoda o pracovní činnosti je upravena § 76 zákoníku práce.

Podnikání jako vedlejší činnost

Mít podnikání jako vedlejší činnost je pro potřeby výpočtu zdravotního pojištění výhodné zejména v tom, že podnikatel nemusí platit pravidelně měsíční zálohy a po skončení roku zaplatí pouze pojistné ze skutečně dosaženého zisku. Neplatí pro něj tedy povinnost minimální výše zálohy. V tomto případě musí ovšem občan mít ze svého zaměstnání sraženo na zdravotním pojištění částku nejméně z vyměřovacího základu 8000 Kč (minimální mzda). Každý měsíc se posuzuje zvlášť, čili pokud živnostník ukončí hlavní pracovní poměr výpovědí a novou práci si najde až za dva měsíce, musí po dobu těchto dvou měsíců platit minimální zálohy ze zákona u sociálního i zdravotního pojištění.

Začátek podnikání musí své zdravotní pojišťovně nahlásit do 8 dní od zahájení své činnosti. Jak jsme si řekli, nemusí se při vedlejší činnosti odvádět pravidelné měsíční platby. Při odevzdání přehledu za uplynulý rok se zaplatí pojistné ze skutečně dosaženého zisku.

dan_z_prijmu

Příklad

Občan dosáhl při vedlejší podnikatelské činností příjmu 80 tisíc, a protože je vedení účetnictví pro něj neekonomické, uplatňuje náklady ve výši zákonného paušálu – 50 %.

  • Příjmy 80 000 Kč
  • Výdaje (paušál 50 %) 40 000 Kč
  • Vyměřovací základ (80 000 – 40 000) * 0,5 = 20 000 Kč
  • Zdravotní pojištění za celý rok 20 000 * 0,135 = 2700 Kč

Nejlépe současně s odevzdáním Přehledu za rok 2007 uhradí občan své příslušné zdravotní pojišťovně 2700 Kč.

Příjem z pronájmu

Jestliže občan vlastní několik nemovitostí a žije pouze z pronájmu, neplatí zdravotní pojištění z výše získaného pronájmu např. 80 000 Kč, protože příjem z pronájmu nezakládá pojistný vztah na zdravotní pojištění. U příslušné zdravotní pojišťovny může být veden jako osoba bez zdanitelných příjmů a měsíčně bude na zdravotním pojištění odvádět 1080 Kč. Stejná situace pro účely zdravotního pojištění platí u příjmu z kapitálového majetku.

Pramen:

  • Zákon o veřejném zdravotním pojištění v platném znění 48/1997 Sb.
  • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb.

Anketa

Jste si jisti, že odvádíte zdravotní pojištění ve správné výši?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).