Hlavní navigace

Z poradny: S finančním úřadem se hra na kočku a myš nevyplatí

6. 2. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jaká mi hrozí penalizace z finačního úřadu? Mohu zůstat na chodníku bez bytu? Jak si mohu přivydělat, abych mohla být vedena dále na úřadu z práce? Výběr z poradny, kterou pro vás Měšec.cz exkluzivně připravil.

Specialistka na poradenství

Až do konce příštího týdne můžete využít naši jedinečnou poradnu, kterou pro vás redakce Měšce.cz připravila ve spolupráci s Romanou Juříčkovou, odbornou kontultantkou, na téma daní a sociální politiky státu.

Daň z příjmů

Jsem těhotná studentka a podnikám. Je výhodnější mít vyšší příjmy kvůli mateřské, nebo raději nižší kvůli danim?

Na výši peněžité pomoci v mateřství (PPM) nemá vaše živnost vliv, vzhledem ke skutečnosti, že jste jako osoba samostatně výdělečně činná nebyla účastna nemocenského pojištění. PPM vám bude vyplácena jako studentce ve výši 254 Kč za den.

Nakupuji a prodávám věci na internetových aukcích a v bazarech. Daní se?

Příjmy z prodeje movitých věcí (s výjimkou aut, letadel a lodí, které byly vlastněny prodejcem po dobu kratší než jeden rok, a věcí, které byly zahrnuty do obchodního majetku, po dobu pěti let po jejich vyřazení) jsou od daně z příjmů osvobozeny, takže příjmy z jejich prodeje zdanit nemusíte.

Špatně jsem vyplnil daňové přiznání, to jsem odevzdal a nyní se ke mně ohlásila kontrola. Hrozí mi sankce?

Je téměř vyloučeno, aby si při kontrole pracovník finančního úřadu chyb v daňovém přiznání nevšiml. V průběhu kontroly budete mít možnost chybu vysvětlit a opravit, pokud se vám to nepodaří, záleží na konkrétním zjištění FÚ, jaký z toho vyvodí důsledek (s přihlédnutím k okolnostem – jaký je tam rozdíl, jak vznikl, apod.). Sankcí potom s největší pravděpodobností bude doměření daně a její penalizace.

Jsem na rodičovské dovolené a s manželem pronajímáme garážové stání za 6 000 Kč ročně. Musíme tento příjem uvádět do společného zdanění? Četla jsem, že příjem do 6 000 Kč ročně se nezdaňuje. A máme tento příjem dělit dvěmi, když máme společné jmění manželů (SJM)?

Pokud pronajímáte garážové stání celoročně, nejedná se o příležitostnou činnost a tento příjem podléhá zdanění podle § 9 zákona o daních z příjmů. Kdybyste pronajímali garáž pouze příležitostně, spadal by tento příjem pod § 10 zákona o daních z příjmů a zde skutečně jsou roční příjmy do 20 tisíc Kč od daně osvobozeny.
Pokud je toto garážové stání součástí SJM, příjem plynoucí z jeho pronájmu uvádí do svých příjmů v daňovém přiznání pouze jeden z manželů.
Ohledně částky 6 tisíc Kč platí pravidlo, že daňové přiznání nemá povinnost podávat poplatník, jehož příjmy jiné než ze závislé činnosti jsou nižší než 6 tisíc Kč. Prakticky tedy tyto příjmy sice nebudou zdaněny, ale nejedná se o osvobození těchto příjmů od daně. Pokud ale podáváte daňové přiznání (pokud chcete uplatnit výpočet daně ze společného základu daně manželů, pak musíte podat daňové přiznání), pak v něm ovšem musíte uvést a zdanit i tyto příjmy nižší než 6 tisíc Kč.

Sociální a zdravotní pojištění

Jsem na mateřské dovolené a chodím do práce na dohodu o pracovní činnosti na 20 hodin týdně. Budu muset platit sociální a zdravotní pojištění?

Z titulu pracovního poměru na základě dohody o pracovní činnosti vzniká ze zákona účast na zdravotním, důchodovém a nemocenském pojištění, takže z vašeho příjmu bude odvedeno 4,5 % na zdravotní pojištění a 8 % na sociální zabezpečení (důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), celkem tedy na pojistném zaplatíte 12,5 % z příjmu.

Živím se občasným psaním do novin. Musím platit sociální pojištění?

Z autorských honorářů je odváděno pojistné na zdravotní pojištění (13,5 %) (§ 5 písm. b) bod 4 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a § 2 odst. 1 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění).
Účast na důchodovém pojištění z titulu této činnosti nevzniká, pokud se nejedná o soustavný výkon umělecké činnosti, tedy sociální pojištění z autorských honorářů nemáte povinnost odvádět (§ 9 odst. 3 písm. d) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).
U daně z příjmů z titulu autorských honorářů došlo od 1.1.2008 ke změně, a sice ke zvýšení zvláštní sazby daně z 10 % na 15 % (§ 36 odst. 2 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Zvláštní sazbě daně podléhají autorské honoráře, pokud jejich výše nepřesáhne 7 tisíc Kč měsíčně z jednoho „zdroje“.

dan_z_prijmu

Sociální dávky

Jaký je příspěvek v hmotné nouzi? Nemám žádný plat, příjem, majetek. Jsem bez bydlení a chci si zaplatit levnou ubytovnu.

Z příspěvků v hmotné nouzi by vám mohl náležet příspěvek na živobytí. Pokud splníte všechny zákonem stanovené požadavky, bude příspěvek na živobytí stanoven ve výši vašeho životního minima, tj. 3 126 Kč. Příspěvek na živobytí je nutné uplatnit žádostí u místně příslušného pověřeného obecního úřadu.

Na co mám nárok jako řádný občan, když jsem v evidenci úřadu práce a spolupracuji s ním i se sociálním odborem místní obce?

Jako samostatně žijící osoba má nárok na existenční minimum ve výši 2 020 Kč, pokud splňuje další zákonem stanovené požadavky (mezi něž např. patří i vámi uvedená spolupráce s úřadem práce, prokazatelná snaha najít si zaměstnání, apod.), může se tato částka navýšit až do životního minima, které pro samostatně žijící osobu činí 3124 Kč.
Z dávek pomoci v hmotné nouzi má za splnění zákonem stanovených podmínek nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Z dávek státní sociální podpory je opět za zákonem stanovených předpokladů možné uplatnit příspěvek na bydlení.

Chcete se dozvědět více? Navštivte naši poradnu.

Anketa

Budete letos podávat daňové přiznání?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).