Hlavní navigace

Prodávám byt, musím platit daň?

23. 1. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nákup nemovitostí patří stále mezi nejlepší investice. Zároveň však platí, že vlastní bydlení tvoří největší výdajovou položku euroobčanů. S nemovitostmi však souvisí také jejich prodej a tedy daň z příjmu. Ta se v případě nemovitosti neplatí vždy. Je totiž závislá na délce trvalého bydliště.

Počet Čechů stěhujících se za prací z jednoho konce republiky na druhý roste. Stejně roste počet lidí toužících po pěkném novém bydlení. Počet prodaných a koupených nemovitostí, ať už bytů nebo domků, nejenom z těchto důvodů rok od roku roste. Trh s byty patří již řadu let mezi nejvýnosnější odvětví. Jaké daňové povinnosti pro nás však z prodeje plynou a kdy nemusíme odvádět daň z příjmu?

Příjmy osvobozené od daně

Některé příjmy jsou na základě aktuálně platné legislativy (Zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění) osvobozené od daně z příjmu fyzických osob. Jedná se především o peněžní příjmy sociálního charakteru (sociální dávky atd.), náhrady škody, plnění pojišťoven, nemocenské pojištění, stipendia, dotace apod. Tyto příjmy jsou od daně z příjmu osvobozeny automaticky. U příjmu z prodeje nemovitosti či movité věci, například auta, je však zapotřebí splnit časovou podmínku.

Trvalý pobyt vs. trvalé bydliště

Pojmem trvalý pobyt se rozumí dle zákona o evidenci obyvatel (č. 133/2000 Sb.) úřední adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Zákon nám ukládá povinnost být někde úředně trvale hlášen. Ale zákon nám nenařizuje, že to musí být tam, kde právě bydlíme. Protože jde pouze o evidenční údaj, který nevypovídá o skutečném tzv. trvalém bydlišti, tj. místu, kde se občan reálně zdržuje a bydlí, nelze místo trvalého pobytu spojovat s vlastnickými ani obdobnými nároky.

Dva roky bydlení a jste bez daně

Aby nemusel občan při prodeji rodinného domu či bytu odvádět daň z příjmu fyzických osob, musí mít nemovitost trvale užívat nejméně 2 roky před prodejem. V případě, že byl dům či byt zahrnut do obchodního majetku občana, lze jej prodat bez povinnosti odvodu daně až po dvou letech od jeho vyřazení z obchodního majetku. U manželů potom postačí, pokud tuto podmínku splní alespoň jeden z manželů. Stejně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu nebo bytu, pokud v něm prodávající bydlel bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby.

Vlastnictví více než pět let

Pokud občan danou nemovitost trvalé neužíval k bydlení v případě, kdy vlastní více nemovitostí, bude příjem od daně osvobozen až po pěti letech vlastnictví. Současně však nesmí být tento majetek zahrnut do obchodního majetku občana a občan ho nesmí používat k podnikání. U movitých věcí, například u zmiňovaného automobilu, nepodléhá příjem z této obchodní transakce dani z příjmu fyzických osob v případě, že doba mezi nabytím a prodejem je delší než jeden rok.

Jak je to s družstevními byty?

Příjmy z převodu členských práv družstva či podílů jsou od daně osvobozeny v případě, že doba mezi nabytím a převodem přesahuje 5 let. Pod jiný režim však spadá situace, kdy občan příjmy získané z prodeje družstevního bytu využije k nákupu bytu do osobního vlastnictví. V tomto případě stačí, aby v daném bytě žil po dobu dvou let.

Investice do bydlení se vyplatí

Pracovní vytížení v dnešní hektické době neustále roste. Evropané musí za prací dojíždět a když mají volno chtějí vyrážet na výlety, dovolené a věnovat se svým koníčkům. Proto počet hodin strávených doma v Evropě neustále klesá, přesto právě doma si všichni nejvíce odpočineme a nabereme nové síly. Doma si můžeme dělat co chceme, většina Evropanů se nikde jinde necítí tak svobodně a pohodlně.

Tip do článku - účto fakturace duben

Výdaje na bydlení tvoří nejvyšší výdajovou položku. Přitom Evropané musí často ještě splácet hypotéku, stavební spoření či jiný úvěr získaný za účelem pořízení vlastního bydlení. Při součtu výdajů na bydlení a splácení úvěru tvoří všechny náklady spojené s bydlením polovinu evropských rodinných rozpočtů.

Jednoznačně však platí, že investice do vlastního bydlení se téměř vždy vyplatí a patří mezi nejlepší investice. Hlavním důvodem je okamžitá úspora na platbě nájemného, které bývá v mnoha případech dokonce vyšší než pravidelná měsíční splátka hypotéky či úvěru. Současně se i do budoucna dá očekávat neustálý nárůst cen nemovitostí, takže i při následném prodeji by se nemělo na nemovitosti prodělat. Až na výjimky při špatně zvolené lokalitě či městské čtvrti.

Anketa

Plánujete nákup nemovitosti?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).