Hlavní navigace

Minimální zdravotní pojištění podraží

Petr Gola

Minimální výše zdravotního pojištění se pro živnostníky od ledna 2008 zvýší. Pojištění zvyšuje daňovou zátěž. Navíc roste v době zavedení přímých plateb u lékaře, které šplhají až k 90 korunám za návštěvu pohotovosti. Zdá se tedy, že z toho živnostníci nevyjdou vzhledem ke své peněžence nejlépe.

Doba čtení: 3 minuty

Od ledna příštího roku se opět zvyšuje minimální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění, kterou musí každý měsíc odvést všichni živnostníci či drobní podnikatelé. Své zdravotní pojišťovně nově zaplatí 1 456 Kč měsíčně. V letošním roce přitom činí zdravotní pojištění pouze 1 360 Kč. Současně musí každý občan v případě zdravotních komplikací počítat s nově zavedenými poplatky v našem systému zdravotnictví.

Minimální výše zdravotního pojištění

Povinné odvody na zdravotním pojištění stojí trošku stranou všeobecné diskuze a mnohdy není tento povinný odvod zahrnován do některých statistik. Přitom výrazně zvyšují naše zdanění a v Česku je výše zdravotního pojištění poměrně vysoká. Navíc o skutečných odvodech má mnoho živnostníků a zaměstnanců pouze matnou představu.

Minimální výše zdravotního pojištění je 13,5 % z částky 10 780 Kč (tato částka je 50 % průměrné mzdy stanovené nařízením vlády č. 257/2007 Sb. ze dne 24.9.2007). Minimální odvody sociálního a zdravotního pojištění tak budou pro každou osobu samostatně výdělečně činnou ještě vyšší zátěží než doposud.

Každý živnostník a podnikatel musí nejpozději do 8 dnů od zahájení samostatné výdělečné činnosti o tom informovat svou zdravotní pojišťovnu na příslušném formuláři Oznámení pojištěnce. V prvním roce podnikání platí OSVČ měsíční zálohy v minimální zákonné výši. Tato záloha musí být zaplacena do osmého dne následujícího měsíce (tj. za leden do 8. února).

V dalším roce podnikání platí OSVČ zálohu, která vyjde po propočítání z odevzdaného Přehledu o příjmech a výdajích. Pokud je vypočítaná záloha nižší, musí platit i v dalším roce minimální výši zálohy. To platí i v případě, že byl živnostník ve ztrátě. Za každý den prodlení si zdravotní pojišťovny účtují 0,05 % z dlužné částky. Zdravotní pojištění se prostě musí uhradit vždy.

Na jaké poplatky se můžeme těšit

S růstem minimální výše zdravotního pojištění vstupují v příštím roce v platnost také poplatky za zdravotní péči:

  • 30 korun za návštěvu u lékaře
  • 30 korun za výdej léku na předpis
  • 90 korun za návštěvu pohotovosti
  • 60 korun za den pobytu v nemocnici

Všechny nedoplatky budou vymáhat s největší pravděpodobností zdravotní pojišťovny, které v mnoha případech spolupracují se soukromými exekutory a mají s vymáhání pohledávek dlouholeté zkušenosti. Tak se klidně může stát, že z dluhu několika set korun se stane několikatisícový závazek. Důvodem jsou náklady spojené s exekucí, které musí hradit dlužník.

Jedná se o odměnu za provedení exekuce (nejméně 3 000 Kč) a náhradu hotových výdajů exekutora (nejméně 3 500 Kč). Další odměna roste s výší dlužné částky a pohybuje se většinou okolo 15 % (až u částek v řádech desítek milionů korun je procento nižší). V souhrnu bývá odměna exekutora několikanásobně vyšší než vymáhaná částka, což platí především u částek do 2 000 Kč.

Daň z příjmu tip Měšec.cz

Maximální vyměřovací základ

Současně se změnou minimálního vyměřovacího základu dochází od příštího roku i ke změně maximální výše vyměřovacího základu. Tentokrát opačným směrem. Ještě v letošním roce činí vyměřovací základ u OSVČ 486 000 Kč a od příštího roku se zvyšuje na 1 034 880 Kč. U zaměstnanců budou od zdravotního a sociálního pojištění poprvé osvobozeny příjmy nad čtyřnásobek průměrného platu. Ještě v letošním roce nebyly žádné limity zavedeny. Právě neexistence těchto limitů výrazně zvyšovala zdanění mzdy nadprůměrně ohodnocených občanů.

Stropy sociálního a zdravotního pojištění jsou zavedeny ve většině zemí Evropské unie. Jejich výše se ovšem v průměru pohybuje okolo dvojnásobku průměrné mzdy (například v Německu je to dokonce 1,6 násobek průměrné mzdy).

Anketa

Myslíte si, že na tom budou živnostníci v roce 2008 lépe než v roce 2007?

Našli jste v článku chybu?