Hlavní navigace

Jak na Přehled OSVČ, když jste měnili zdravotní pojišťovnu?

6. 4. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jak vyplnit Přehled OSVČ, když jste během loňského roku změnili zdravotní pojišťovnu? Uvádět celé, nebo jen poloviční příjmy? A jak to bude s případnými nedoplatky?

Daňové přiznání už má drtivá většina poplatníků podané, nyní přijde na řadu Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Odevzdat ho musíte do jednoho měsíce od data, kdy jste podali nebo nejpozději měli podat daňové přiznání.

Do kdy podat přehled za minulý rok?

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

  • OSVČ, které nemusí podávat daňové přiznání: do 10. dubna 2017,
  • OSVČ, za kterou přiznání podává daňový poradce: do 3. srpna 2017 (do 2. května 2017 musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit),
  • ostatní OSVČ: do 2. května 2017.

Letos tedy nejpozději 2. května 2017. Pokud vám vznikl nedoplatek na pojistném, musíte ho zaplatit nejpozději do 8 dnů, ve kterém jste podali nebo měli podat Přehled OSVČ. V opačném případě se vám začne načítat penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den. V případě, že pokuta ale nepřesáhne 100 Kč, pojišťovna vám ji nepředepíše.

Chybí vám formulář Přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu? Stáhněte si ho bezplatně na serveru Měšec.cz. Pokud ještě nemáte podané ani daňové přiznání, kompletní informace k tématu najdete v našem seriálu Daňové přiznání za rok 2016.

Jak změnit zdravotní pojišťovnu?

Chcete-li přejít k jiné zdravotní pojišťovně, musíte stihnout podat přihlášku buď do konce března, nebo do konce září. Změna proběhne po třech měsících. K nové pojišťovně tedy můžete přejít jen s platností od prvního ledna nebo od prvního července. Česká legislativa ale umožňuje přechod k jiné zdravotní pojišťovně maximálně jednou za rok. Podrobnosti najdete v článku Zdravotní pojišťovnu nově změníte dvakrát ročně. Čas máte do konce září.

Výjimku pro rychlejší přechod stanovuje zákon pouze pro případy, že zdravotní pojišťovna vstoupí do likvidace, je nad ní zavedena nucená správa nebo se sloučí s jinou zdravotní pojišťovnou. Pak je možné změnit pojišťovnu za tři měsíce po tom, ve kterém nastala jedna z výše popsaných situací.

Modelový příklad

Přehled budeme vyplňovat za Štěpánku, která loni s platností od 1. července přešla od VZP ke Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Protože za celý rok spadala pod dvě zdravotní pojišťovny, bude muset odevzdat i dva přehledy OSVČ.

Štěpánka si vydělává jako OSVČ administrativní činností, která jí měsíčně vynese 32 000 Kč. Jako živnostník uplatňuje 60% výdajový paušál.

Jak vyplnit přehled pro dvě pojišťovny

Jak už jsme zmínili, pokud jste během loňského roku změnili zdravotní pojišťovnu, musíte letos podat Přehled OSVČ oběma. V obou přehledech uvedete příjmy a výdaje v plné výši. Dobu pojištění u konkrétního subjektu zohledníte vyplněním počtu měsíců, po které jste byli klienty konkrétní pojišťovny.

Případný nedoplatek nebo přeplatek vrací každá pojišťovna v poměrné výši k součtu doložených vyměřovacích základů. V případě přeplatku na pojistném byste měli doložit potvrzení druhé zdravotní pojišťovny, u níž jste byli v daném roce pojištěni, o vyměřovacím základu a platbách pojistného.

Přehled OSVČ

V úvodu formuláře nás komplikace nečekají. Zaškrtneme, že podáváme řádný přehled, vyplníme osobní údaje a číslo pojištěnce (rodné číslo). Uvedeme adresu, kontaktní údaje a číslo účtu, pokud z něj platíme zálohy. Právě sem bude v případě přeplatku zdravotní pojišťovna posílat peníze. V případě, že platíte zálohy poštovní poukázkou, přijde vám přeplatek opět na poukázce.

Určitě v přehledu nezapomeňte uvést i své telefonní číslo a e-mail. Pokud byste ve formuláři udělali chybu, pojišťovna vás může kontaktovat snáze a rychleji než klasickou poštou.

Ve druhé části formuláře nebudeme vyplňovat nic, protože Štěpánka nebyla loni nemocná a ani neměla příjmy ze zaměstnání. Proto pro ni platila povinnost hradit zálohy na pojistné po celý rok. Štěpánka nespadá ani do skupiny osob, pro které nebyl stanoven minimální vyměřovací základ. 

Ten se nestanovuje například v měsících, ve kterých po celou dobu platil za pojištěnce pojistné stát, bylo-li v zaměstnání odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního základu, OSVČ pobírala nemocenskou, dosáhla důchodového věku pro nárok na starobní důchod, ale nesplnila jiné podmínky pro jeho přiznání, nebo celodenně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo o dvě do 15 let. 

Ve třetí části uvedeme informaci o tom, zda se na nás vztahuje povinnost podávat daňové přiznání a jestli ho zpracovává daňový poradce.

V prvním řádku čtvrté části zapíšeme příjmy ve výši 384 000 Kč a ve druhém výdaje, které odpovídají 60 % příjmů, tedy 230 400 Kč.

V řádku 4 a 6 bude shodně číslo 12, protože samostatná činnost trvala po celý rok a po stejnou dobu pro ni platil také minimální vyměřovací základ. 

V řádku 5 ale Štěpánka uvede číslici 6, tedy informaci o tom, že zde byla pojištěna jenom půl roku.

Hodnotu řádku 9 získáte jako součin částky 13 503 a řádku 6 (162 036 Kč).

Řádek 12 vypočteme odečtením druhého řádku od toho prvního (153 600 Kč).

Řádek 14, tedy vyměřovací základ OSVČ za minulý rok, vypočítáte podle vzorce: 0,5 x řádek 12. Pokud je hodnota nižší, než ta z řádku 9, zapíšete číslo z řádku 9 (162 036 Kč).

Na řádku 16 najdete podstatnou informaci o výši celkového pojistného za loňský rok. Vypočtete jej podle vzorce: 0,135 x (ř. 14 x ř. 5) / ř. 4 a poté zaokrouhlíte na celé koruny nahoru (10 938 Kč).

Do řádku 41 patří úhrn záloh, které jste v minulém roce zaplatili. Štěpánka loni platila po celý rok minimální zálohy ve výši 1823 Kč, takže za půl roku zaplatila na pojistném 10 938 Kč a nemá tedy žádný přeplatek ani nedoplatek.

Až sem budou oba formuláře Přehledu OSVČ totožné (až na logo pojišťovny).

V šestém oddílu je ale potřeba odlišit, který formulář je pro původní pojišťovnu, u které už Štěpánka není, a který je pro její stávající zdravotní pojišťovnu, které dál bude platit zálohy.

Štěpánka přešla od VZP k ZP MV ČR, takže v přehledu pro ZP MV ČR zaškrtne, že nová výše zálohy činí 1906 Kč.

skoleni_4_3

V přehledu pro VZP uvede, že nová výše zálohy bude 0 Kč. Zálohy zde už nadále neplatí, protože už tady není pojištěná.

V poslední části obou formulářů je nutné vyplnit datum a nezapomenout na vlastnoruční podpis.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).