Hlavní navigace

10 odpovědí na neobvyklé otázky k daňovému přiznání

29. 3. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jaké příjmy zahrnout do letos podávaného přiznání? Jak zaokrouhlovat? Co zahrnout do loňských příjmů manželky a které už patří do roku 2017? Jak na příjmy ze zahraničí a co s odpočty při změně smlouvy o životním nebo penzijním pojištění?

Daňové přiznání často není jen o příjmech ze zaměstnání a podnikání. Jak vyplnit formulář, když pracujete v důchodu, máte příjmy ze zahraničí, solidární přirážku nebo nevíte, co započíst a jak to zaokrouhlit?

Vyplnění daňového přiznání

Jak zaokrouhlovat v daňovém přiznání?

Jedna ze zrádností při vyplňování daňového přiznání je zaokrouhlování. Chyby v zaokrouhlování jsou jedny z nejčastějších, které se v daňovém přiznání vyskytují, upozorňuje Andrea Kleinová, daňová poradkyně ze společnosti Crowe Horwath.

Řešíte daně? Při výpočtu vám pomůže naše daňová kalkulačka. Abyste pak měli výpočet kam zapsat, stáhněte si formuláře daňového přiznání, které obsahují i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Položky v jednotlivých řádcích se obvykle zaokrouhlují na celé koruny podle pravidel klasického matematického zaokrouhlování. Je-li tedy částka zakončena padesáti haléři, zaokrouhluje se nahoru, pod padesát haléřů dolů.

Výpočet na základě daňové sazby, koeficientů, ukazatelů a výsledek přepočtu měny se podle § 146 odst. 3 daňového řádu provádí s přesností na dvě platná desetinná místa.

Základ daně se ale v daňovém přiznání zaokrouhluje na celé stokoruny dolů a samotná daň se zaokrouhluje pro změnu na celé koruny nahoru. Záloha na daň se pak zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Potřebujete poradit s daňovým přiznáním? Podívejte se na naše aktuální články v seriálu Daňové přiznání za rok 2016.

Mám do daňového přiznání zahrnout všechny faktury za rok 2016?

Do daňového přiznání se uvádí příjmy, nikoli nárok na plnění na základě vystavené faktury. Do formuláře za daný rok tedy patří platby, které jste obdrželi v daném období.

Pokud tedy vystavíte fakturu na konci roku 2016, ale zákazník vám ji uhradí až v lednu 2017, půjde o příjem v roce 2017. Analogicky do daňového přiznání patří i příjmy z faktury, kterou jste sice vystavili na konci roku 2015, ale peníze přišly až v roce 2016.

Do jakého období pro účely posouzení vlastního příjmu manželky zahrnout např. nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti či ošetřovné obdržené manželkou v průběhu ledna 2017?

Do vlastního příjmu manželky pro uplatnění slevy na dani v souladu s § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů (ZDP) se zahrnují veškeré příjmy s výjimkou příjmů výslovně uvedených v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP. Do tohoto příjmu se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku. To znamená, že zmíněné příjmy vyplacené v lednu 2017 se započítávají do vlastního příjmu manželky/manžela ve zdaňovacím období roku 2017.

U příjmů ze závislé činnosti dle § 6 ZDP se postupuje podle § 5 odst. 4 ZDP. Ten uvádí, že příjmy ze závislé činnosti vyplacené nejpozději do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené v tomto zdaňovacího období. Příjmy ze závislé činnosti vyplacené za prosinec 2016 až v lednu 2017 se tedy naopak zahrnují do vlastního příjmu manželky roku 2016.

Příjmy ze zahraničí

Jsem rezidentem ČR, ale dříve jsem pracoval v zahraničí, odkud je mi nyní vyplácena penze. Kde mám tuto penzi zdaňovat?

Podle smluv o zamezení dvojího zdanění má obvykle právo na zdanění penze stát, ve kterém jste daňovým rezidentem, zde tedy ČR. Článek Penze příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění ale může stanovit i výjimky, kdy je zdanění tohoto příjmu či penze přisouzeno státu, který ho vyplatil (např. smlouva o zamezení dvojího zdanění se Švédskem).

Kromě těchto výjimek je zdanění ve státě zdroje obvyklé i v případě vykonávané činnosti pro stát, tedy tzv. veřejné služby.

Stát se ale může i situace, kdy smlouva nepřisoudí právo na zdanění jen jednomu ze států. Pak se penze zdaní primárně ve státě, který ji vyplatil (stát zdroje) a následně ve státě rezidence, kdy daně zaplacené ve státě zdroje budou vyjmuty metodou vyloučení dvojího zdanění v souladu s danou smlouvou.

Pro přesnou odpověď je tedy nutné projít znění konkrétní platné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, pokud byla s daným státem uzavřena.

V rámci jednoho zdaňovacího období jsem pobíral jak příjmy z ČR, tak příjmy z Francie. Jak příjmy zdanit?

Jste-li rezidentem ČR, musíte v daňovém přiznání uvést a zdanit všechny příjmy, tedy příjmy ze zdrojů v ČR i ze zdrojů v zahraničí, zde konkrétně ve Francii.

Pracuji jako lodník v Nizozemí. Příjmy z této činnosti jsem zdanil v Holandsku a následně i v ČR, kde mám trvalé bydliště. Jak postupovat, aby mi byly vráceny daně zaplacené v Nizozemí?

Podle většiny smluv o zamezení dvojího zdanění jsou výdělky pobírané z důvodu zaměstnání zdaněny primárně v zemi, kde je vykonáváno. Podle smlouvy mezi ČR a Nizozemím je ale příjem plynoucí ze zaměstnání vykonávaného na palubě lodi nebo letadla používaných v mezinárodní dopravě nebo člunu používaného ve vnitrostátní dopravě zdaňován jen v zemi rezidence zaměstnance, tj. v ČR.

Vrácení nesprávně sražené daně z příjmů ze závislé činnosti v Nizozemsku, která byla vybrána v rozporu se Smlouvou, musíte nárokovat u tamního zaměstnavatele nebo na finančním úřadě v Nizozemsku. Pokud by vám nizozemská daňová správa nevyhověla, měli byste požádat prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu Ministerstvo financí ČR o zahájení řešení případu dohodou v souladu s článkem 27 (Řešení případů vzájemnou dohodou) dané smlouvy.

Jak zdanit příjmy, pokud v mém případě došlo minulý rok ke změně daňové rezidence z Nizozemí do ČR k 1. 6. 2016?

Pokud kvůli práci změníte trvalé bydliště a přestěhuje se do zahraničí, posuzuje se váš statut za příslušné části roku samostatně. Tedy do konce května 2016 vypořádáte daňovou povinnost vůči Nizozemsku a od června 2016 do konce roku v rámci daňového přiznání v ČR.

V případě vzniku neomezené daňové povinnosti v ČR podle § 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů (ZDP) v důsledku skutečnosti, že se zde obvykle zdržujete, se tento status uplatní pro celé zdaňovací období.

Musím podat daňové přiznání, pokud mám příjmy z dividend ze slovenské společnosti?

V článku 10 odst. 1 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a SR se uvádí, že dividendy vyplácené společností, která je rezidentem jednoho smluvního státu (zde tedy Slovenska), rezidentu druhého smluvního státu (tedy ČR) budou zdaněny v tomto druhém státě.

Způsob zdanění těchto dividend upravuje § 8 odst. 4 ZDP, podle kterého jsou podíly na zisku ze zdrojů v zahraničí nesnížené o výdaje dílčím základem daně. Český rezident tedy musí podat v ČR daňové přiznání.

Změny u životního a penzijního pojištění

Mám kapitálové životní pojištění, na které uplatňuji daňové úlevy. Chci ho však zrušit a současně uzavřít investiční životní pojištění. Budu něco dodaňovat?

Pokud vám nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude převedeno pojišťovnou přímo na jinou pojistnou smlouvu (na účet u nové pojišťovny nebo na jiné životní pojištění u téže pojišťovny), můžete si i nadále uplatňovat odpočet, pokud i nově sjednaný produkt také splňuje podmínky dané § 15 odst. 6 ZDP a v minulosti uplatňované odpočty za takovýchto podmínek dodaňovat nemusíte.

skoleni_4_3

Jaké mám povinnosti, když přestupuji z penzijního připojištění (tj. transformovaný fond) na doplňkové penzijní spoření (tj. účastnický fond)?

Pokud se rozhodnete v průběhu roku bez přerušení přestoupit na produkt doplňkového penzijního spoření u stávající či jiné penzijní společnosti, můžete od základu daně odečíst částku, které se rovná součtu příspěvků na oba produkty poníženou o 12 000 Kč. Maximální odpočet může činit nejvýše 12 000 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).