Hlavní navigace

Hypotéky v novém kabátě

9. 2. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Hypoteční trh v České republice nestagnuje. Poskytovatelé hypoték valí na spotřebitele nové a nové produkty. Říkáte si, že hypotéku spojenou s investičním životním pojištěním vám nikde nenabídnou? Ale nabídne! Jaké jsou další poslední novinky? A co dělá úroková sazba hypoték?

Inovace je základem jakéhokoli vývoje směřujícího k pokroku. Kongres o financování nemovitostí označil Českou republiku za lídra mezi hypotečními trhy střední a východní Evropy co do rozmanitosti nabídky úvěrových produktů a také flexibility, se kterou jednotlivé bankovní ústavy přistupují k individuálním potřebám klientů. Tomuto označení nechtějí být hypoteční ústavy nic dlužny, a tak se v minulých týdnech nových produktů a služeb vyrojilo hned několik.

Hypotéka s investičním pojištěním

Od února je v portfoliu finanční společnosti ING produkt s názvem Oranžová Hypotéka Investor. Jde o zajímavou kombinaci hypotečního úvěruinvestičním životním pojištěním, která je nabízena ve spolupráci s Raiffeisenbank. V nabídce poskytovatelů půjček na bydlení je běžná zatím jen kombinace s kapitálovým životním pojištěním.

Princip produktu je jednoduchý. Po celou dobu splatnosti hypotéky platí klient bance pouze úroky a běžné splátky úvěru suplují platbu pojistného. Vaše peníze jsou investovány do vámi zvoleného portfolia a celou dobu vydělávají. Úvěr je na konci doby splatnosti uhrazen v celé výši z investičního pojištění a navíc jeho případné výnosy jdou zpět do vaší kapsy.

Protože si můžete zvolit investiční strategii, která nejlépe vyhovuje vaší povaze, výnosy z investic na českých i zahraničních peněžních a kapitálových trzích vám dokonce mohou pomoci zkrátit dobu splácení hypotéky.

Hypotéku vám ovšem banka neposkytne jen tak. Určila si věkové hranice, které musí žadatelé splňovat. Pokud budete o úvěr žádat samostatně, musíte mít za sebou oslavu 23. narozenin a v roce splatnosti úvěru vám nesmí být víc než 63 let. O úvěr může požádat i více osob, maximálně však čtyři. Tomu s nejvyšším příjmem musí být opět minimálně 23 let, ostatní mohou být pouze plnoletí.

Limity úvěru jsou nastaveny v rozmezí 250 tisíc až 30 milionů korun s dobou splatnosti od 5 do 25 let. Bohužel v nabídce není možnost získat peněžní prostředky až do 100 % zástavní hodnoty, ale pouze do 80 %, a v případě, že doba splatnosti úvěru přesáhne 20 let, tak dokonce jen do 70 %. Fixaci úrokové sazby si volíte také jako u klasických hypoték z možností 1, 3, 5, 10 nebo 15 let. Mimořádné splátky si naplánujte raději ke konci doby fixace. V tomto případě jsou totiž zadarmo, v ostatních se připravte na poplatek 10 % z výše mimořádné splátky. Úvěr je možné poskytnout do výše 80 % z „pojistného za celou dobu pojištění“ sjednaného v době uzavření úvěrové smlouvy.

Zajištění je klasické prostřednictvím zástavního práva k nemovitosti nebo k pohledávce ze smlouvy na investiční životní pojištění. Banka se dále chrání tím, že požaduje, aby se klient pojistil nejméně na riziko smrti a dožití, a také tím, že stanovuje maximální podíl akcií v investičním portfoliu ve výši 50 %. Výhodou ovšem může být čerpání úvěru bez nutnosti předložení faktur, což vám ušetří především čas. A čas jsou peníze.

Poskytnutí úvěru je zpoplatněno 0,8 % z výše úvěru (minimálně 5 tisíc korun, ale ne víc než 29 tisíc korun). Existuje také varianta úvěru bez poplatků. Poskytnutí úvěru je zcela zdarma, ale zvýší se vám poplatky za jeho správu ze 150 Kč (se státní podporou) na 500 Kč po dobu 5 let. Proto je na vašem individuálním posouzení, která varianta se v případě vaší výše úvěru vyplatí více.

Výhodou tohoto produktu je také daňové zvýhodnění. Kromě odpočtu úroků z úvěru si navíc můžete ze základu daně z příjmu odečíst až 12 tisíc korun ročně za zaplacené pojistné.

Hypotéka pro specifické pracovní obory

GE Money Bank se na specifické pracovní obory, jako jsou advokáti, notáři, státní zástupci a soudci, dále daňoví poradci a auditoři, lékaři, zubaři, veterináři a farmaceuti, ale i tlumočníci a překladatelé, orientuje už dlouho. Protože u těchto skupin lidí je riziko nestability příjmů minimální, banka jim nabízí hypotéku do 50 % ceny nemovitosti bez nutnosti předložení potvrzení o výši příjmů. Stačí pouze čestné prohlášení o příjmu plus doložení alespoň pětileté pracovní historie a hypotéka až do 2 milionů korun může být vaše, a to za standardních podmínek, včetně úrokové sazby.

Na výběr máte tři produkty. Nejběžnější je hypotéka Standard s poplatkem za zpracování úvěru ve výši 0,8 % z poskytnuté půjčky (min. 8 000 Kč, max. 25 000 Kč). Naopak hypotéka Premium je určena pro vyšší hypotéky, a je proto úročena zvýhodněnou úrokovou sazbou. Lze také zvolit hypotéku Optimum, která kombinuje úvěr na bydlení se životním pojištěním.

Vyšší úvěr a více kombinací

Novinky od 1. února přináší i Hypoteční banka, která především zvyšuje procenta z hodnoty nemovitostí. Na družstevní bydlení si můžete nyní půjčit až do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti. Důležitou podmínkou je, že předmětem zajištění musí být jiná nemovitost než ta, která je objektem úvěru.

Všechny hypotéky Hypoteční banky jsou omezeny pouze zdola 300 tisíci korunami, horní hranice není stanovena, a záleží tedy na klientovi a jeho potřebách a možnostech. Doba splatnosti je ještě o pět let delší, než bývá zvykem, takže se může protáhnout až na 30 let.

Banka také zvyšuje procento u úvěrů kombinovaných s kapitálovým životním pojištěním nebo se stavebním spořením. Namísto původních 70 % je nový limit 85 % hodnoty nemovitosti. Postup je stejný jako u novinky od ING. To znamená, že po dobu trvání stavebního spoření splácíte pouze úroky a úvěr je částečně umořen naspořenou částkou ze spoření. Zbytek úvěru doplatíte anuitními splátkami. Stejný princip funguje i u kombinace se životním pojištěním, pouze odpadají pravidelné splátky, neboť úvěr je celý splacen až po uplynutí jeho doby splatnosti.

Stejná změna se udála i u hypotéky pro cizince. Žadatelem o úvěr může být společnost s ručením omezeným, která chce nemovitost pořídit. Zajištěním je zástavní právo k nemovitosti a zároveň zástavní právo k obchodnímu podílu.

Zároveň s možností získat větší část z hodnoty nemovitosti se také rozšiřuje počet možných kombinací. Hypotéku na družstevní bydlení můžete nově zkombinovat i se životním pojištěním a stavebním spořením nebo s neúčelovou půjčkou.

Neúčelovou část hypotečního úvěru, která se poskytuje do 20 % účelové části (max. 300 tisíc korun), lze po půjčce do 85 % sjednat nově i k hypotéce do 100 % hodnoty nemovitosti. Využití peněz není ničím vázáno, takže je můžete použít například na vybavení nové domácnosti. Úroková sazba stejně jako zajištění je shodné s podmínkami hypotéky.

A nakonec příjemný dárek na únor. V tomto měsíci vám při sjednání hypotéky s pětiletou fixací úrokové sazby Hypoteční banka nezaúčtuje poplatek za zpracování úvěru. Běžně byste zaplatili 0,7 % z výše úvěru, tedy minimálně 6 tisíc a maximálně 25 tisíc korun. Při průměrné výši hypotéky 1 251 000 Kč ušetříte 8757 Kč.

Neúčelová hypotéka

Flexibilní hypotéku spustila Wüstenrot hypoteční banka už v lednu. Jde o minimálně 150tisícovou půjčku, která není vázána na konkrétní účel a je poskytována do 60 % zástavní hodnoty. Splatnost je v rozmezí od 5 do 15 let a pevná úroková sazba na 5 let ve výši 7,5 %. Možnost volného využití peněz si banky vždy nechají řádně zaplatit.

Úrokové sazby klesají

Dne 2. února snížila úrokové sazby hypotečních úvěrů Komerční banka, a to pro sazby s pětiletou a delší fixací o 0,1 procentního bodu. U půjčky Klasik do 70 % hodnoty zástavy tak místo původních 4,27 % při fixaci na 5 let budete platit úrok 4,17 %. Banka navíc nabízí fixace nejen na standardních 5 a 10 let, ale i na jednotlivé roky mezi tím (6, 7, 8 a 9 let). Změna sazeb podle KB reaguje na rostoucí zájem zákazníků o delší fixace.

Den před tím došlo ke změně sazeb i u Živnostenské banky. Týká se všech fixací kromě jednoleté. U fixace na 3 roky klesla sazba o 0,1 procenta na 3,79 %, při pětileté a desetileté fixaci o 0,2 % na 3,99 %, resp. 4,99 %.

Přehled úrokových sazeb hypotečních novinek
Banka Produkt Doba fixace/úroková sazba v %
1 rok 3 roky 5 let 10 let 15 let
ING + Raiffeisenbank Oranžová hypotéka Investor 3,52 4,00 4,32 4,79 5,05
GE Money Bank Hypotéka Standard 1 3,69 4,09 4,39 X X
Hypoteční banka Hypotéka do 100 % 2 Od 3,89 Od 4,59 Od 4,89 Od 5,69 Od 5,89
Komerční banka Hypotéka Klasik 3,29 4,01 4,17 4,91 4,91
Živnostenská banka Hypotéka Residenční 2,99 3,79 3,99 4,99 X
Wüstenrot hypoteční banka Flexibilní hypotéka X X 7,5 X X

1) Od 0.3 do 1.499 mil. korun
2) V tabulce je uvedena fixní sazba. Lze si zvolit ještě druhou variantu, tzv. P plus, která je tvořena roční sazbou PRIBOR (vyhlašuje ČNB) a odchylkou, kterou stanoví banka.

Trh roste jako z vody

Hospodářské výsledky minulého roku opravdu potvrzují, že hypoteční trh zaznamenává nejdynamičtější růst ve své historii. Například GE Money Bank eviduje ke konci roku 10 987 poskytnutých hypoték v celkovém objemu 10,58 miliardy Kč. To představuje meziroční zvýšení počtu o 30 % a objemu o 40 %. Jenom loni banka poskytla 3 161 nových hypotečních úvěrů v objemu 4,2 miliardy Kč. Průměrná výše nového úvěru v roce 2005 byla 1,33 milionu Kč, zatímco v roce 2004 to bylo 1,14 milionu Kč.

Stejný trend zaznamenala i Hypoteční banka, u které si půjčilo přes 14 tisíc klientů celkem 18,3 miliardy korun. Objem poskytnutých peněžních prostředků vzrostl oproti minulému roku o 57 % a počet hypoték o 32 %. U HVB Bank přesáhl objem poskytnutých hypoték Majordomus 4,1 miliardy korun.

dan_z_prijmu

Druhý rok působení na hypotečním trhu byl relativně úspěšný i pro Wüstenrot hypoteční banku, která oproti loňsku poskytla o 8 % víc hypoték s 25procentním nárůstem objemu půjčených peněz.

A nakonec ty největší. Českomoravská stavební spořitelna s objemem poskytnutých úvěrů na bydlení v částce 20,6 miliardy korun a Česká spořitelna v částce 45,5 mld. Kč patří k rekordmanům.

Finanční reklama 2005
Nejlepší finanční reklama roku 2005 – rozhodněte, která finanční instituce měla v loňském roce nejlepší televizní reklamu! Zároveň se můžete zařadit do slosování o hodnotné ceny, jimž vévodí DVD přehrávač.

Anketa

Plánujete využít některou z uvedených novinek v hypotečním úvěrování?

Autor článku

Absolventka Fakulty národohospodářské VŠE v Praze, obor hospodářská politika.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).