Hlavní navigace

Finanční úřady se zaměří na chyby v daňovém přiznání. Po čem půjdou?

17. 3. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Finanční správa upozornila na časté chyby v daňovém přiznání, na které letos berňáky zaměří svou pozornost. Jaké to jsou a jak se jim vyhnout?

Finanční správa upozornila na časté chyby v daňových přiznáních, na které se správce daně zaměří při svých kontrolách.

Z provedeného šetření Finanční správy vyplynulo, že někteří poplatníci chybně uplatňují zejména slevu na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s nimi ve společně hospodařící domácnosti, informovala Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství. Dodala také, že za loňský rok se částky poplatníků v daňovém přiznání u slevy za vyživovaného manžela/manželku od částky vyměřené finančním úřadem lišily skoro o 10 mil. Kč a u slev na děti dokonce o 17,5 mil. Kč.

Řešíte daně? Při výpočtu vám pomůže naše daňová kalkulačka. Abyste pak měli výpočet kam zapsat, stáhněte si formuláře daňového přiznání, které obsahují i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Sleva za vyživovanou manželku/manžela

Sleva za vyživovanou manželku/manžela (dále jen manželku) žijící s vámi ve společně hospodařící domácnostije ve výši 24 840 Kč. Můžete si ji uplatnit pouze za podmínky, že roční příjem manželky nepřesáhl hranici 68 000 Kč. V případě, že je držitelem průkazu ZTP/P, se sleva zdvojnásobí. Pokud jste nebyli svoji celý minulý rok, uplatňuje se příslušný počet dvanáctin slevy jen za ty měsíce, k jejichž prvnímu dni už jste byli sezdaní.

Podle údajů z minulého roku nejčastěji poplatníci chybují v tom, že do příjmů vyživované manželky nezahrnují:

 • nemocenské dávky, tedy i
 • peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřská, která je dávkou nemocenského pojištění),
 • podporu v nezaměstnanosti.

Už tradičně si poplatníci pletou mateřskou s rodičovským příspěvkem, který je naopak dávkou státní sociální podpory. Ta se – stejně jako porodné – do příjmů vyživované manželky naopak nezahrnuje.

Které příjmy započítat a které nikoli?

Zákon o daních z příjmů v § 35ba odst. 1 písm. b) přímo stanovuje, které příjmy se do příjmů manželky nezahrnují. Všechny ostatní musíte započíst.

Příjmy, které se do příjmu manželky nezahrnují (úplný výčet):

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Příjmy, které se zahrnují (výčet není úplný, jedná se o výběr těch příjmů, u kterých se podle Finanční správy nejčastěji chybuje):

 • veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod. vč. příjmů podléhajících srážkové dani,
 • příjmy osvobozené od daně z příjmů,
 • příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů, 
 • všechny druhy důchodů (i výsluhové příspěvky vojákům nebo příspěvky na jejich bydlení),
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství.

Podrobnější informace najdete v Pokynu GFŘ D – 22 na str. 49 a dál.

Při sčítání příjmů vyživované manželky pamatujte na to, že příjmy ze závislé činnosti za  rok 2016, které byly vyplacené nejpozději do konce ledna 2017, se ještě počítají do příjmů roku 2016. V případě sociálních dávek platí, že se započítávají do roku, v němž byly vyplaceny. Takže mateřská, nemocenské, ošetřovné nebo podpora v nezaměstnanosti vyplacené v roce 2017 se budou započítávat do příjmů roku 2017. 

Na tuto slevu nevzniká nárok OSVČ, které využívají výdajový paušál. (Výjimkou je situace, kdy podnikatel je zároveň zaměstnán a součet základů daně, pro které využívá paušál, je nižší než polovina celkového základu daně.)

Podnikatelům uplatňujícím výdajový paušál by se nárok na tyto daňové slevy měl vrátit, návrh zatím ale ještě není definitivně schválený. Platit by měl od dubna, nejdříve tedy novinku uplatníte při daňovém přiznání podávaném příští rok. O podrobnostech informujeme v článku Sleva na dítě a manželku i pro OSVČ s paušálem. Má to ale háček.

Daňové zvýhodnění (sleva na dítě)

Daňové zvýhodnění si může uplatnit každý, kdo vyživuje dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Za jednu společně hospodařící domácnost si ale v daném měsíci slevu na dítě může uplatnit jen jeden poplatník. A to je právě nejčastějším kamenem úrazu, poplatníci se často snaží (ať už omylem, či záměrně) si slevu uplatnit oba, tedy duplicitně.

K daňovému přiznání by se přitom ale mělo přikládat potvrzení od zaměstnavatele druhého rodiče, že ten slevu na dané dítě neuplatňuje. V případě OSVČ se dokládá čestné prohlášení.

Pro letošní rok zatím zůstávají daňové slevy na dítě ve stejné výši jako minulý rok:

 • 13 404 Kč ročně na první dítě,
 • 17 004 Kč na druhé dítě,
 • 20 604 Kč na třetí a další dítě.

Opět se ale opakuje situace z loňska. Zákonodárci přislíbili zvýšení daňové slevy i pro letošní rok, novinka ovšem – jako loni – nestihla projít legislativním procesem a vyšší slevy na druhé a další dítě, které přinese daňový balíček, tak začnou platit v dubnu se zpětnou platností od začátku roku. Po skončení roku tedy zaměstnanci budou muset požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daní nebo podat daňové přiznání, aby o navýšení slev od počátku roku nepřišli. Ostatně to samé měli udělat i letos, aby nepřišli o navýšení slev od počátku roku 2016.

Růst slevy na dítě
Výše slevy dle počtu dětí 2014
(za měsíc / za rok)
2015
(za měsíc / za rok)
2016
(za měsíc / za rok)
plán pro 2017 (za měsíc / za rok)
Sleva na 1. dítě 1117 Kč / 13 404 Kč 1117 Kč / 13 404 Kč 1117 Kč / 13 404 Kč 1117 Kč / 13 404 Kč
Sleva na 2. dítě 1117 Kč / 13 404 Kč 1317 Kč / 15 804 Kč 1417 Kč / 17 004 Kč 1617 Kč / 19 404 Kč
Sleva na 3. dítě 1117 Kč / 13 404 Kč 1417 Kč / 17 004 Kč 1717 Kč / 20 604 Kč 2017 Kč / 24 204 Kč

O slevách si více přečtěte v článku Neplaťte vyšší daně než musíte. Jak slevy můžete využít?

Dodanění životka či penzijka

Jak jsme vás informovali v článku Jak si můžete v roce 2017 snížit daňový základ, pokud si spoříte prostřednictvím soukromého životního pojištění nebo v tzv. III. pilíři (penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření), můžete si při splnění zákonných podmínek  snížit daňový základ až o 12 000 Kč za každý produkt, přičemž v případě penzijka od celkové částky vašich úhrad musíte nejprve odečíst 12 000 Kč. (Od roku 2017 se možný odpočet zvýší max. na 24 000 Kč za každý produkt. Podrobnosti najdete v odkazovaném článku výše).

skoleni_4_3

Pokud naopak zákonné podmínky nedodržíte, resp. je přestanete plnit a smlouvu předčasně ukončíte, musíte dodanit částky, o které vám byl z titulu takové smlouvy v předchozích deseti letech základ daně snížen.

Petlachová z Generálního finančního ředitelství upozornila, že se letos budou finanční úřady zaměřovat právě i na situace, kdy měl poplatník z uvedeného důvodu podat daňové přiznání a neučinil tak.

Podrobnosti, jak dodanění provést, přineseme v příštím článku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).