Hlavní navigace

EU: Jak vyzrát na nemoc a úraz

6. 4. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nikdo neví, kdy bude potřebovat lékařské ošetření. Jak to bude s placením nákladů léčení při pobytu v jiné členské zemi Evropské unie? Jaké formuláře si musíme před odjezdem obstarat a kde? Kde budeme platit pojistné? Co se stane, jestliže nedodržíme stanovený postup?

Jak máme postupovat jako turisté?

Jako turisté máme při pobytu v jiné členské zemi Evropské unie nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny (platí i pro Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko). Nutnou a neodkladnou zdravotní péčí je péče v případě ohrožení života nebo zdraví, která nesnese odkladu na dobu po návratu domů do České republiky. Převoz zpět na území České republiky není v tomto rozsahu zahrnut (v případě lékařského převozu se jedná o značně vysoké částky).

Pro bezproblémové uplatnění nároku na ošetření v zemích EU se musíme před odjezdem na dovolenou obrátit na zdravotní pojišťovnu, u které jsme pojištěni, a požádat o vystavení formuláře E111 (nebo o vystavení Evropské karty zdravotního pojištění – v současné době se nepředpokládá, že by byly tyto karty k dispozici během roku 2004). V případě, že potřebujeme na území některého státu Evropské unie zdravotní péči, musíme předložit příslušný formulář E111 v nemocnici nebo u lékaře.

Zdravotní pojišťovny působící v České republice
Pojišťovna Kód Počet pojištěnců Počet smluv o zajišťování zdravotní péče Působnost
Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 6 884 000 37 000 celá ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna 201 578 000 21 500 celá ČR
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 205 333 000 7 500 regionální – Morava a Slezsko
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207 570 000 23 000 celá ČR
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211 965 000 25 000 celá ČR
Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE 217 300 000 7 800 *) celá ČR
Česká národní zdravotní pojišťovna 222 310 000 22 000 celá ČR
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 123 000 5 300 regionální – střední a východní Čechy
Revírní bratrská pokladna 213 325 000 5 700 *) regionální – Morava a Slezsko

*) údaj z roku 2001, novější se nepodařilo získat

Zdroj: Petr Bukač: Jakou si vybrat zdravotní pojišťovnu? (Měšec, 22. 10. 2003)


Během pobytu v ostatních státech Evropské unie máme nárok na ošetření za stejných podmínek jako domácí pojištěnci. Když je po místním pojištěnci požadováno za zdravotní péči připlácení, budeme spoluúčast hradit i my. Může se rovněž stát, že po nás bude vyžadována hotovostní platba (např. když nebudeme mít u sebe příslušný formulář, v některých zemích se za ambulantní péči nejdříve platí v hotovosti – Francie, Belgie, Lucembursko – v těchto zemích je možné požádat o proplacení nákladů po návratu domů naši zdravotní pojišťovnu).

V případě, že z některého z uvedených důvodů byla nutná a neodkladná péče zaplacena v hotovosti, uschováme si originální stvrzenky o zaplacení. Po návratu kontaktujeme svou zdravotní pojišťovnu a předložíme jí stvrzenky, aby nám byly náklady na ošetření proplaceny. Zdravotní pojišťovna musí zjistit od instituce v místě ošetření částku, kterou má uhradit. Proto bude nějakou dobu trvat, než nám budou naše výdaje vráceny. Pokud účet nepřesáhne 1000 euro, můžeme svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů – tuto úhradu dostaneme v přijatelné době.

Jak máme postupovat jako vyslaní pracovníci?

Vyslaným pracovníkem je zaměstnanec, který je zaměstnán v České republice a je svým zaměstnavatelem v rámci své práce vyslán do druhé země EU, aby zde vykonával svoji práci (platí to pro dobu maximálně 12 měsíců). Vyslanému pracovníkovi je zdravotní péče kryta z jeho českého zdravotního pojištění.

Pro bezproblémové uplatnění nároku na ošetření v zemích EU se musíme před odjezdem na dovolenou obrátit na zdravotní pojišťovnu, u které jsme pojištěni, a požádat o vystavení formuláře E128. Vyslaný pracovník musí mít rovněž doklad o tom, že nadále podléhá českým právním předpisům, kde je pojištěn. Tímto dokladem je formulář E101. Získat ho lze písemnou žádostí na předepsaném tiskopise u příslušné OSSZ. Tiskopis je k dispozici na OSSZ nebo na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení. Formulář E101 slouží vyslanému pracovníkovi k prokázání v případě kontroly plnění pojistné povinnosti ze strany tamních úřadů. Formulář E128 předkládá vyslaný pracovník ve státě, kam byl vyslán, příslušné instituci zdravotního pojištění nebo až v případě potřeby přímo u lékaře či v nemocnici.

Jak máme postupovat jako pendleři?

Za pendlera je považován pracovník, který je pojištěn v jiném členském státě, kde je zaměstnán nebo podniká, přičemž nadále bydlí v České republice, kam se nejméně jednou týdně vrací.

Pendler se musí obrátit na svou zahraniční pojišťovnu a požádat ji o vystavení dvou vyhotovení formuláře E106. Formulář musí donést na zdravotní pojišťovnu, u níž byl až doposud pojištěn. Při předložení tohoto formuláře není pendler povinen hradit v České republice pojistné.

Česká zdravotní pojišťovna pendlerovi na základě formuláře E106 vystaví Potvrzení o registraci. Toto Potvrzení je vystaveno na dobu pracovního poměru v zahraničí uvedenou na formuláři E106 (nejdéle však na 6 měsíců). Pokud bude zahraniční pracovní poměr trvat, bude na pendlerovu žádost vystaveno Potvrzení na delší období. S Potvrzením se v případě potřeby obrací pendler na ošetřujícího lékaře. Na jeho základě má pendler v ČR nárok na stejnou péči jako český pojištěnec.

Jak máme postupovat jako důchodci?

Důchodce v případě zájmu o přestěhování do jiného členského státu musí kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a požádat o vystavení formuláře E121. Na pobočce své zdravotní pojišťovny uvede, odkdy hodlá začít bydlet na území jiného členského státu, a jiné potřebné údaje.

Potvrzený formulář E121 předloží důchodce na území státu nového bydliště instituci, která je uvedena na poslední straně formuláře E121. Tato instituce ho zaregistruje jako důchodce z jiného členského státu. Na základě formuláře E121 bude důchodci na území státu bydliště poskytována veškerá zdravotní péče za stejných podmínek jako místním důchodcům.

Tip do článku - účto fakturace duben

Důchodce zůstane nadále pojištěn v ČR, kde za něj bude státem placeno pojistné. Česká zdravotní pojišťovna, u níž byl důchodce pojištěn, bude instituci v místě bydliště, která důchodce registrovala, hradit jednou ročně náklady na zdravotní péči.

Příklady zdravotní péče, která není hrazena
Země Nehrazená péče
Dánsko léky
Estonsko stomatologické ošetření
Finsko léky
Island stomatologické ošetření a léky
Itálie léky
Litva léky
Maďarsko léky
Nizozemí stomatologické ošetření
Norsko stomatologické ošetření
Portugalsko léky
Slovinsko léky

V ostatních případech je požadována buď procentní spoluúčast pacienta nebo je poskytnutá zdravotní péče plně hrazena.

Anketa

Byl/a jste již ošetřována v zahraničí?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).