Hlavní navigace

Polsko - země vysokých daní

15. 3. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Dnes se podíváme na daňovou soustavu našeho severního souseda – Polska. Od 1. května se oba naše státy stanou právoplatnými členy Evropské unie, o to více daňová soustava nejlidnatějšího nově přistupujícího a silně katolicky založeného Polska stojí za bližší nahlédnutí.

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob je stejně jako u nás vypočítávána progresivním způsobem. Občané s vyššími příjmy odvedou do státní pokladny více peněžních prostředků. Dani podléhají fyzické osoby s trvalým pobytem v Polsku nebo cizí státní příslušníci, jejichž dočasný pobyt překračuje 183 dní v kalendářním roce. Dani nepodléhají rolníci.

Systém daně z příjmů je poměrně složitý, neboť obsahuje řadu úlev a odpočitatelných položek (např. na vzdělávání, pracovní pomůcky, bytovou výstavbu, splácení hypoték a další). V Polsku je rovněž možné společné daňové přiznání manželů. Tento systém je podle názoru Evropské komise, většiny domácích i zahraničních podnikatelů a analytiků neefektivní. Pro jeho neprůhlednost a častou korupci se uvažuje v brzké době o jeho zjednodušení. Připravované úpravy by se měly týkat především zrušení většiny nebo dokonce všech možných úlev a odpočitatelných položek. Výše daňové sazby by se neměla příliš měnit.

Daň z příjmů fyzických osob v Polskuza zdaňovací období 2003
Základ pro výpočet daně (PLN) Výše daně
od do
0 PLN 37 024 PLN 19 % ze základu minus 530,08 PLN
37 024 PLN 74 048 PLN 6.516,40 + 30 % z hodnoty nad 37 024 PLN
74 048 PLN 17 623,60 + 40 % z hodnoty nad 74 048 PLN

1 PLN = cca 7 Kč

Daň z příjmů právnických osob

Právnické osoby a organizační jednotky platí v Polsku daň z příjmu, jejíž výše závisí na zisku dosaženém v uplynulém období. V Polsku došlo v posledních letech ke snižování daně z příjmu právnických osob. V roce 1999 činila daň z příjmů právnických osob 34 %, v roce 2000 byla snížena na 30 %, v roce 2001 došlo ke snížení na 28 %. V roce 2003 byla opět snížena na současnou výši – 27 %. A to není všechno. Polská vláda uvažuje v příštích letech tuto sazbu ještě dále snižovat, a vytvářet tak vhodné podnikatelské podmínky pro zahraniční investory. Uvažuje se o sazbě ve výši 19 %.

DPH

Základní daň z přidané hodnoty činí v Polsku 22 %. Současně platí také preferenční daň ve výši 7 %. Nižší sazba je uvalena např. na:

skoleni8_12

  • zemědělské stroje
  • umělá hnojiva a pesticidy
  • dětské zboží
  • léky a zdravotnické pomůcky
  • služby v dopravě
  • elektrickou energii

V Polsku se rovněž vyskytuje DPH ve výši 3 % – je uvalena na zemědělské produkty. Některé vybrané výrobky a export jsou dokonce zdaněny nulovou sazbou. Předpisy umožňují vracení DPH zahraničním turistům při nákupu vyšším než 200 PLN.

Spotřební daně

Spotřební daň je v Polsku uplatňována ve srovnání s Českou republikou na širší sortiment výrobků. Kromě luxusního zboží, pohonných hmot, alkoholu a tabáku platí například i na dražší elektroniku nebo automobily. Sazby spotřební daně jsou téměř u všech položek vyšší než u nás. Největší rozdíly jsou u alkoholu a cigaret.

Ostatní daně

  • Darovací a dědická daň v Polsku vychází z tržní hodnoty daného majetku. Je konstruována progresivně a její úroveň závisí na charakteru vztahu mezi donorem a příjemcem. Dědici v přímé linii platí nižší daně, v některých případech jsou od daně zcela osvobozeni.
  • Místní daně mohou být stanoveny orgány místní správy. V mnoha případech je poskytování místním orgánem úleva. Její výše nesmí překročit maximální úroveň stanovenou parlamentem. Mezi tyto daně patří například: daň z pozemků a nemovitostí, daň z obchodní činnosti, daň ze psů.
  • Daně z nemovitostí vycházejí z vyhlášky ministra financí a mohou se lišit podle rozhodnutí místních samosprávních orgánů.

Anketa

Platíte daně v Polsku?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).