Hlavní navigace

Jakou si vybrat zdravotní pojišťovnu?

22. 10. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Povinnost být zdravotně pojištěn ukládá zákon. Na výběr máte devět zdravotních pojišťoven. Kromě financování základní zdravotní péče nabízí každá z nich další výhody. Některé získáte automaticky, o jiné se musíte přihlásit. Jaké výhody to jsou?

Zdravotní pojištění

Podle zákona mají občané právo na bezplatnou zdravotní péči poskytnutou s cílem zachovat nebo zlepšit jejich zdravotní stav. Financování této základní zdravotní péče je zajišťováno prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Zákon přesně vymezuje jejich působnost a stanoví, co přesně lze a nelze hradit ze zdravotního pojištění.

Může se tedy zdát, že je jedno, u které zdravotní pojišťovny je občan pojištěn. Není to ale tak úplně pravda. Každá pojišťovna totiž vytváří tzv. fond prevence, z něhož pak financuje zdravotní programy, v jejichž rámci vyplácí svým pojištěncům nemalé částky.

Jakou zdravotní pojišťovnu si vybrat?

Novorozené dítě nemá na výběr – stává se pojištěncem zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna jeho matka. Všichni ostatní si mohou zdravotní pojišťovnu zvolit. Změnit zdravotní pojišťovnu lze jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí.

Při výběru by v první řadě měla být zvážena dostupnost lékařské péče, neboť působnost některých pojišťoven je spíše regionální a málokteré zdravotnické zařízení má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Akutní případy sice ošetří všude, ale za ostatními výkony musíte ke smluvním partnerům vaší pojišťovny.

Druhým kritériem v pořadí je praktická využitelnost výhod nabízených zdravotní pojišťovnou ve vašem individuálním případě.

Zdravotní pojišťovny působící v České republice
Pojišťovna Kód Počet pojištěnců Počet smluv o zajišťování zdravotní péče Působnost
Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 6 884 000 37 000 celá ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna 201 578 000 21 500 celá ČR
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 205 333 000 7 500 regionální – Morava a Slezsko
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207 570 000 23 000 celá ČR
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211 965 000 25 000 celá ČR
Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE 217 300 000 7 800 *) celá ČR
Česká národní zdravotní pojišťovna 222 310 000 22 000 celá ČR
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209 123 000 5 300 regionální – střední a východní Čechy
Revírní bratrská pokladna 213 325 000 5 700 *) regionální – Morava a Slezsko

*) údaj z roku 2001, novější se nepodařilo získat

FIN21

Jaké výhody nabízejí jednotlivé pojišťovny?

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Základní preventivní programy
Ozdravné pobyty dětí u moře (astmatici, alergici, ekzematici atd.) cílová skupina: děti a mládež 7 – 17 let
výše příspěvku: částečná úhrada pobytu
Očkování proti klíšťové encefalitidě cílová skupina: děti do 15 let (19 let)
výše příspěvku: 400 Kč/rok (3. dávka, přeočkování)
Příspěvek na pevné ortodontické aparáty (zubní rovnátka) cílová skupina: děti a mládež 10 – 19 let
výše příspěvku: 1 čelist – 1 000 Kč obě 2 000 Kč
Příspěvek na antikoncepci cílová skupina: ženy 15 – 34 let
výše příspěvku: 500 Kč/rok
Prevence civilizačních chorob cílová skupina: bez omezení
výše příspěvku: bezplatné měření krevního tlaku a hladiny cholesterolu
Dárcům krve cílová skupina: čestní dárci krve
výše příspěvku: cestovní zdravotní připojištění v délce 35 dnů ročně zdarma,
popř. roční pojištění za zvýhodněnou sazbu

Doplňkové programy

  1. Klub pevného zdraví – slevy u obchodníků a poskytovatelů služeb zapojených do systému.
  2. Placené produkty komerčního pojištění – cestovní pojištění, zdravotní připojištění, smluvní zdravotní pojištění.

Hodnocení:

Zdravotní pojišťovna s největším počtem pojištěnců (více než 2/3 podíl na trhu), celorepublikovou působností a největším počtem smluvních zdravotnických zařízení. Nabídka výhod pro pojištěnce je však ve srovnání s ostatními pojišťovnami poměrně omezená.

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)

Výhody pro pojištěnce
Lyžařské výcviky cílová skupina: žáci a studenti ZŠ, SŠ, VŠ *)
výše příspěvku: 700 Kč/na každém stupni
Ozdravné pobyty dětí u moře a na horách
(astmatici, alergici, ekzematici atd.)
cílová skupina: děti 4 – 15 let *)
výše příspěvku: částečná úhrada pobytu (až 80%)
Očkování proti klíšťové encefalitidě cílová skupina: děti 2 – 15 let
výše příspěvku: ?
Očkování proti Haemophilus influenzae B cílová skupina: děti do 6 let nar. před 1.7.2001
výše příspěvku: 250 Kč
Vitaminy pro děti cílová skupina: děti 4 – 15 let
výše příspěvku: 55 Kč/rok
Příspěvek na pevné ortodontické aparáty (zubní rovnátka) cílová skupina: pojištěnci do 30 let
výše příspěvku: 1 čelist – 600 Kč, obě 1 200 Kč
Brýlové obruby cílová skupina: děti do 15 let *)
výše příspěvku: 200 Kč/rok
Příspěvek na antikoncepci cílová skupina: ženy 15 – 30 let
výše příspěvku: 500 Kč/rok
Vitaminy pro těhotné ženy cílová skupina: těhotné ženy *)
výše příspěvku: 100 Kč/rok
Program pro dětské sportovce – příspěvek na preventivní prohlídku cílová skupina: registrovaní sportovci 5 – 16 let *)
výše příspěvku: 200 Kč/rok
Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku – vyšetření okultního krvácení ve stolici cílová skupina: pojištěnci 40 – 50 let
výše příspěvku: 150 Kč/rok
Prevence rakoviny prsu – mamografické vyšetření cílová skupina: ženy 40 – 50 let
výše příspěvku: 300 Kč/dva roky
Vitaminy pro dárce krve cílová skupina: dárci krve
výše příspěvku: 1 balení multivitaminů/odběr
Pro zasloužilé dárce krve cílová skupina: čestní dárci krve s více odběry
výše příspěvku: věcné dary v hodnotě 500 – 2 000 Kč
Příspěvek na plavání cílová skupina: pojištěnci 4 – 36 let *)
výše příspěvku: úhrada 50% vstupného, nejvýše 300 Kč/rok
Příspěvek novým pojištěncům cílová skupina: noví pojištěnci
výše příspěvku: 500 Kč na péči nad rámec základní úhrady ze zdravotního pojištění, čerpanou v prvních třech měsících pojištění

*) Podmínkou je, aby pojištěnec, resp. dítě a alespoň jeden z rodičů byli pojištěnci VoZP (u některých příspěvků po stanovenou minimální dobu).

Doplňkové programy

  1. Pojišťovna poskytuje příspěvky dětem se závažným defektem smyslových orgánů nebo jinak těžce tělesně postižených k úhradě preventivně zdravotních pobytů v zahraničí a dospělým pojištěncům na léčení ve specializovaných zdravotnických zařízeních v zahraničí u vybraných onemocnění.
  2. Program péče o pojištěnce s rizikovým zaměstnáním a o letový personál (hluk, infekce, karcinogeny, ionizující záření, alergeny, toluen) – preventivní vyšetření, popř. očkování.

Hodnocení:

Třetí největší zdravotní pojišťovna (měřeno počtem pojištěnců). Celorepubliková působnost se širokou sítí smluvních zdravotnických zařízení. Dobrá standardní nabídka výhod pro pojištěnce – nevybočuje ani počtem a obsahem preventivních programů, ani výší příspěvků. Řada příspěvků je podmíněna délkou trvání pojištění, zároveň však jako jediná nabízí prémii za přestup pro nové pojištěnce.

Pokračování příště!

V druhé části seriálu se budeme věnovat nabídce dalších čtyř zdravotních pojišťoven s celorepublikovou působností, ve třetí pak zbylým třem regionálním zdravotním pojišťovnám a závěrečnému zhodnocení.

Anketa

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).