Hlavní navigace

Stavební spoření v Německu

3. 3. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V poslední době se s články s tématem „stavební spoření“ na finančních serverech doslova „roztrhl pytel“. Není to ale způsobeno novým zákonem o stavebním spoření, ale postupem stavebních spořitelen a zvýšením poplatků. Jak jsou na tom spořitelny v Německu?

V názorech k jednomu z článků jsem se dočetl, že v Německu se údajně stavebním spořitelnám žádné poplatky neplatí. Zapátral jsem tedy v hlubinách Internetu a na jednom z německých serverů našel rady pro klienty 28 stavebních spořitelen působících na německém finančním trhu. Část těchto rad předkládám čtenářům Měšce, některé se jistě uplatní i v našich podmínkách.

Poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření

Stavební spořitelny vybírají při uzavření smlouvy o stavebním spoření poplatek, jehož výše se pohybuje, v závislosti na zvoleném tarifu a příslušné spořitelně, mezi 1,0 a 1,6 % cílové částky. Splatný je při uzavření smlouvy. Zpravidla je zúčtován s prvními splátkami spoření, ale často může být zaplacen i jednou částkou. Poplatek za uzavření smlouvy je prémiově zvýhodněn a za jistých okolností je daňově odečitatelný.

U některých tarifů spoření je poplatek vrácen, pokud se účastník spoření vzdá přidělení úvěru ze stavebního spoření. Některé spořitelny vracejí tento poplatek i s (nepříliš vysokým) úrokem.

Smlouva s nízkým poplatkem za uzavření ještě neznamená, že celkové náklady na spoření budou skutečně nižší než u spoření s poplatkem za uzavření smlouvy ve výši 1,6 %! Poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření zpravidla připadne zprostředkovateli, který jej obdrží jako provizi. Někteří zprostředkovatelé proto mají tendenci nabízet zákazníkovi zbytečně vysoké cílové částky, aby si zvýšili svou provizi.

Pokud se porovnají i další účtované náklady jednotlivých stavebních spořitelen (měsíční poplatek za vedení účtu, úroky z úvěru, poplatek za poskytnutí úvěru atd.), může být někdy dokonce rozumné zaplatit vyšší poplatek za uzavření smlouvy.

Poplatek za vedení spořícího účtu

Účet stavebního spoření je veden jako obvyklý bankovní účet. Lze ho srovnat se sporožirovým účtem, u něhož se také účtují poplatky za vedení.

Poplatek za vedení účtu je roční poplatek, který je v prvním roce smlouvy zpravidla účtován poměrnou částkou a v dalších letech je pak účtován vždy na začátku kalendářního roku na vrub příslušného účtu. Tento poplatek využívají stavební spořitelny k pokrytí administrativních nákladů spojených s vedením účtu.

Poplatek za vedení účtu se liší od spořitelny ke spořitelně a závisí i na zvoleném tarifu. Zpravidla se pohybuje mezi 7,50 a 10 Euro. Některé spořitelny nabízejí vedení účtu zdarma buď u všech, nebo alespoň u některých tarifů.

Jak vidíme, české stavební spořitelny ve výši svých poplatků naše německé sousedy opět daleko předstihly, stejně jako banky.

Poplatek za zpracování žádosti o prémii na výstavbu bytu

Tento poplatek si účtují spořitelny za zaslání a zpracování žádostí o prémii na výstavbu bytu a ve většině případů je jeho výše asi 1,50 Euro ročně. Existují i tarify bez tohoto poplatku.

„Prémie na výstavbu bytu“ je obdoba našeho „státního příspěvku“, má ale trochu odlišná pravidla. Je vyplácena účastníkům stavebního spoření až od 16 let věku, činí od 1. 1. 2004 8,8 % (dříve 10 %) z uspořené částky, max. však z 512 Euro pro jednotlivce nebo 1024 Euro pro manželský pár. Její vyplácení je dále omezeno hranicí ročního zdanitelného příjmu účastníka spoření, a to 25 600 Euro pro jednotlivce nebo 51 200 Euro pro manželský pár

Zaměstnanci kromě toho mohou získat další státní příspěvek – ten činí od 1. 1. 2004 9 % (dříve též 10 %) z ročně uspořené částky, avšak max. z 480 Eur, a je omezen hranicí ročního zdanitelného příjmu 17 900 Eur u jednotlivce nebo 35 800 Eur u manželského páru. Další podmínkou je, že zaměstnavatel platí příspěvky pro tento účel.

Výše uvedené má další omezení – pro oba státní příspěvky se počítá uspořená částka zvlášť, aby tedy spořivý Němec získal oba příspěvky v maximální možné výši, musí mít v daném roce uspořeno 512 Eur + 480 Eur.

Úspory ze stavebního spoření (doba spoření je ze zákona min. 7 let, výnos 2,5% – 5% dle zvolené spořitelny a varianty) může klient, který si nebere úvěr, použít na cokoli – včetně obou státních příspěvků.

Poplatek za zpracování úvěru

Jakmile stavební spořitelna poskytne úvěr ke stavebnímu spoření, je zpravidla splatný poplatek za poskytnutí úvěru. Jedná se o poplatek za zpracování úvěru podle výše požadovaného úvěru a slouží ke krytí administrativních nákladů se správou úvěru.

Poplatek se většinou pohybuje mezi 2 a 3 % úvěru a je splatný v okamžiku vyplacení naspořené částky. Inkasuje se z naspořené částky, takže výše úvěru je vlastně navýšena o částku poplatku za úvěr.

Vzhledem k tomu, že poplatek za zpracování úvěru je připočten k úvěru a musí být rovněž splácen, musí se z této částky platit i úroky.

Příklad:

Cílová částka: 50.000 EUR
Úspory ve výši 40 %: 20.000 EUR
Úvěr: 30.000 EUR
Poplatek za poskytnutí úvěru: 2 % = 600 EUR

Poplatek je účtován jako přirážka k úvěru, takže splácet je třeba 30.600 EUR. Tento poplatek je daňově odčitatelný, protože je součástí nákladů na poskytnutí úvěru.

Existují i spořící tarify bez poplatků za poskytnutí úvěru.

skoleni_4_3

Podmínky pro přidělení úvěru jsou obdobné jako u našich stavebních spořitelen – tedy naspoření 40 % – 50 % cílové částky a dosažení hodnotícího čísla pro zvolený tarif. Úroky z úvěru se pohybují mezi 4 % a 6 % v závislosti na zvoleném tarifu.

A ještě perlička na závěr – v případě, že vám spolupracovník stavební spořitelny špatně poradí, máte vůči spořitelně nárok na regresní náhrady, a to včetně vrácení části poplatku za uzavření smlouvy se zbytečně vysokou cílovou částkou. Už si velice živě představuji debatu a dokazování toho, že mne k uzavření smlouvy s vysokou částkou vedla nikoliv vlastní hloupost, ale hamižnost spolupracovníka stavební spořitelny.

Anketa

Které stavební spoření vám připadá výhodnější?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).