Hlavní navigace

Seriál euroMěšec

Seriál o Evropské unii a našem vstupu do Unie.

Kdo má v Evropě nárok na důchod?

Pro výplatu penze v důchodu pouze nestačí dosáhnout důchodového věku, je zapotřebí rovněž splnit druhou, neméně důležitou podmínku - potřebný počet let důchodového pojištění. Kde v Evropě je nejtěžší splnit nárok na státní penzi a kde naopak nejlehčí?

23. 5. 2005 0:00
Doba čtení: 3 minuty

Kolik odvedou Evropané ze mzdy na daních

Pracující občan odvede na daních a dalších odvodech téměř 44 % ze mzdy. Nejsme na tom ale zdaleka nejhůř - v Evropské unii patříme k průměru. Kde povinné odvody odkrojí nejvyšší část mezd? A jak si Evropa stojí oproti jiným vyspělým zemím světa?

Doba čtení: 3 minuty

Kolik dostanete za práci v Rakousku

Rakousko je jednou z prvních sousedních zemí, která zvažuje zrušení omezení na trhu práce plynoucí pro české občany z přechodného období. Bude to znamenat zcela volný pohyb českých pracovníků do Rakouska a pobírání rakouských mezd - ale v jaké výši?

4. 4. 2005 0:00
Doba čtení: 3 minuty

Minimální mzda - v EU není podmínkou

Pracovat pouze za minimální mzdu není nic příjemného, ale je to mnohem lepší než být odkázán na podporu státu. Institut minimální mzdy má v Evropské unii své odpůrce i věrné stoupence. V kterém státě je tedy minimální mzda nejvyšší a kde naopak zcela chybí?

Doba čtení: 3 minuty

DPH nemusí platit všude

Daň z přidané hodnoty je důležitým zdrojem státního rozpočtu ve všech evropských zemích. Pro tuto daň je charakteristické, že mnoho občanů ani přesně neví, jakou sumou přispěli do státního rozpočtu. DPH ale není zdaleka ve všech zemích světa - ale v Evropě je nejvyšší.

Doba čtení: 4 minuty

Jak funguje trh práce v Evropské unii?

Téměř v žádné jiné oblasti není tak propastný rozdíl mezi Spojenými státy a členskými zeměmi Evropské unie jako ve fungování trhu práce. Evropské země zajišťují zaměstnancům mnohem silnější pozici než zaměstnavatelům, což s sebou nese výraznou nepružnost trhu práce.

Doba čtení: 3 minuty

Česko - jedny z nejnižších daní

Návrhů na změnu daní v České republice je dnes celá řada. Téměř každá politická síla si připravila svůj vlastní, zcela odlišný od ostatních. Jaké jsou ale daně u našich sousedů v Evropské unii? Platíme vyšší, nebo nižší daně? A v které zemi je daňové zatížení nejnižší?

Doba čtení: 3 minuty

Jak se daří korupci ve východní Evropě?

Korupce, úplatek - v poslední době často skloňované, ač nevyřčené téma. Korupce ale není zdaleka doménou jen České republiky, vyskytuje se všude. Česká republika zdaleka nepatří mezi nejzkorumpovanější země Evropské unie. Jak si stojíme a kde je hůř?

21. 2. 2005 0:00
Doba čtení: 2 minuty

Češi - jsme kvalifikovaní?

Vysoké platy, nízká nezaměstnanost a ekonomický rozvoj země - to vše je spojeno s kvalifikací pracovníků. Ve které zemi Evropské unie jsou zaměstnanci nejvíce kvalifikovaní? Jak si v porovnání s vyspělými zeměmi stojí Česká republika? Máme šanci?

14. 2. 2005 0:00
Doba čtení: 4 minuty

Česko - "mobilová velmoc"

Pouze v několika málo evropských statikách patří Česku jedno z předních míst. Využívání mobilů a jejich rozšířenost je však v Česku jedna z nejvyšších z členských zemí Evropské unie. Ve které zemi je největší a ve které nejmenší počet mobilních telefonů na "hlavu"?

7. 2. 2005 0:00
Doba čtení: 3 minuty

Desetina lidí světa žije za dolar denně

V Evropě se za chudého považuje každý, jehož příjem je nižší než 60 % průměrné mzdy v dané zemi. Chudoba je v Evropské unii naprosto jiná než v rozvojových zemích světa. Díky sociální síti v jednotlivých zemích chudí neumírají hlady, žízní a bez lékařského ošetření...

31. 1. 2005 0:00
Doba čtení: 3 minuty

Bohatí versus chudí - kde jsou největší rozdíly?

Příjmové nůžky se v Evropě neustále rozevírají. Přibývá lidí s vysokými příjmy a současně i lidí pracující na hranici minimální mzdy. Průměrná mzda ztrácí svoji vypovídací schopnost, protože je značně ovlivněna občany s nejvyššími příjmy. Kde jsou rozdíly největší?

Doba čtení: 2 minuty

Důchody ve východní a střední Evropě

České důchody zdaleka nedosahují úrovně starobních penzí v západní Evropě. Ve srovnání se zeměmi na východ od našich hranic jsme na tom ale stále poměrně dobře. Ve kterých zemích střední a východní Evropy jsou důchody nejnižší? A kde se mají penzisté naopak nejlépe?

Doba čtení: 3 minuty

Daň z příjmů právnických osob v Evropě

Daň z příjmů právnických osob je ve všech evropských zemích důležitým zdrojem státního rozpočtu a ovlivňuje fungování trhu. Jaká je její výše v hospodářsky kvetoucích zemích - Švýcarsku, Lichtenštejnsku či na Islandu? Jakou daňovou politiku volí balkánské země?

10. 1. 2005 0:00
Doba čtení: 3 minuty

Porovnání výpočtu důchodu v ČR a v Rakousku

Důchodový systém v Rakousku patří mezi nejštědřejší ze zemí Evropské unie. V Rakousku je povinný základní průběžně financovaný penzijní systém. Pokrývá stejně jako v Česku téměř celou ekonomicky aktivní populaci. O kolik je důchod v Rakousku vyšší než v České republice?

Doba čtení: 4 minuty

Životní úroveň občanů v Německu

Obyvatelé Německa patří mezi nejbohatší Evropany a jejich životní úroveň neustále roste. Čím se bohatství Němců projevuje? O co jsou bohatší německé domácnosti než české? Kolik dovolené v zahraničí stráví německá rodina? A proč si mohou Němci dovolit nové automobily?

Doba čtení: 2 minuty

Kolik Evropané "prokouří"?

Tažení proti kouření je dnes celosvětovým trendem. Přesto počet kuřáků klesá pouze pozvolna, i když ceny cigaret díky vrůstající spotřební dani neustále rostou. Jak členské státy Evropské unie proti kuřákům bojují? Ve které zemi je nejvyšší spotřební daň a kde je nejvíc kuřáků?

Doba čtení: 3 minuty

Nezaměstnanost v EU se liší region od regionu

Nezaměstnanost se liší nejen mezi zeměmi, ale i v rámci každé země jsou regiony s vyšší a nižší nezaměstnaností. Které regiony Evropské unie jsou postiženy nezaměstnaností nejvíce? A ve které zemi je nezaměstnanost nejvíce rozdílná? Česká republika nepatří mezi nejhorší.

13. 12. 2004 0:00
Doba čtení: 2 minuty

Kolik si vyděláte v Německu?

Výše platů v Německu několikanásobně převyšuje mzdy v České republice. Přesto není jedno, v jaké profesi pracujete. V jakém zaměstnání si vyděláte nejvíc při práci u našich západních sousedů? Záleží i na regionu, ve kterém budete zaměstnáni. Rozdíly jsou značné.

Doba čtení: 3 minuty

Nejnižší daně z příjmů - můžeme konkurovat?

Výše daně z příjmů právnických osob je plně v kompetenci národních vlád členských států Evropské unie. Tedy i výše zdanění v České republice bude i v dalších letech plně v rukou námi volených politiků. Ve kterých zemích Evropské unie mají politici své podnikatele rádi?

Doba čtení: 4 minuty

Lucemburčané platí nejnižší daň z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob zatěžuje rodinné rozpočty v Evropské unii více než v jiných částech světa. Ve kterých částech Evropy jsou ale daně nejvyšší a ve kterých nejnižší? Jak si stojí Česká republika v porovnání s okolními státy? A kde se vyplatí pracovat?

Doba čtení: 4 minuty

Výše DPH v Evropě (mimo EU)

Daň z přidané hodnoty je důležitým zdrojem příjmů státního rozpočtu ve všech evropských zemích. V evropských zemích, které nejsou členy Evropské unie, je sazba DPH podobná jako v členských zemí - až na významné výjimky. Jaká je výše DPH v zemích v sousedství EU?

15. 11. 2004 0:00
Doba čtení: 5 minut

Místní volání v Česku - z nejdražších v Unii

Bez telefonu se dnes člověk neobejde. Telefonování je každodenní záležitostí a běžným výdajem rodinných rozpočtů - a rozhodně ne nejnižším. Ve které zemi je volání v průměru nejlevnější? V České republice patří místní volání mezi nejdražší v Evropské unii!

Doba čtení: 2 minuty

Zaměstnanci "na dobu určitou"

Propouštění zaměstnanců je v Evropské unii zpravidla velmi náročný proces - nejen administrativně, ale také finančně. Proto se není čemu divit, že zaměstnavatelé dávají často přednost zaměstnancům, kteří pracují na dobu určitou. V které zemi je jich nejvíce?

2. 11. 2004 0:00
Doba čtení: 3 minuty

Kolik Evropanů pracuje v noci?

Práce v noci je v mnohých oborech nezbytná. Jaká práva mají "noční" pracovníci navíc oproti "běžným" zaměstnancům? Kolik lidí pracuje v noci v jednotlivých zemích Evropské unie? Noční práce je nejen nezbytností, ale často se i vyplatí - podnikateli i zaměstnanci.

25. 10. 2004 0:00
Doba čtení: 3 minuty

Evropská unie se o postižené stará příkladně

Zdravotní stav handicapovaných obyvatel je "přezkoušen" a při splnění zákonných podmínek jim je vyplácen invalidní důchod. Jaká je životní úroveň invalidních spoluobčanů v jednotlivých státech? Kdo je v Česku považován za plně invalidního a kdo za částečně? Kdo o tom rozhoduje?

11. 10. 2004 0:00
Doba čtení: 5 minut

Trh práce versus padesátníci

Dnešní doba je orientovaná na výkon. Kdo nestačí nastolenému tempu a není schopen si okamžitě osvojit nové pracovní postupy, má smůlu. Vždycky se najde někdo nový a lepší, kdo ho nahradí. Situace padesátníků na dnešním rychlém trhu práce není jednoduchá. Obstojí?

Doba čtení: 2 minuty

Výdaje na životní pojištění v EU

Dnešní pojistný trh v Evropě je velice vyzrálý. Pojistit lze téměř cokoli na takřka neomezenou částku. Ve které zemi vynakládají občané na životní pojištění nejvíce ze svého rodinného rozpočtu? Jak si stojíme my, Češi, v porovnání s ostatními evropskými zeměmi?

4. 10. 2004 0:00
Doba čtení: 2 minuty

Státní svátky v Evropské unii

Státní svátek je pro zaměstnance velmi příjemným dnem - buď nemusí pracovat vůbec, nebo dostane obzvláště dobře zaplaceno. Kolik a jakých svátků si mohou užívat zaměstnanci v Evropské unii? Jak si mezi nimi stojí Česká republika? USA a Japonsko v počtu svátků zaostávají.

Doba čtení: 3 minuty

Důchody u nás a v Evropě

Českou republiku navštěvují davy turistů důchodového věku. Mají čas i peníze na cestování, a plně obého využívají. Jaké důchody získáte vy nebo vaše děti při práci v Evropské unii a v Česku? Rozdíl je propastný! Evropa ale nestačí a bude muset také reformovat.

Doba čtení: 4 minuty