Hlavní navigace

Energetičtí šmejdi to stále zkoušejí. Novou fintou je „pokles ceny kvůli koronaviru“

16. 7. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nabízejí levnější energie nebo nezávazné aukce dodavatelů energií. Jestli ušetříte, je ale většinou nezajímá. Jde jim jen a pouze o jejich vlastní provizi.

Energetičtí šmejdi zkoušejí na spotřebitele nejrůznější triky. Nově jim například tvrdí, že ceny energií klesají kvůli koronaviru. Ty na burze energie skutečně zlevňují, v cenících dodavatelů se to ale může projevit až se zpožděním. V tuto chvíli se mnohdy jedná o prázdné sliby. Pokud na nabídku nové a údajně výhodnější smlouvy kývnete, můžou vám nakonec zbýt jen oči pro pláč. Nová smlouva nemusí být výhodnější než ta, kterou máte uzavřenou nyní. Energetickým šmejdům nejde většinou o váš prospěch. Snaží se vám jen vnutit smlouvu s dodavatelem, s nímž mají uzavřenou dohodu a od něhož za podepsanou smlouvu dostanou provizi.

V případě, že si celou věc rozmyslíte a budete chtít smlouvu po nějaké době vypovědět, může po vás zprostředkovatel chtít pokutu. Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se každoročně obracejí tisíce lidí se stížnostmi na energetické šmejdy. Jen v loňském roce dostal ERÚ kolem 14 tisíc podání, z nichž zhruba polovina se týkala stížností spotřebitelů na zprostředkovatele energií. Jestliže takovouto smlouvu po telefonu uzavře třeba senior, který následně zjistí, že platí za energie víc, a rozhodne se smlouvu vypovědět, ale zprostředkovatel mu vyhrožuje pokutou v řádu několika tisíc korun, může to pro něj představovat opravdu závažný problém, konstatuje Michal Kebort, tiskový mluvčí ERÚ.

Někdy spotřebitel ani neví, že uzavřel smlouvu

Pokud uzavřete po telefonu nevýhodnou smlouvu, můžete ji zrušit odstoupením či výpovědí. Odstoupit od smlouvy uzavřené po telefonu jde do 14 dní od jejího sjednání. Tím se smlouva ruší od samého počátku, jako by nikdy neexistovala. Jestliže nestihnete včas odeslat odstoupení od smlouvy, můžete vypovědět smlouvu do 15 dnů po zahájení dodávek energií novým dodavatelem. V tomhle případě ale musí uběhnout 15denní výpovědní doba, která se počítá od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena dodavateli, musíte také zaplatit spotřebované energie, jestliže už došlo k jejich odběru.

Podstatné ale je, že v takovém případě nesmí být odstoupení či výpověď smlouvy o dodávkách energií spojená s žádnou sankcí. Bližší informace, jak lze odstoupit od smlouvy, jsme vám přinesli v článku V náruči energetického šmejda: Jak poznat podvodnou aukci a jak z ní ven? Problémem podle Keborta je, že při telefonickém uzavření smlouvy nebo jejím podepsání narychlo mezi dveřmi si lidé podmínky jejího vypovězení nepřečtou. Někteří si prý ani neuvědomí, že nějakou smlouvu uzavřeli, protože smlouva o změně dodavatele energií jim byla prezentována jako pouhé potvrzení o návštěvě klienta zástupcem energetické společnosti. Následně jim je naúčtována pokuta ve výši až několika tisíc.

Základní pravidla, jak nenaletět energetickým šmejdům, shrnuje Desatero ERÚ

Nenechte se nikým nutit do podepisování nebo uzavírání něčeho, o čem nic moc nevíte nebo nemáte pocit, že vám to reálně k něčemu bude. Jestliže za energie platíte přijatelnou cenu, nemá smysl měnit dodavatele, a pokud ho změnit chcete nebo máte pocit, že můžete ušetřit, využijte k porovnání cen internetové srovnávače. Jeden z nich najdete přímo na stránkách Energetického regulačního úřadu.   

Zprostředkovatelé si navíc našli způsob, jak výpovědní lhůty obejít. Se zákazníky, kteří naletěli telefonátům energetických šmejdů, nabízející jim levnější energie, pod záminkou klesající ceny z důvodu epidemie koronaviru, se setkávají také ve spotřebitelské poradně dTestu. V některých případech neuzavíráte smlouvu o dodávkách energií, nýbrž souhlasíte s přihláškou do aukce pořádané někým jiným, než je dodavatel energií. Když si vše rozmyslíte, je vám naúčtována vysoká smluvní pokuta, podotýká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Ačkoli je aukce prezentována jako bezplatná, často dochází k tomu, že když chce spotřebitel přihlášku vypovědět nebo později ukončit přímo smlouvu s dodavatelem energií (uzavřenou zprostředkovatelem na základě plné moci od spotřebitele), obdrží fakturu na smluvní pokutu za nedodržení svého závazku.

Změnu má přinést chystaná novela energetického zákona

Agresivnímu chování energetických šmejdů má učinit přítrž novela energetického zákona. Vláda ji schválila, už v březnu a původně měla nabýt účinnosti počátkem roku 2021. Není však jisté, zda se původně deklarovaný termín účinnosti podaří dodržet. Předloha zákona totiž zatím nebyla schválena Parlamentem. Předpokládá se, že Poslanecká sněmovna by ji mohla projednat a schválit v září či říjnu. Změna zákona by měla přinést několik novinek, které spotřebitele před energetickými šmejdy ochrání.

Zdražení energie vám dodavatel bude muset oznámit

Dodavatel bude muset zákazníkovi oznámit zvýšení ceny za elektřinu nebo plyn, případně jinou změnu smluvních podmínek, nejpozději třicet dnů před dnem, kdy začne platit. V případě, že se zvýšením ceny nebo změnou podmínek nebudete souhlasit, můžete smlouvu bez sankce vypovědět kdykoliv do desátého dne před nabytím účinnosti. Ceny za dodávky elektřiny a plynu nejen pro domácnosti, ale také pro podnikající fyzické osoby, bude navíc dodavatel muset povinně zveřejňovat na svých webových stránkách.

Zprostředkovatele energie nebude moci dělat kde kdo

Novela má vymezit pojem zprostředkovatel a zprostředkovatelská činnost. Všichni zprostředkovatelé pak mají být nově dohledatelní v elektronickém registru Energetického regulačního úřadu. Nejde jen o to, aby byl vytvořen nějaký administrativní seznam, ale aby zprostředkovatelé energií museli splňovat určité nároky, například potřebnou kvalifikaci. V současné chvíli může zprostředkovatele dělat v podstatě každý, kdo pracuje na dohodou o pracovní činnosti nebo živnostenský list a jeho jediná kvalifikace spočívá s trochou nadsázky v tom, že umí zřetelně mluvit do telefonního sluchátka, říká Michal Kebort.

Dohledu ERÚ v současnosti podléhají jen dodavatelé energií, kteří musejí být držiteli licence. Tam si dokážeme poměrně snadno ohlídat, jestli dodavatele splňují zákonné a úřadem vyžadované podmínky. Za jejich porušení hrozí dodavatelům pokuta, případně i odebrání licence, dodává Kebort.

Smlouva na dobu určitou se bude moci uzavírat jen na tři roky

Novela také přinese zákaz smluv na dobu určitou, které trvají déle než 36 měsíců (včetně případného prodloužení). Nebude tedy možné uzavírat smlouvy na dobu určitou třeba na čtyři roky a více. Po uplynutí doby 36 měsíců bude smlouva považována za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Upravena má být také doba platnosti plných mocí, kterými mohou spotřebitelé zmocnit obchodníka nebo zprostředkovatele jednat v jejich zastoupení. Nově jsou plné moci časově limitovány na max. šest měsíců od jejich udělení. Zákon tak reaguje na nekalé praktiky, kdy zmocněné osoby udělené zmocnění například používají vícekrát bez vědomí zákazníka, nebo i po několika letech, kdy zákazník již s využitím jím vydaného zmocnění nepočítá, vysvětluje René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku.

FIN21

Skončí také automatické prodlužování smluv. Nyní je sice smlouva uzavírána na dobu určitou, zároveň je ale často automaticky prodlužována a za její vypovězení mimo dobu k tomu určenou vám hrozí penále. S čímž se často potýkají lidé, kteří uzavřou novou smlouvu s novým dodavatelem. Tady nastává situace, kdy spotřebitel podepsal smlouvu a stávající dodavatel ho kontaktuje s tím, že má zaplatit sankci. Jde tedy za novým dodavatelem energie či zprostředkovatelem s tím, že si přeje od nové smlouvy odstoupit, a je mu opět vyhrožováno pokutou, objasňuje Kebort.

Smlouva končí, když se přestěhujete

Stěhování bude vždy důvodem k ukončení odběru energie u daného dodavatele. Podle nové úpravy zákona v případě zániku vlastnického nebo užívacího práva k odběrnému místu, tedy bydlišti, může spotřebitel vypovědět smlouvu bez postihu s výpovědní lhůtou 15 dnů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).