Hlavní navigace

Stinné stránky nejen P2P půjček. Příběh z praxe

17. 7. 2020
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Kolem roku 2015 jsem byl nadšen myšlenkou P2P půjček. Zaregistroval jsem se do mnoha jejich platforem a vyzkoušel je na ostro. Jak to skončilo? Dozvíte se v článku včetně toho, proč mít pojištění právní ochrany…

Co je to P2P půjčka? Označení pochází z anglického peer-to-peer půjčka. Pro účely tohoto článku stačí vysvětlení, že je to půjčka od jedné osoby druhé osobě přes prostředníka, kterým obvykle není banka. Prostředník žije z poplatků jak od dlužníka, tak od věřitele. Provádí předselekci dlužníků, úvodní proces domlouvání půjčky, provozuje zprostředkující systém a dělá zázemí pro obě strany. Platformy P2P půjček se liší množstvím služeb, které poskytují, a množstvím parametrů, které si může nastavit dlužník a věřitel volně a které prostě nějak nastavil prostředník a nejde je měnit.

Oproti bance, kde věřitel banky získává velmi nízký úrok za pojištěný vklad a prakticky veškeré riziko půjčky zůstává na bance, u P2P půjček velmi záleží na platformě. Obecně riziko je vyšší. Ne-li vyšší, než když byste půjčili sami, pokud byste si obstarali licenci, protože navíc jsou tu rizika spojená se zprostředkovatelem (jeho důvěryhodnost, pečlivost, dodržování smlouvy, nezneužívání svého postavení zprostředkovatele, navíc některé procesy nemáte vůbec pod kontrolou).

Půjčka v bance versus P2P

Když srovnáme P2P půjčky s bankou, banka má obvykle nepoměrně více zkušeností, půjčuje neosobně, dle tabulek, kritérií, věcně. U P2P půjček je to na vás a platformě, co umožňuje. P2P půjčky můžete pojmout jako investici, můžete je pojmout charitativně nebo jakoukoliv kombinaci mezi tím.

Optimisticky koncept P2P půjček má potenciál nahradit bankovní půjčky – zvláště pokud by pojištění bank nebylo v případě problémů financováno z peněz nás všech…

Jak jsem prozkoumával P2P půjčky

Vybral jsem si zvláště rizikovost půjčky. Na P2P platformě rizikovost půjčky jen hrubě odhadnete. Někde jen dle úrokové sazby, někde dle kategorie, kterou nějak vytvořila platforma. Kategorie mohou být klasické (zaměstnanec, podnikatel, student, důchodce…), nebo čistě umělé označené jen písmenky. Někde máte o něco více informací, jako jsou výpisy z účtu, volitelně výpisy z registru, potvrzení o příjmu, někde i zajištění, jako je ručitel nebo zástava nemovitostí. Někde máte možnost si jako věřitel vyžádat další informace od dlužníka, někde je to stylem ber, nebo nech být informace dodané od zprostředkovatele.

Kromě těchto řekněme bankovních rozhodovacích kritérií je téměř vždy možné se rozhodovat víceméně emočně, dle příběhu dlužníka. Začínal jsem na jedné platformě P2P půjček v ČR, kterou jsem si myslel, že znám nejlépe. Ze začátku jsem chtěl investovat jen menší částku, přece jen začátečník, a ač jsem věděl o dlužníkovi maximum, co nabízela platforma, stále se mi to zdálo málo, abych na základě toho půjčil větší částku. Bohužel půjček je takové množství, že ani nevím, kolik pokusů jsem učinil, a vždy aukce skončila bez dosažení cílové částky nebo i z jiných důvodů, například dlužník si půjčku rozmyslel.
Nakonec jsem se rozhodl financovat celou půjčku.

Malé půjčky byly prakticky všechny za vysoký úrok (50 %+) a téměř bez jakýchkoliv dalších informací. Nějak jsem se nedovedl vžít do života nebo vymyslet rozumný důvod někoho, kdo si potřebuje půjčit například 10 000 korun na úrok 45 % na 12 měsíců. Protože jsem cílil na půjčky za bankovní úrok, musel jsem půjčit víc. Vlastně jsem se přesunul z především investorského pohledu, kde má smysl diverzifikovat mezi více půjček, na pohled více emoční, více založený na příběhu dlužníka.

Zkouška ohněm – půjčka na základě příběhu

Dlužníkovi jsem půjčil na refinancování rychlých půjček, vypadalo to, že spadl do spárů rychlých půjček a mou půjčkou splatí všechny půjčky a bude dlužit jen mně. Měl rodinu (SJM), zaměstnání, tolik zhruba k motivaci investorské. Na samotné půjčení by mi to nestačilo, ale měl mnou oceňované veřejně prospěšné rizikové zaměstnání, komunikoval, vypadalo to, že (už) má všech pět pohromadě.

Bohužel rychlé půjčky se mu splatit nepodařilo, protože nepočítal s poplatkem za předčasné splacení. Navíc ho vypekla vlastní rodina. Bohužel jsem se to dozvěděl s několikaměsíčním zpožděním, kdy se zpožďoval se splátkami. Po jeho vysvětlení jsem nabídl snížení splátek, prodloužení půjčky. Nicméně zřejmě by mu to nepomohlo, nedlouho poté požádal o oddlužení, kterým úspěšně prochází. Zpětně hodnotím, že se to dalo čekat, když předtím sedl na lep rychlým půjčkám. Na druhé straně naštěstí pro všechny řešil situaci relativně rychle a šel do oddlužení. Jaký servis jsem získal od platformy v případě problémů s dlužníkem? V systému jsem měl (pravděpodobně automatické) zprávy o zpoždění splátky dlužníka. Dále (pravděpodobně automaticky) upomínali e-mailem dlužníka.

A zbytek nejlépe shrnuje e-mail pracovníka platformy:

Pravidelně se snažíme komunikovat s dlužníky a připomínat jim jejich závazky, tak abychom se vyhnuli nutnosti dluh vymáhat soudní cestou. Váš případ nebude výjimkou. V případě, že dlužník neuhradí dluh dle informací, které doposud poskytl, budeme apelovat na mimosoudní domluvu splácení. Tuto možnost nabízíme dlužníkům vždy, když mají zájem se dohodnout na adekvátních podmínkách vzhledem k výši dluhu. Pokud však nekomunikují či opakovaně nedodržují stanovené termíny, doporučujeme proces vymáhání zahájit. V takovém případě nabízíme možnost využití zastoupení našeho právního zástupce za poplatek 900 korun (zahrnuje 3 advokátní úkony – předžalobní výzva, žaloba a příprava exekuce). Daný dlužník je zatím dle smluvních podmínek pouze v prodlení s jednou měsíční splátkou, tudíž zde ještě vyčkáme. Pokud neprovede úhradu minimálně jedné splátky do XX. XX. XXXX, dojde dle smluvních podmínek k zesplatnění půjčky.

Insolvence a promlčení obecně

Na přihlášku do insolvence máte relativně málo času, u našeho případu to byl pouhý měsíc, někdy máte dva měsíce. Pokud to nestihnete, prakticky jako by vaše pohledávka nikdy nebyla. A nepočítejte, že vám dlužník nebo soud dá vědět, že se váš dlužník dostal do insolvence. To je vaše starost. Myslíte si, že se vás to netýká, protože nepůjčujete peníze? Takhle lehce můžete přijít o peníze, když vám dluží nájemník, zákazník. Pro jistotu si zkontrolujte alespoň jednou za měsíc alespoň lidi, co jsou v prodlení vám ve splátce, viz Insolvenční rejstřík.

Pozor na promlčení. Pokud máte starší závazek, který z nějakého důvodu oficiálně nevymáháte, je možné, že o závazek úplně přijdete. V rámci insolvenčního řízení může být vaše pohledávka popřena jako promlčená (obvykle 3 roky). Vzorový příklad: ústně půjčíte známému peníze, neřešíte, občas se připomenete a dlužník vám ústně potvrdí, že vám zaplatí, až se dostane z problémů. Věříte mu, jste k němu ohleduplní, čekáte. Jakmile požádá o insolvenci, neuděláte s promlčením nic, ani vy, ani dlužník. I když prokazatelně k půjčení peněz došlo, šly například bezhotovostně mu na účet, pohledávka bude insolvenčním správcem napadnuta jako promlčená.

Pokud takovou pohledávku máte, poraďte se s advokátem a v pravidelných intervalech sepište s dlužníkem uznání dluhu, které má standardní promlčecí lhůtu 10 let. A když dlužník nepodepíše, nečekejte, až zahřmí, a podnikejte právní kroky.

Insolvenční přihláška u platformy – aneb chyby v přihlášce

Dlužník nejdříve slíbil poslat opožděnou splátku, ale neposlal, pak už přestal reagovat platformě (zpětně soudím, že řešil insolvenci a oddlužení). Na můj pokyn platforma stihla poslat předžalobní výzvu za mě, za mé peníze, následně se dlužník objevil v insolvenci-oddlužení, platforma naštěstí tohle sledovala. Za zbytek paušální odměny jsem si nechal nachystat přihlášku pohledávky do insolvence.

Naštěstí jsem si jejich práci zkontroloval a našel chyby, které jsem jako laik rozeznal, ale v té době ne natolik, abych je byl schopen opravit anebo si byl jist, že tam nejsou další. A tady začaly ty stinné stránky platformy. Takže jsem napsal platformě, že jsem našel chyby, ať mi opravenou verzi pošlou zpět, nicméně jsem nenapsal, o jaké chyby jde. Což se jim nelíbilo, to chápu, ale když mám svým jménem podat přihlášku k soudu, chtěl jsem mít jistotu, že je tam co nejméně chyb. A taky to byl způsob, jak se dozvědět, jestli ví, co píšou do přihlášky.

Místo mého účtu uvedli jiný

A co že byly ty chyby? Do přihlášky uvedli místo mého účtu účet administrátora. Neřeknu vám, jestli je to nelegální. V každém případě z mého pohledu to bylo lživé, v sekci o mně uvádět údaj někoho jiného. Dalším bodem sporu bylo rozdělení dlužné částky na jistinu a příslušenství, kde jsem si vynutil drobnou jasnou úpravu, ale ve zbytku jsem jim musel věřit, i když mi to znělo podivně. Pokud si dobře vzpomínám, jako dlužnou částku dali částku po zesplatnění, tedy i s budoucími úroky.

Do přihlášky Vám přidám dle Vašeho přání úrok z dvou splátek do zesplatnění úvěru. Nejedná se o žádnou strategii z naší strany vůči soudu, ale za ty roky již máme nějaké zkušenosti a tím se řídíme, každý soud a insolvenční správce k přihláškám přistupuje jinak, jeden vše přizná a jiný vše smete. Takto opravenou přihlášku jsem svým jménem podal a tím to pro mě skončilo. Po několika měsících mi začaly chodit peníze z oddlužení.

Výzva k plnění po letech

Nicméně po mnoha letech v den státního svátku večer se platforma ozvala. Takže po příjemném rodinném výletu na mě čekal tento text v e-mailu:

Vážený pane XXX, při kontrole došlých plateb z insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v XXX, sp. zn. XXX, dlužník XXX, bylo na základě poslední zprávy o plnění oddlužení ze dne XXX (zprávu přikládám v příloze) zjištěno, že vám byla v průběhu insolvenčního řízení do data této zprávy vyplacena přímo na váš účet částka XXX Kč. Dne XXX jste podepsal Smlouvy o zápůjčce č. XXX (dále jen „smlouva“) na celkovou výši zápůjčky dle ust. čl. 3.1 ve výši XXX Kč. 

Dle ust. čl. 8.7 smlouvy, administrátor (společnost XXX) má vůči zapůjčiteli nárok na odměnu ve výši 50 % z částky úroku z prodlení sjednaného dle odst. 4.6 smlouvy. Dle odst. 8.9 se veškeré platby plynoucí z této smlouvy nejdříve přiřazují na úrok z prodlení, následně na smluvní úrok, následně na jistinu zápůjčky, a nakonec na úhradu nákladů za upomínky. Dle ust čl. 8.8 smlouvy dále platí, pokud zapůjčitel obdrží přímo od vydlužitele jakékoli plnění, v souvislosti s touto smlouvou, nebo s plněním z titulu zajištění zápůjčky, je povinen okamžitě o tom uvědomit písemně administrátora a zaslat toto přijaté plnění na účet administrátora uvedený v odstavci 3.8 této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od jeho obdržení od vydlužitele. V případě porušení této povinnosti je zapůjčitel povinen zaplatit administrátorovi smluvní pokutu ve výši 30 % ze sjednané částky zápůjčky dle odstavce 3.1 této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo administrátora na úhradu škody v rozsahu přesahujícím sjednanou smluvní pokutu, ani na odměnu dle této smlouvy. 

Přestože jste finanční plnění vzniklé v souvislosti se smlouvou prokazatelně, dle zprávy insolvenčního správce o plnění oddlužení, po celou dobu doposud probíhajícího insolvenčního řízení, přijímal přímo na svůj vlastní bankovní účet, administrátora jste o tom v rozporu s ust. čl. 8.8 písemně neuvědomil a přijatá finanční plnění jste na účet administrátora neodeslal. 

Tímto vás jménem společnosti XXX a.s. vyzývám k bezodkladnému převedení veškerých doposud obdržených finančních plnění přijatých v souvislosti s výše uvedenou smlouvou na účet platebního místa uvedený v ust. čl. 3.8 smlouvy (tj. číslo účtu XXX, variabilní symbol XXX). Déle vás vyzývám dodržování smluvních podmínek pro veškeré budoucí platby z uvedeného insolvenčního řízení. 

V případě nesplnění této výzvy nejpozději do 20. 5. 2020, budeme nuceni uplatnit smluvní pokutu dle ust. čl. 8.8 smlouvy a vymáhat tato smluvní plnění soudní cestou, která pro vás bude znamenat významný nárůst nákladů nejen o uvedenou smluvní pokutu, ale i o soudní poplatek a náklady právního zastoupení. V této souvislosti vás navíc upozorňuji, že administrátor má právo uplatňovat svůj nárok na smluvní pokutu opakovaně a to až do úplného splnění výše uvedených podmínek smlouvy. 

V případě jakýchkoli dotazů, nebo v případě, že jste uvedená finanční plnění v rozporu se shora uvedenou zprávou o plnění oddlužení neobdržel, mne prosím co nejdříve kontaktujte na tel. čísle XXX.

S pozdravem, XXX.

Bez právníka ani ránu

Výzvu jsem předal právníkům. Přiznám se, že v první chvíli, přece jen je to už několik let, člověka taková výzva vyleká. Pak se stačilo podívat do originálu smlouvy, trochu se zamyslet a už jsem byl jen naštvaný ze zkaženého večera a následujících pár dní. Nicméně bez právníků raději ani ránu…

Jak přesně zní body 8.8 a 8.9 smlouvy, si můžete přečíst níže. (Úmyslně přikládán screenshot, jaké blechy a v jakém formátování člověk musí číst podmínky u dané platformy bez jakéhokoliv zvýraznění.)

Podmínky některých platforem poskytující P2P půjčky mohou být záludné.
Autor: Vladimír Kutálek

Podmínky některých platforem poskytující P2P půjčky mohou být záludné.

Schválně si srovnejte text smlouvy s výzvou plnění. Následovala předžalobní výzva, kde už pokutu chtěli zaplatit, a tentokrát v případě včasného plnění smlouvy by odpustili platbu úkonů jejich právníka. Dle rady právníků jsem na předžalobní výzvu od
právníka neměl reagovat, nebo jen stručně zopakovat odpověď ne.

Věřte mi, že v podobných situacích jako výše je pocit mít právníky za zády k nezaplacení, ten klid oproti stavu, když bych měl necelých 14 dní na to sehnat nějakého advokáta. A to nemluvím o tom, že předpokládám, že pojišťovna bude mít jiné vztahy, zkušenosti s najímáním právníků než já. Třeba i lépe zvládne paradox najmutí právníka. Právník má obvykle tím větší odměnu, čím víc úkonů provede neboli čím déle se spor táhne. Pojišťovna stejně jako já má zájem, aby spor vůbec nebyl, aby byl co nejkratší.

Nicméně nedalo mi to neukázat, že to nezkoušejí na laika, ale že to zkoušejí na laika s pojištěním právní ochrany v zádech, jak jsem jim odpověděl: Pro tyto případy jsem pojištěn a rád nechám vydělat své pojišťovně náhrady a odměny advokátů. Navíc aspoň získám zkušenosti a znalosti, které se mi budou hodit jako finančnímu poradci při přesvědčování klientů, aby každý rok platili nemalé pojistné, když dosud právníky nikdy nepotřebovali. Věřím, že společnými silami pozvedneme propojištěnost v tomto segmentu pojištění. Děkuji tímto za prodejní argument pojištění právní ochrany.

Štěstí jsem zkoušel také u jiných platforem

Tahle platforma nebyla jediná, kterou jsem vyzkoušel. Bylo jich mnohem víc, nicméně jen přes dvě další jsem investoval. Vyzkoušel jsem i velmi odlišnou platformu, která funguje formou participace.

Párkrát jsem investoval na zkoušku tehdy maximální povolenou částku 5000 korun a nyní toužebně čekám, až poslední dlužník zaplatí poslední splátku. Proč? Platforma mně hned od začátku nevyhovovala omezením na investovanou částku. Poslepu půjčovat není pro mě a věnovat se čtení příběhů, když úrok jsou jednotky procent maximálně z 5000 korun? To nezaplatí ani čas, natož nějaké ohodnocení rizika.

Byrokratické peklo za mizivý výdělek

Brzo jsem ukojil zvědavost a přestal investovat, naštěstí. Protože pak mě čekalo ještě byrokratické peklo. Finanční úřad (FÚ) se mnou na několikrát řešil, jestli těch pár korun daně se má evidovat v paragrafu 10, nebo v paragrafu 8 daňového přiznání (stejná daňová sazba). Kdy jen jeden telefonát mi sebral času v hodnotě celého ročního zisku.

Kvízová otázka: jak vám vyšlo ocenění času úředníka, který si platíme v daních? Neměli mezi FÚ shodu, ale mně povinnost podat přiznání do konce března zůstala. Naštěstí jsem se trefil do správného paragrafu, byla to šance 50 na 50. Výsledek participací? Pár stovek zisku po odečtení všech nákladů, které vůbec nezaplatí ten čas, který jsem jim musel věnovat a každým rokem věnuji při vyplňování příslušné sekce daňového přiznání (a s tím spojené čtení článků na tohle téma a rychlé ověřování, že se nezměnila legislativa). Nemluvě o inflaci a rizicích, která tam samozřejmě jsou. Nemluvě vůbec o nějakém rozumném zisku.

Investování do dluhopisů

Třetí platforma byla velmi specifická, na pomezí investování a půjčování, protože se jednalo především o investování do dluhopisů. Zde máte výrazně více informací hned bez ptaní a samozřejmě možnost ptát se víc. Takže pro znalé a opatrné je to vítané. Nicméně samozřejmě je to velmi rizikové. Podle mě žádný zde nabízený výnos neodpovídá riziku, které podstupujete. Ale když potenciální výnos spojím s nějakým jiným důvodem, párkrát jsem investoval.

Jaké že jsem měl důvody krom investování? Podpořit zajímavou technologii, myšlenku a tím důvodem, proč konkrétně podpořit danou technologii, může být například ekologie: carsharing nebo to, že bych vývoj dané technologie klidně podpořil i darem, i když asi menší částkou: například medicína. Klidně bych také podpořil vývoj zajímavé technologie, proto, aby vznikla a abych si ji mohl koupit. Nicméně ani tuto platformu pro samotné investování nedoporučuji.

Nedoporučuji aneb na co si dát pozor

Ne, nedoporučuji vám investovat do žádné platformy P2P půjček. Investoval jsem před mnoha lety a P2P půjčky stále běží. Stále lidé podepisují prostředníkovi podobná ustanovení jako já výše. Která jsou podivná v textovém významu, natož ve významu, který tam vidí prostředník. Ustanovení pro situaci, když to dlužník nezvládne. Zvažte pojištění právní ochrany nebo smlouvu s právníky typu Právní klinika.

Mé pojištění naštěstí kryje i tento případ a mám jak pojištění právní ochrany, tak smlouvu s právníky. A přitom by mě vůbec nenapadlo, že zrovna pojištění na tohle budu potřebovat. Že budu mít spor s prostředníkem P2P půjček a že bude chtít úroky z oddlužení, ze kterého dojde aktuálně jen jistina. Pojištění jsem si sjednal spíše pro úplně jiné situace, jako pro případ sporů z pojištění, sporů u dopravní nehody, sporů o náhradu újmy, sporů se zaměstnavatelem, právní posouzení smluv nebo třeba reklamace dražších věcí, kde často při vyjednávání stačí jen zmínit, že máte pojištění, a celé diskuze se zkrátí a přestanou tvrdit, že nemáte právo dané ze zákona. Zvažte pojištění právní ochrany a případně vám přeji, abyste ho dlouhá léta naprosto zbytečně platili… A rozhodně neuškodí číst podmínky pečlivě, i když v tomhle případě mi to moc nepomohlo.

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).