Hlavní navigace

E-shop nechtěl prodat tablet za korunu. Je to chyba?

14. 8. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Na e-shopu se objevila nabídka tabletů, notebooků a smartphonů za cenu 1 Kč. Zákazníci okamžitě objednali několik kusů zboží. E-shop se ale začal bránit a zboží poslat nechtěl.

Podíváme-li se na situaci optikou platných právních předpisů, dojdeme k závěru, že v případech, kdy je nabízená cena ve zjevném nepoměru k ceně skutečné či rozumně očekávané, je třeba nabídku e-shopu považovat za omyl a objednávku zákazníka za neplatný právní úkon. Uplatní se znění § 49a občanského zákoníku: „právní úkon je neplatný, jestliže jej osoba učinila v omylu…a osoba, které byl právní úkon určen … o omylu musela vědět“. Je-li běžná cena objednaného zboží několik tisíc korun, může e-shop prodej takového zboží za cenu jedné koruny odmítnout. Obchodník však musí, pokud již bylo zboží zaplaceno, vrátit zákazníkovi peníze. Pokud  by se zákazník domáhal dodání zboží soudní cestou ,velmi pravděpodobně by neuspěl. Tip: Bez referencí na e-shopech nenakupujeme

ilustrační obrázek
Autor: www.sxc.hu

Ilustrační obrázek

Nízkou cenu lze považovat za omyl

Ale co kdyby e-shop chybně zadal cenu, jež by se od správné ceny lišila např. o 1000 Kč: smartphone by namísto 15 000 Kč stál 14 000 Kč? Lze se úspěšně domáhat dodání smartphone za chybnou cenu 14 000 Kč? V takovém případě nelze zpravidla předpokládat, že zákazník musel cenu považovat za omyl. Zákazník se mohl např. domnívat, že jde o akční cenu, nikoli o cenu nesprávně zadanou. Těžko obstojí argument obchodníka, že nabídka je z důvodů § 49a občanského zákoníku neplatným právním úkonem. Jak v takových případech postupovat?

Prvním krokem je zjistit, zda došlo k uzavření kupní smlouvy a mezi zákazníkem a obchodníkem vznikla vzájemná práva a povinnosti. Občanský zákoník považuje smlouvu za uzavřenou okamžikem, kdy přijetí návrhu nabývá na účinnosti. Pokud půjde o typický nákup v e-shopu, kdy na webové stránce je umístěno vyobrazené zboží spolu s jeho popisem a cenou, zákazník zboží vloží do košíku a po registraci je zboží objednáno a následně na zadanou emailovou adresu zákazník obdrží automaticky generované potvrzení o zpracování objednávky. Domnívám se, že v popsaném případě došlo k platnému uzavření kupní smlouvy. Nabídkou v e-shopu došlo k návrhu (ofertě), zákazník návrh přijal (akceptoval) objednáním nabízeného zboží, smlouva byla uzavřena. Tip: Co dělat, když vám ze zahraničního e-shopu nechtějí poslat zboží ani peníze?

Internet jako virtuální tržiště

Odlišný názor zastávají někteří obchodníci a i „konzervativní“ část právnické obce. Nepovažují nabídku zboží v e-shopech za návrh ve smyslu ustanovení §43a občanského zákoníku, tedy za: „projev vůle, směřující k uzavření smlouvy, jenž je určena jedné nebo více určitým osobám…“. Argumentují tím, že nabídka v e-shopu nenaplňuje definici návrhu, a to proto, že není určena jedné nebo více určitým osobám, ale cílí na širokou veřejnost. Neurčitý počet zákazníků, tedy nikoli jedna či více určitých osob, si z nabídky vybírá. Nabídku e-shopu definují jako tzv. výzvu k předkládání návrhů, obdobně lze chápat např. inzerci. Za návrh k uzavření smlouvy pak považují až samotnou objednávku zákazníka, kterou obchodník musí akceptovat, aby došlo k uzavření kupní smlouvy. Ovšem pokud obchodník zákazníkovu objednávku nepřijme, případně zašle zákazníkovi protinávrh ve formě nové nabídky prodeje zboží za vyšší cenu, smlouva uzavřena není a zákazník se nemůže domáhat dodání zboží.

S tímto názorem nelze souhlasit. Internetový obchod je třeba chápat jako virtuální tržiště, kde nabízené zboží označené cenou a jeho popisem lze považovat za jasný návrh, který cílí na konkrétního zákazníka. Na zákazníka, který si zboží vyhledal, vložil do košíku a objednal. Zákazník, který si zboží takto vybral, jeho objednáním akceptoval návrh obchodníka a došlo k uzavření smlouvy.

Pokud bychom přijali názor opačný „konzervativní“, pak by v situacích, kdy by obchodníci účelově zadávali „nesprávné“ ceny ve svých e-shopech, aby přilákali více zákazníků, e-shop mohl snadno odmítat objednané zboží s odůvodněním, že k uzavření smlouvy se zákazníkem nedošlo. Taková jednání e-shopů by sice bylo možné kvalifikovat jako porušení zákona o ochraně spotřebitele (tzv. vábivá reklama), ovšem zákazník by se dodání zboží nedomohl.

Smluvní podmínky ošetří chybu

Vrátíme-li se ke shora uvedenému modelovému příkladu zadání chybné ceny a zastáváme-li názor, že nabídka e-shopu je návrhem a objednávka akceptací, je zřejmé, že mezi zákazníkem a obchodníkem došlo k uzavření kupní smlouvy. Mezi zákazníkem a obchodníkem vznikla vzájemná práva a povinnosti včetně povinnosti obchodníka plnit, tzn. dodat zboží za sjednanou cenu. Obchodník má ještě možnost, umožňují–li mu to smluvní podmínky uzavřené se zákazníkem, vyhnout se dodání zboží odstoupením od smlouvy. Dalším krokem zákazníka by mělo být ověření možnosti od smlouvy odstoupit v případech stanovených ve smluvních podmínkách. Smluvní podmínky často obsahují ustanovení umožňující e-shopu od smlouvy odstoupit z důvodů chybného zadání ceny. E-shop pak může s odvoláním na takové ustanovení od smlouvy odstoupit a zboží nedodat.

Závěrem lze shrnout, že pokud zadaná cena zboží v e-shopu není zjevně chybná a pokud ve smluvních podmínkách není upravena možnost obchodníka v takových případech odstoupit, může se zákazník úspěšně dožadovat dodání zboží za e-shopem uvedenou chybnou cenu. Samozřejmě je třeba vždy zvážit veškeré okolnosti daného případu, není možné stanovit hranici a obecná pravidla pro zjevně chybně zadané ceny, či úmysl obchodníka „chybnými“ cenami nalákat více zákazníků.

Přestože se přikláním k názoru, že nabídka e-shopu je návrhem k uzavření smlouvy, a tudíž smlouva v modelovém případě byla uzavřena po zaslání objednávky, je třeba zdůraznit, že rozhodovací praxe českých soudů zatím nedává jasnou odpověď, který z názorů je názorem správným.

Nový občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014 za návrh k uzavření smlouvy považuje nabídku e-shopu, je-li dostatečně konkrétní, jasná a obsahuje další zákonem stanovené náležitosti. Jinými slovy: po účinnosti nového občanského zákoníku bude většina kupních smluv s e-shopy platně uzavřena po odeslání objednávky zákazníkem a v případech shodných či obdobných se shora uvedeným modelovým případem bude třeba pouze zkoumat smluvní podmínky týkající se odstoupení. 

Anketa

Setkáváte se s nekalými praktikami podnikání?

Autor článku

Adokátka z Prahy, co se zaměřuje zejména na problematiku internetového práva, práva duševního vlastnictví, pracovního práva a ochrany spotřebitele.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).