Hlavní navigace

Důchod pro rok 2007: Získejte maximum!

20. 6. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Připravujete se vy nebo vaši blízcí na brzký odchod do důchodu? Pak vězte, že se vám pravděpodobně vyplatí neunáhlit se a počkat do konce letošního roku. Kdy se vám vyplatí do důchodu odejít? Jaký důchod byste dostali letos a jaký dostanete příští rok? Dostaňte maximum!

Výpočet výše starobního důchodu pro osoby odcházející do penze během roku 2006 je uveden v mém článku „Spočítejte si důchod v roce 2006“.

<calculator id=„16“></cal­culator>

Postup výpočtu výše důchodu pro rok 2007 je stejný jako pro rok 2006, pouze s jinými hodnotami použitých koeficientů. Protože nové hodnoty těchto koeficientů budou známy až koncem roku 2006, nelze zatím provést přesný výpočet důchodu osobám, které odcházejí do důchodu během roku 2007. Nicméně na základě mnohaletého sledování vývoje zmíněných koeficientů lze jejich nové hodnoty odhadnout se slušnou přesností. Díky tomuto odhadu můžeme poskytnout níže uvedený návod na přibližný výpočet důchodu pro rok 2007, jehož výsledky se od přesného návodu (publikovaného až koncem roku 2006) budou lišit maximálně o několik desetikorun.

Zejména pro osoby, které mohou odejít do důchodu v 2. polovině roku 2006, má uvedený návod význam, protože tak mohou podrobněji zvážit všechny výhody pozdějšího odchodu do důchodu (až v roce 2007).

1. Datum nároku na odchod do důchodu DAT

Věk odchodu do důchodu Vd = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození Rn z následující tabulky, přičemž u žen respektujeme počet narozených (a vychovaných) dětí:

Věk odchodu do důchodu
Rn (rok nar.) 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
muži 61+4 61+6 61+8 61+10 62 62+2 62+4 62+6 62+8 62+10 63 63 63 63
ženy bezdětné 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63
1 dítě 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8
2 děti 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4
3–4 děti 54+8 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59
5 a více 53+4 53+8 54 54+4 54+8 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8

Ke svému datu narození připočteme věk Vd určený pomocí uvedené tabulky a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu DAT.

2. Celková doba zaměstnanosti DOBAz

Tato doba se určuje jako součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni včetně dovolených (i mateřských), nemocenských dávek, úspěšně absolvovaných učilišť a středních i vysokých škol, vojenské prezenční služby. To vše obsahuje předstihový list, který vám pošle ČSSZ pro vaši informaci asi 2 až 3 roky před vaším nárokem na odchod do důchodu. Neprokázané doby nutno při žádosti o důchod dodatečně doložit např. maturitním vysvědčením nebo vojenskou knížkou.

Pro přesné stanovení doby DOBAz je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední nebo vysoká škola se započítávají od 1. září 1. ročníku až po datum závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin.

Do doby DOBAz se nezapočítávají dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání stejně jako dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání.

3. Určení výpočtového základu VZ

Pro odchody do důchodu od 1. 1. do 31. 12. 2007 se započítávají pouze příjmy v letech 1986 až 2006 (bez r. 2007 !). V následující tabulce jsou koeficienty přepočtu pro r. 2007.

Odhad koeficientů přepočtu pro rok 2007
Rok Vyloučené doby (dny) Hrubý roční příjem Koeficient přepočtu Přepočtený hrubý roční příjem
1986 6,7097
1987 6,5722
1988 6,4558
1989 6,2737
1990 6,0523
1991 5,2446
1992 4,2824
1993 3,4189
1994 2,8839
1995 2,4337
1996 2,0554
1997 1,8594
1998 1,7008
1999 1,5715
2000 1,4743
2001 1,3584
2002 1,2658
2003 1,1860
2004 1,1122
2005 1,0560
2006 1,0000
Celkem Uvd = - - Upp =

Do této tabulky pro každý uvedený rok vložíme svůj hrubý roční příjem a vyloučené dny, tj. dny, kdy jsme neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc). Obojí lze nalézt na formuláři „Evidenční list důchodového pojištění“, který vede vaše mzdová účtárna a jehož obsah povinně ohlašuje na ČSSZ.

Hrubý roční příjem násobíme pro každý rok příslušným koeficientem přepočtu, čímž dostaneme přepočtený roční hrubý příjem. Součtem všech těchto příjmů dostaneme úhrn přepočtených příjmů Upp (Kč). Součtem všech vyloučených dob dostaneme úhrnnou vyloučenou dobu Uvd (dny).

Nyní vypočítáme průměrný denní příjem Pd za celou dobu zaměstnání, tj. za 7700 dnů (= roky 1986 až 2006):

Pd = Upp / (7700 – Uvd) (Kč)

Tento příjem násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (30,4167 dnů), čímž dostaneme osobní vyměřovací základ OVZ (průměrný přepočtený měsíční příjem)

OVZ = Pd x 30,4167

Z takto vypočítané částky OVZ se do výpočtového základu VZ započte plně částka do 9 700 Kč, z částky od 9 701 Kč do 23 000 Kč jen 30 % a z částky přesahující 23 000 Kč jen 10 % (platí jen pro r.2007 !), viz následující tabulka.

Výpočet výpočtového základu
Pro osobní vyměřovací základ OVZ Výše výpočtového základu VZ
do 9 700 Kč VZ = OVZ
od 9 701 Kč do 23 000 Kč VZ = 9 700 + (OVZ – 9 700) x 0,3
nad 23 000 Kč VZ = 13 690 + (OVZ – 23 000) x 0,1

Výše procentuální části důchodu DUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby zaměstnanosti DOBAz (podle 2. bodu) se DUCHp navýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VZ, tedy:

DUCHp = celé číslo z dělení (DOBAz / 365) x 0,015 x VZ

4. Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu DATsk s datem nároku na odchod DAT (podle 1. bodu), zjistíme rozdíl ROZ

ROZ = DATsk – DAT (kalendářní dny)

Pak upravíme procentuální část důchodu DUCHp vypočteného dle 3. bodu tak, že za

  • každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které převyšují datum DAT, zvýšíme DUCHp o 1,5 % z VZ,
  • každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které chybí k datu DAT, snížíme DUCHp o 0,9 % z VZ (dle paragrafu 31) nebo o 1,3 % z VZ (dle par.30).

Poznámka: Par. 31 se týká trvale sníženého důchodu, par. 30 důchodu sníženého jen do data nároku DAT.

dan_z_prijmu

Závěr

Celková výše důchodu se určí jako součet procentuální části DUCHp (podle 3. a 4. bodu) a pevné částky 1 500 Kč.

Závěrem je třeba upozornit, že velikost části DUCHp je závislá na datu skutečného odchodu do důchodu DATsk nespojitě. Proto doporučujeme:

  • volit odchod do důchodu k 1. lednu. Tím se zvýší DUCHp až o 7 % oproti odchodu o den dříve, protože se každoročně o tuto hodnotu zvyšují koeficienty přepočtů a 30% i 10% hranice pro výpočet VZ, viz tabulky ve 3. bodě,
  • je třeba kontrolovat, aby doba zaměstnanosti DOBAz (dle 1. bodu) dělená 365 neposkytovala příliš velký zbytek při dělení. Když např. DOBAz = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, abychom si DUCHp navýšili o 1,5 %,
  • pokud odcházíme do důchodu podle 4. bodu, je třeba zvolit vhodné datum DATsk tak, abychom zbytečně neodpracováním několika dní nepřišli o 0,9 %, 1,3 % nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCHp.

Anketa

Chystáte se v nejbližší době do starobního důchodu?

Autor článku

Absolvent FEL ČVUT Praha. Pracoval na FEL ČVUT a v Energovodu v oblasti techniky vysokých napětí a technických výpočtů. Nyní je v důchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).