Hlavní navigace

Dotknou se vás změny chystané ve stavebním spoření?

28. 12. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o stavebním spoření. Nebudou se měnit podmínky státní podpory, ale poplatky. Stavební spořitelny budou muset uvést poplatky ve smlouvě a držet se jich po celou dobu. Co na to říkají spořitelny a co dalšího novela přináší?

Ministerstvo financí přišlo s návrhem nového zákona o stavebním spoření. Platnost ceníku po celou dobu spoření, tedy záruka stejných poplatků na několik let. Na jedné straně vyvolává blažený úsměv potenciálních klientů, kteří tak budou mít výši poplatků zajištěnou. Na straně druhé obavy ze strany klientů stávajících, kterých se novela nedotkne a budou pro ně platit stejná pravidla, jako platila dosud. Budou v horší pozici než klienti noví?

Podrobné analýzy stavebních spořitelen jsou ještě v plenkách a na předčasné závěry je tedy ještě brzy, k některým otázkám je však možné vyjádřit se již dnes. Přináší novela klientům pouze výhody, nebo jsou reálná i některá rizika?

Podstatná změna smlouvy o stavebním spoření

Největší změnou novely zákona o stavebním spoření je neměnnost ceníku po dobu spoření. Podle náměstka ministra financí Tomáše Prouzy je jedním z problémů sektoru stavebního spoření výrazné zvýšení poplatků. Právě novela zákona by klientovi zajistila, že ceník platný při podepsání smlouvy by se nezměnil.

Neměnnost ceníku by byla klientovi zajištěna, dokud by nepožádal o úvěr nebo dokud neuplyne šest let. Podle Prouzy tato úprava klientům zajistí jasné podmínky hry a znemožní stavebním spořitelnám lákat klienty na sliby, které nebudou mít dlouhého trvání.

Všech šest stavebních spořitelen na českém trhu se zavedení sazebníku neměnného po celo dobu spoření v podstatě nebrání. Nesouhlasí ale s tvrzením, že lákají klienty na sliby, které nebudou mít dlouhého trvání. Shodně říkají, že je pro ně transparentnost a jistota klienta důležitá.

Vedoucí oddělení marketingu HYPO stavební spořitelny Lucie Badová uvedla: Pro zvýšení poplatků stavební spořitelny existoval v minulosti objektivní důvod, a to nárůst nákladů na správu stavebního spoření a zvýšení standardu klientského servisu. Skutečnost, že zvýšení poplatků bylo způsobeno objektivními vnějšími vlivy (růst poštovného, vybudování sítě klientských poradců, zvyšovaní kvalifikace zaměstnanců, růst nároků na počítačovou síť a kontrolní mechanismy apod.), je možno prokázat také růstem poplatků ve srovnatelných odvětvích.

Helena DuškováWuestenrot stavební spořitelny zase říká, že spořitelna v plánu navýšení poplatků do roku 2005 neměla.

Jakékoli spekulace o tom, že by došlo k zlepšení pozice nových klientů na úkor stávajících, u kterých i nadále bude možné poplatky zvyšovat, spořitelny rezolutně odmítají.

Kdo a jak stanoví výši poplatků?

Novela zákona zakáže spořitelnám měnit sazebník v průběhu spoření, nestanovuje však žádný cenový strop. Ceník je zcela věcí stavební spořitelny. Stane se součástí smlouvy a nesmí být změněn až do ukončení doby spoření, nejdéle však po dobu šesti let. Tento ceník, který spořitelna vytvoří, bude sice obsahovat výši poplatků, ale není podmínkou, aby tyto poplatky byly fixní. Poplatek může být vyjádřen jako konkrétní částka v korunách, ale není to podmínkou. Ve smlouvě se tak může objevit i koeficient výpočtu poplatku.

Tisková mluvčí Modré pyramidy Komerční banky Hana Vaněčková k tomu uvedla: Neobáváme se, že by stavební spořitelna byla nucena použít vzorce výpočtu, které by nebyly všem klientům zcela srozumitelné. Obavy za toho, že by výpočty poplatků ve smlouvě nemusely být klientům jasné, vyvracejí i ostatní spořitelny.

Bude možné snížení poplatku?

Neměnnost ceníku znamená, jak již bylo několikrát řečeno, že poplatek nemůže být klientovi zvýšen. Znamená to také, že mu nemůže být ani snížen?

Pokud se novela stane účinnou, nebude možné měnit sazebník jednostranně. Spořitelna vám tedy nemůže poplatky zvýšit ani snížit, aniž byste s touto změnou souhlasili. Pokud se však se spořitelnou dohodnete na změně, je tato možnost přípustná. Dohoda obou stran není vyloučena. Nabídne-li vám spořitelna možnost poplatek zvýšit, pravděpodobně souhlasit nebudete. Se snížením by naopak souhlasil asi každý. Otázkou je, do jaké míry budou tuto možnost uplatňovat.

Počkat s uzavíráním smlouvy až na novelu?

Předpokládaná účinnost novely zákona o stavebním spoření je podle Ministerstva financí 1. května 2005. V souvislosti s účinností novely zaznělo na tiskové konferenci z úst náměstka ministra financí doporučení potenciálním klientům spořitelen počkat až na dobu, kdy bude platit tato novela. Jedná se o jedinou otázku, na kterou spořitelny nereagují shodně „jako jeden muž“.

Stavební spořitelna České spořitelna ústy Zdenky Blechové reaguje: Ministerstvo financí má právo klientům stavebních spořitelen dávat nejrůznější doporučení. O tom, jak se zachovají, si však klienti rozhodnou sami. Termín, kdy klient uzavře smlouvu o stavebním spoření, neovlivňuje doporučení státních orgánů. Určuje ho buď okamžitá potřeba klienta řešit bydlení, nebo vědomí, že bude muset v budoucnu financovat bydlení, a to pro sebe nebo své děti.

Odlišně se k doporučení vyjádřil místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele Raiffeisen stavební spořitelny Pavel Chmelík: Doporučení neuzavírat smlouvy do novelizace zákona vnímáme jako zasahování do pravidel standardní hospodářské soutěže. Klient nemá nikde a nikým zaručeno, že po novelizaci nebudou poplatky vyšší.

Připisování státní podpory

Novela neupravuje pouze poplatky stavebních spořitelen. Další změnou je připisování státní podpory. Ta bude podle nového zákona připisována od dalšího dne po převedení státní podpory stavební spořitelně. Ministerstvo financí tak chce zabránit tomu, aby spořitelny mohly podporu převádět později a klient by přicházel o úroky. Spořitelny takové praktiky nepoužívají a státní podporu do dalšího dne připisují. Dosud však tato otázka nebyla zákonem upravena.

Tip do článku - účto fakturace duben

Migrace a rozšíření účelovosti

Přinese novela možnost migrace nebo rozšíření účelovosti? Obě možnosti byly v původním návrhu ministerstva zvažovány, ale nakonec touto novelou upraveny nebudou. K rozšíření účelovosti nedojde, protože, jak bylo uvedeno náměstkem ministra financí Tomášem Prouzou: Stavební spoření má napomáhat financování základního bydlení či navýšení kvality základního bydlení, účelem není financování bazénů a rekreačních objektů. V současné době nebude umožněna ani migrace klientů mezi spořitelnami. Podle Ministerstva financí by spořitelny mohly sankcionovat předčasné výpovědi smlouvy a přestup by tak nebyl efektivní.

Zda je legislativní úprava nutná a přinese své ovoce, nebo zda je trh stavebního spoření natolik konkurenční, že žádným výrazným změnám na trhu nedojde, ukáže čas.

Anketa

Chcete převoditelnost smluv o stavebním spoření mezi spořitelnami bez sankcí?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).