Hlavní navigace

Jak přepsat státní podporu na výhodnější smlouvu - Rada odborníků

19. 11. 2004
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Před koncem minulého roku uzavřela řada lidí druhou smlouvu o stavebním spoření pro delší možnost čerpání státní podpory. Před koncem roku letošního je nejzazší termín pro převedení podpory ze staré smlouvy na novou. Jak na to co nejlépe, jsme se zeptali odborníků z oboru.
Rostislav Trávníček, ČMSS

Rostislav Trávníček, Českomoravská stavební spořitelna

Změnu nároku na státní podporu je možné provádět celý kalendářní rok 2004. Klienti se mohou se žádostí o změnu obrátit na své finanční poradce nebo naše smluvní partnery a obchodní místa ČMSS, kde sepíší žádost na formuláři ČMSS. Klient samozřejmě může žádost zaslat formou individuálního dopisu, na žádosti musí uvést číslo smlouvy o stavebním spoření, rok, pro který má být změna provedena, jméno, příjmení, adresu, a žádost vlastnoručně podepsat.

Pokud má klient nárok na státní podporu na jiné smlouvě uzavřené do 31. 12. 2003, je nutné, aby současně požádal stavební spořitelnu, s níž tuto smlouvu uzavřel, o změnu na smlouvu na bez nároku na státní podporu pro rok 2004.

Lucie Badová, HYPO StS

Lucie Badová, HYPO stavební spořitelna

Klienti, kteří do konce loňského roku uzavřeli platnou smlouvu o stavebním spoření dle zákona platného do 31. 12. 2003, mají do konce letošního roku poslední možnost převést státní podporu z předchozí smlouvy. Převedení nároku z jedné smlouvy na druhou není složitá záležitost. Pokud má klient obě smlouvy v jedné spořitelně, podá v ní písemně žádost o převod (nejlépe na formuláři k tomu určeném).

Pokud jsou smlouvy u dvou ústavů, je třeba v jedné spořitelně nárok zrušit a v druhé o nárok na státní podporu zažádat (opět nejlépe na formuláři k tomu určeném). Při tom je důležité uvést, že na mladší smlouvu bude nárokována státní podpora za rok 2004, nikoli až od roku 2005. V takovém případě by se klient připravil o výhodnější podmínky.

Marcela Adlerová, SS ČS

Marcela Adlerová, Stavební spořitelna České spořitelny

Nejpodstatnější je, aby klient požádal o změnu požadavku na státní podporu včas, tj. nejpozději do konce roku 2004. Jestliže tento termín nestihne, státní podporu podle původních, výhodnějších podmínek už nikdy nedostane!

A jak na to? Lze využít několika možností.

  1. Klient může požádat o změnu požadavku na státní podporu u obchodního zástupce Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS) nebo na přepážce České spořitelny, a to prostřednictvím formuláře. Formulář musí být sepsán nejpozději 31. 12. 2004 do 12 hodin.
  2. Klient k provedení změny může využít internet (www.burinka.cz), kde opět vyplní změnový formulář a elektronicky ho odešle do SSČS. Formulář SSČS převede do listinné podoby a prostřednictvím pošty jej odešle klientovi k podpisu (odpovědní obálka je přiložena). Avšak pozor. Aby změnu požadavku na státní podporu SSČS provedla do konce roku 2004, musí klient podepsaný formulář doručit do centrály SSČS rovněž do 31. 12. 2004 do 12 hodin. Klientům, kteří se rozhodnou pro tento způsob, proto doporučuji, aby vyplnili a elektronicky odeslali formulář s dostatečným časovým předstihem.
  3. Klient, který je uživatelem služby České spořitelny Servis 24, se může se svým požadavkem na změnu požadavku na státní podporu obrátit na telefonního bankéře, který s ním vyplní změnový formulář. Následně mu bude formulář zaslán k podpisu. I při tomto postupu je třeba, aby klient podepsaný formulář odeslal v takovém časovém předstihu, aby do centrály SSČS došel do 31. 12. 2004 do 12 hodin.

Důležité je, že nestačí v roce 2004 zajistit na smlouvě požadavek na státní podporu „žádám“, ale že státní podpora musí na danou smlouvu skutečně náležet. Proto připomínám, že státní podporu na smlouvy uzavřené před novelou zákona lze nárokovat pouze na jednu smlouvu.

Upozorňuji, že SSČS garantuje provedení požadované změny do roku 2004 pouze u bezchybně vyplněných formulářů, pozor tedy na správné vyplnění údajů. Požádá-li klient o změnu včas, vytvoří si tak časovou rezervu pro případnou nápravu chybně vyplněného formuláře. Ve všech případech SSČS klientovi zašle potvrzení o změně státní podpory na účtu stavebního spoření.

Tip do článku - účto fakturace duben

Redakční komentář

Shrňme základní body. Kdo si před koncem minulého roku uzavřel smlouvu o stavebním spoření, má možnost do konce letošního roku na ni požádat o státní podporu stavebního spoření ve výši 25 % naspořené částky, maximálně 4 500 Kč. Aby o tuto možnost nepřišel, musí včas podat žádost o státní podporu za letošní rok a zároveň zrušit státní podporu u starší smlouvy, má-li nějakou.

Přestože některé stavební spořitelny nabízejí možnost vyplnění formulářů přes internet či s osobním bankéřem, vyžadují podpis. Nejspolehlivější cestou je osobní návštěva pobočky spořitelny, kdy má klient jistotu, že jeho požadavek bude včas zpracován.

Anketa

Máte již přepsanou státní podporu na loňskou smlouvu?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).