Hlavní navigace

Dohady o úspěchu a neúspěchu stavebních spořitelen

20. 2. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Minulý týden byly zveřejněny výsledky stavebních spořitelen za loňský rok. Reakce na zveřejněné hodnoty se radikálně lišily. Od kritiky až k chvále. Skutečnost se nachází někde mezi. V průměru byly spořitelny méně neúspěšné zejména jako poskytovatelé úvěrů...

Minulý týden uveřejnilo Ministerstvo financí informace o vývoji trhu stavebního spoření. Tisková zpráva byla uvedena stručným konstatováním: „Trh stavebního spoření loni rostl velmi mírně, růst úvěrů zůstal za očekáváním.“ V následujících dnech se v českých médiích objevila řada článků, která čtenářům asi příliš jasno v celé věci neudělala. Pro dokreslení pár titulků:

 • Obliba stavebního spoření opět stoupá (Moravskoslezský deník, 14. 2. 2006)
 • Stavební spoření: úvěrům se daří (Lidové noviny, 15. 2. 2006)
 • Stavební spoření již tolik nevábí (Ekonom, 16. 2. 2006)
 • Stavební spoření je za zenitem, počet smluv klesá (iDnes, 13. 2. 2006)
 • Stavební spořitelny slavily loni žně (Metro, 14. 2. 2006).

Kdo má tedy pravdu? Paradoxně všichni. Záleží pouze na tom, jak kdo umí pracovat s čísly. Nejprve tedy pár stěžejních dat k vývoji stavebního spoření v loňském roce, která ministerstvo uveřejnilo:

 • bylo uzavřeno 430 233 nových smluv o stavebním spoření,
 • došlo k poklesu celkového počtu smluv proti roku 2004 o 5,5 % na 5,6 mil. smluv,
 • celková naspořená částka na konci minulého roku vzrostla o téměř 15 % na 329 mld. Kč,
 • narůstá cílová částka,
 • celkový objem úvěrů přesáhl k 31. 12. 2005 108 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o rekordních 24 mld. Kč,
 • počet úvěrů vzrostl o 9 % na 857 875.

Při pohledu na vývoj počtu nových smluv o stavebním spoření nelze konstatovat nic jiného, než že spořitelny slavily žně. V předloňském roce uzavřely 314 tisíc smluv a vloni šlo o více než 430 tisíc smluv. Při pohledu na celkový počet smluv ve fázi spoření můžeme naopak učinit závěr, že spořitelny se ocitají za zenitem, neboť celkový počet smluv ve spořící fázi skutečně klesá.

Počet smluv ze stavebního spoření

Zdroj: MFČR

Takový závěr je nicméně více než zavádějící. Úpravou výše státní podpory a poklesem úrokových sazeb klesla výnosnost stavebního spoření jako investiční příležitosti a občané následně směřovali úspory do jiných druhů investic, které jim zajistily vyšší výnos (zejména akcie a fondy).

Každý, kdo alespoň trochu sleduje situaci kolem stavebního spoření, tuší, proč v roce 2003 zažily stavební spořitelny svůj boom. Občané zkrátka chtěli ještě využít možnosti spořit za vyšší státní podporu. Komentář náměstka ministra financí Tomáše Prouzy k vývoji počtu nových smluv je tak rovněž velmi zavádějící: Jde sice o nárůst oproti roku 2004, počet nově uzavřených smluv je však stále velmi nízký a zdaleka nedosahuje hodnot z období do roku 2003, kdy počet nových smluv přesáhl dva milióny.

A jak je to s úvěry ze stavebního spoření?

Z informací MFČR vyplývá, že celkový objem úvěrů k 31. 12. 2005 přesáhl 108 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o rekordních 24 mld. Kč. Počet úvěrů vzrostl o 9 % na 857 875. Roste tedy výše průměrného úvěru, což je dáno přímou konkurencí hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Tempo růstu celkového počtu úvěrů i jejich objemů je však stále dlouhodobě nedostatečné a neodpovídá záměru stavebního spoření – poskytovat výhodné úvěry na bytové potřeby, komentuje vývoj Tomáš Prouza, což je v tomto případě opravdu holá skutečnost.

Úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry rostly vloni v porovnání s ostatními formami zadlužení nejnižším tempem. Dokonce pomaleji než spotřebitelské úvěry! Tempo nárůstu 28,4 % se sice může mnohým zdát jako vysoké, ale nachází se pod průměrem trhu, zdaleka nedosahuje tempa růstu úvěrů na nákup domu a postupné zvolňování jeho tempa růstu je rychlejší, než je tomu u celkových úvěrů či u celkového trhu s úvěry. To má za následek pokles podílu stavebních spořitelen na financování bydleních českých domácností. Znovu tak záleží na úhlu pohledu, kterým segment stavebních spořitelen nahlížíme.

Vývoj úvěrů ze stavebního spoření a vývoj trhu úvěrů

Zdroj: MFČR, ČNB, vlastní výpočty

Další zajímavou skutečností je to, že objem úvěrů je evidentně tlačen nárůstem výše přijímaných úvěrů. Počet úvěrů jako takový své tempo zvolňuje v posledních letech velmi prudce.

Počet úvěrů ze stavebního spoření

Zdroj: MFČR

Dalším velmi důležitým ukazatelem je hodnota objemů úvěrů k naspořené částce. Je logické, že s rostoucím objemem naspořených prostředků roste i objem úvěrů, ačkoliv se reálně nemusí zvyšovat a může dokonce klesat. Hodnota poměru objemu úvěrů k naspořené částce dosáhla 32,8 % v loňském roce, což představuje meziroční nárůst o 3,5 %. Za posledních pět let tak vzrostlo pouze o 4,7 %, což o zářném úspěchu rovněž nesvědčí.

Poměr úspor a úvěrů ze stavebního spoření

Zdroj: MFČR

A jak vývoj v loňském roce vidí ekonomové a samotné spořitelny?

Poměrně slabý nárůst nových smluv (jejich počet nedosahuje jejich „přirozeného úbytku“) komentovala Hana Vaněčková ze spořitelny Modrá pyramida slovy: Obecně se dá říct, že částečně jde ještě o „doznívání“ boomu z roku 2003, kdy bylo uzavřeno enormní množství smluv, v roce 2004 byl výrazný pokles zájmu, ale v loňském roce už opět zájem vzrostl a dá se předpokládat, že se počty nově uzavřených smluv budou nejpozději během dvou let stabilizovat.

Rostislav TrávníčekČMSS poukázal zejména na výrazný nárůst cílové částky, který zaznamenala nejen ČMSS, ale i celý trh: Podstatné přitom je, že vedle významného meziročního růstu počtu smluv (+ 12,9 %) vzrostla meziročně ještě více cílová částka (+ 27,2 %). Potvrzuje to rostoucí připravenost obyvatel ČR na investice do bydlení i zájem o využití úvěru na financování budoucí investice do bydlení.

Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance zdůvodnila nepříliš značný úspěch stavebních spořitelen v oblasti úvěrování domácností slovy: Stavební spoření a hlavně úvěry ze stavebního již ztratily svou dřívější přitažlivost s tím, jak plošně poklesly úrokové sazby. Ze stavebního spoření je možno získat formou úvěru již jen poměrně nízkou částku a úrokové sazby přitom nejsou nijak výhodnější oproti například klasické hypotéce, která umožňuje získat větší objem peněz. Dokud byly hypotéky obtížně dostupné, úvěry ze stavebního spoření byly nejlevnější variantou k financování bydlení. S dalším rozvojem hypoték bude stavební spoření stále méně zajímavé. Předpokládáme, že podíl úvěrů ze stavebního spoření na celkových úvěrech sloužících pro financování bydlení bude nadále klesat.

Nicméně ne všechny spořitelny zaostaly za tempem růstu trhu s úvěry na bydlení. Jediná spořitelna, které se vloni podařilo dokonce toto číslo překonat, byla Modrá pyramida, jejíž objem úvěrů vzrostl o 36,9 %. Růst byl pravděpodobně způsoben i tím, že spořitelna „zaostávala“ v minulosti, což naznačuje i poměr úvěrů na úsporách, který byl sice vyšší než průměr všech spořitelen (37,28 % ku 32,28 %), nicméně nedosáhl na 42 %, které patří ČMSS, jež v minulosti zaznamenávala až stoprocentní nárůsty objemu úvěrů.

Hana Vaněčková prvenství Modré pyramidy v letošními roce komentovala slovy: Jsme přesvědčeni, že úvěry ze stavebního spoření jsou vynikající cestou k řešení bydlení statisíců občanů České republiky a snažíme se jim to „dokázat“ – a myslíme si, že výsledky ukazují, že se nám to daří a že jsme zvolili tu správnou strategii.

Naopak zvolňující tempo nárůstu úvěrů a vize do budoucna komentoval Rostislav TrávníčekČMSS slovy: Rostoucí úvěrová výkonnost ČMSS se pozitivně promítá i do růstu hodnoty ukazatele poměru úvěrů ke vkladům. Na konci roku 2005 dosáhla výše téměř 42 %. V potaz je třeba vzít to, že před třemi lety, tedy v období před novelizací zákona o stavebním spoření, začalo s ČMSS spořit velké množství klientů, bilance roku 2003 vykázala v tomto případě více než 925 tisíc uzavřených smluv. Tyto smlouvy jsou nyní ve spořicí fázi, a proto registrujeme stále poměrně vysoký růst objemu vkladů. I za této situace se díky rostoucímu objemu poskytovaných úvěrů poměr úvěrů ke vkladům stále vylepšuje. Lze předpokládat, že výše 70 % dosáhne do tří let. ČMSS očekává další nárůst úvěrového obchodu a je na něj také plně připravena.

Náměstek ministra financí Tomáš Prouza spatřuje důvod nízkého počtu úvěrů ze stavebního spoření ve stále nedostatečné znalosti klientů o úvěrových možnostech a v oblasti prodejních sítí: …Řada z nich (klientů) i přes intenzivní kampaně vnímá stavební spoření jako spořící produkt a stavební spořitelna není prvním místem, na které si vzpomenou při hledání úvěrů na bydlení… Další problematickou oblastí je schopnost a motivace prodejních sítí nabízet úvěry, které jsou mnohem složitější na vysvětlení i uzavření než spořící produkty…

Finanční reklama 2005
Nejlepší finanční reklama roku 2005 – rozhodněte, která finanční instituce měla v loňském roce nejlepší televizní reklamu! Zároveň se můžete zařadit do slosování o hodnotné ceny, jimž vévodí DVD přehrávač.

Domníváte se, že jsou stavební spořitelny málo aktivní v případě úvěrování bydlení domácností?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).