Hlavní navigace

Do pátku podejte přehled na sociálku, doplatek uhradíte jen převodem na účet

17. 9. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V pátek 18. září vyprší posunutý termín pro odevzdání přehledu správě sociálního zabezpečení. Případný doplatek pojistného musíte zaplatit převodem na účet, hotově už to nejde.

Koho se to týká

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 podávají všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které vykonávaly alespoň po část uvedeného roku samostatnou výdělečnou činnost.

Jak přehled o příjmech a výdajích podat

Přehled můžete vyplnit na počítači pomocí interaktivního formuláře. Ten si můžete stáhnout přímo na webu ČSSZ nebo na serveru Měšec.cz v kategorii Sociální pojištění – formuláře.

Přehled je možné podat několika způsoby. Můžete ho donést osobně na některou z poboček OSSZ, nebo podat prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ. Dále je možné přehled doručit například ve formátu PDF i na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ, jestliže vlastníte elektronický podpis nebo datovou schránku.

Vyplnění interaktivního tiskopisu přes ePortál není podmíněno přihlášením do systému datových schránek. Pokud se však k ePortálu ČSSZ přihlásíte, budou vám při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ.

Jak na doplatek

Jak už jsme uvedli, podání přehledu o příjmech a výdajích je možné bez sankcí až do pátku 18. září 2020, ale pouze za podmínky, že k tomuto datu zároveň zaplatíte doplatek pojistného za rok 2019. Pak vám bude prominuto penále, které byste jinak museli platit za opožděnou platbu. Nejde totiž o posunutí lhůty, ale pouze o prominutí sankcí.

Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ. Dne 18. 9. 2020 tedy již musí být případný doplatek pojistného za rok 2019 připsán na příslušném účtu OSSZ. Finanční prostředky je proto třeba odeslat s ohledem na podmínky platebního styku v dostatečném předstihu přede dnem 18. 9. 2020 tak, aby nejpozději dne 18. 9. 2020 byly na příslušný účet OSSZ připsány, uvádí Česká správa sociálního zabezpečení.

A pozor: doplatek už není možné zaplatit v hotovosti na pokladně jednotlivých poboček OSSZ, ty jsou od 1. června 2020 zrušené, a to natrvalo. Placení pojistného, penále, přirážky k pojistnému, pokut a dluhu v oblasti nemocenského pojištění je od tohoto data možné jen bezhotovostně na příslušný účet příslušné OSSZ. Seznam jednotlivých pracovišť, kde jsou i příslušná čísla bankovních účtů, najdete na stránkách ČSSZ.

Pokud jste placení nechali na poslední chvíli, můžete využít expresní platbu, která garantuje připsání peněz protistraně ve stejný den. Zaplatíte za ni od 29 Kč do 500 Kč za jednu platbu. Nezaměňte ale expresní platbu za okamžitou. Okamžité platby ČNB, u které mají okresní správy sociálního zabezpečení svoje účty, nepřijímá.

Nezapomeňte změnit výši zálohy, pokud je to třeba

Z vypočítaného přehledu zjistíte, jestli musíte platit zálohy v nové výši. Minimální zálohy důchodového pojištění OSVČ pro rok 2020 činí 2544 Kč pro hlavních činnost a 1018 Kč pro vedlejší. Zálohy vypočítané v přehledu by se měly poprvé zaplatit za kalendářní měsíc, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled.

Zdravotní pojišťovny do pátku promíjejí sankce

Chaos letos panoval kolem termínu podání přehledů pro zdravotní pojišťovny. Prodloužený termín, který stanovil zákon, vypršel 3. srpna, tedy dřív, než byla lhůta podání daňového přiznání. Přehledy pro zdravotní pojišťovny už tedy měly být podané, ministerstvo zdravotnictví však přišlo dodatečně (po uplynutí lhůty) s informací, že do 18. září odpustí sankce, pokud řádně plníte své povinnosti, a pokud zdravotní pojišťovně do tohoto data předložíte přehled. U zdravotního pojištění je letos minimální záloha 2352 Kč.

Zálohy už se opět platí

Od září opět platí povinnost pro OSVČ platit zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. Ty vláda kvůli pandemii koronaviru v termínu od března do srpna 2020 odpustila.

První zálohu na důchodové pojištění, kterou budete mít povinnost uhradit ve lhůtě splatnosti, je tak záloha na září 2020. Ta je splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí. Podle informací ČSSZ můžete zálohu za září zaplatit bez sankcí až do konce října. Poté však začne naskakovat penále.

V případě, že záloha za září nebude uhrazena ani do konce následujícího kalendářního měsíce, tj. do 31. října, bude z neuhrazené zálohy za každý den prodlení stanoveno penále ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to počínaje prvním dnem následujícího měsíce po uplynutí splatnosti, uvedla ČSSZ.

Pokud jste zaplatili zálohu v některém z měsíců, za které byly odpouštěné, bude platba použita na případné jiné splatné závazky a dále jako záloha na pojistné na září až prosinec 2020. Pokud jste tedy například zálohu odeslali za březen, kdy už byla odpouštěna, můžete začít platit až v říjnu.

Odpouštění plateb bylo ve výši minimálních záloh. Platíte-li tedy zálohy na důchodové pojištění jen v minimální výši, nebudete za tento půlrok nic doplácet. Pokud platíte vyšší měsíční zálohy než minimální, doplatíte za tento půlrok rozdíl mezi skutečnou výší záloh a zálohou minimální až příští rok po podání přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) za rok 2020.

Záloha na zdravotním splatná do 8. října

Platba záloh za zdravotní pojištění za září je splatná od 1. září do 8. října. I tady však platí, že pokud jste zaplatili zálohu za březen, můžete začít platit znovu až v říjnu.

skoleni_29_6

I v případě zdravotního pojištění jsou zálohy za březen až srpen 2020 odpuštěny do výše minimální zálohy, která činí 2352 Kč měsíčně. Patříte-li mezi OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ, a proto platíte nižší než minimální zálohy, opět platí, že nemusíte za březen až srpen nic odvádět.

Pokud vám z příjmů vyplývá záloha vyšší, zaplatíte pouze rozdíl mezi výší vaší zálohy a zálohou minimální. Tento rozdíl za daných šest měsíců můžete uhradit, stejně jako v případě důchodového pojištění, až při podání přehledu OSVČ za rok 2020. Částka, kterou odvádíte nad minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění, tedy prominuta není, ale pouze je její platba odložena až po podání přehledu.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).