Hlavní navigace

Dlužíte? Pozor na exekuci stavebního spoření

3. 8. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Nesplácíte své závazky a obálky s doručenkou nepřebíráte? Tak to děláte chybu! Dojde-li totiž na exekuci, můžete přijít i o úspory na svém účtu stavebního spoření. Stane-li se tak před ukončením vázací lhůty, budete navíc vracet i státní podporu a úroky z ní.

Snadná kořist

Dlužníci, kteří nesplácejí své finanční závazky, o úhradě dluhu odmítají komunikovat nejen s věřitelem, ale i kýmkoliv jiným, soudy nevyjímaje, se po čase mohou dočkat velmi nepříjemného překvapení. Věřitel totiž jistě využije všech možností, aby se dostal zpět ke svým penězům. Rozhodne-li se splacení dluhu vymáhat soudní cestou, dříve nebo později dojde i na výkon rozhodnutí, zpravidla ve formě exekuce. Dlužník, který nechá dojít vymáhání pohledávky až do fáze exekuce, bude následně nucen zaplatit nejen vymáhanou pohledávku, ale i spoustu dalších nákladů.

Soudní exekutor pověřený provedením exekuce nejprve zjišťuje informace o povinném a jeho majetku. Zpravidla hned na začátku vyzve vybrané (nebo také všechny) v Česku působící banky , aby mu sdělily, zda u nich dlužník – povinný nemá veden účet, a pokud ano, kolik činí zůstatek na tomto účtu. Přestože jinak tyto informace podléhají bankovnímu tajemství, v případě nařízené exekuce jsou banky ze zákona povinny požadované informace poskytnout. Jedním ze zákonných způsobů výkonu rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky totiž je přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu.

Na úhradu exekučně vymáhané pohledávky včetně jejího příslušenství a nákladů exekuce tak mohou být použity zůstatky na běžných, vkladových, spořících a jiných účtech povinného, účty stavebního spoření nevyjímaje. Samozřejmě i bez jeho souhlasu. Tento způsob provedení exekuce je soudními exekutory, zejména při vymáhání menších částek, oblíben a hojně používán. Lze jím totiž vyřídit exekuci snadno, rychle a bez jakýchkoliv komplikací z pohodlí jejich kanceláře. Vklady na bankovních účtech pro ně bývají snadnou kořistí.

Když dojde na stavební spoření

Přestože zájem o stavební spoření v Česku poněkud poklesl, uzavřeno je stále kolem 5,5 milionu smluv o stavebním spoření. Znamená to, že touto formou spoří prakticky každý druhý občan. Možnost, že exekutor při svém pátrání narazí na majetek povinného v podobě úspor na účtu stavebního spoření, je relativně veliká. Svědčí o tom o narůstající počty nedobrovolných převodů finančních prostředků, které jsou na základě exekučních příkazů nuceny stavební spořitelny provádět. Letos se jedná až o stovky případů měsíčně. Dotazů od soudních exekutorů jsou prý dokonce tisíce.

Sháníte nemovitost? Pak čtěte speciální přílohu Měšce „Katalog nemovitostí“.

Zabavení finančních prostředků z účtu stavebního spoření má přitom pro každého klienta velmi nepříjemné důsledky. Zákonem o stavebním spoření je pevně dána tzv. vázací lhůta, během níž nesmí účastník stavebního spoření nakládat s vkladem. Nesplnění této podmínky znamená porušení smlouvy i podmínek pro výplatu státní podpory.

Účastník stavebního spoření, na jehož účtu proběhla před uplynutím vázací lhůty exekuce, tedy přijde nejen o částku vymáhanou exekutorem, ale i o státní podporu připsanou na jeho účet ve formě záloh a o úroky z této podpory. Zároveň bude muset zaplatit i sankční poplatek za porušení smlouvy, který u většiny stavebních spořitelen činí 0,5% z cílové částky.

Stěžovat si na tento postup ale nemá smysl, protože stavební spořitelna exekučnímu příkazu postihujícímu účet stavebního spoření nemůže nevyhovět. Svého klienta pouze může vyrozumět, že mu na základě exekučního příkazu zablokovala účet. Způsob exekuce totiž určuje soudní exekutor, přičemž v exekučním řízení je povinen se řídit jen ústavou a platnými právními předpisy. Postihnout může všechen majetek povinného s několika v zákoně uvedenými výjimkami (osobní věci, zdravotní pomůcky, snubní prsteny, hotovost do 1 000 Kč atd.). Exekuce navíc může probíhat i několika způsoby současně.

Pozor na porušení smlouvy o úvěru

V souvislosti s výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u stavební spořitelny je třeba zmínit i další úskalí, týkající se klientů, kteří si vzali překlenovací úvěr. Zabavením finančních prostředků z jejich účtu stavebního spoření totiž nedojde jen k porušení smlouvy o stavebním spoření, ale i smlouvy o překlenovacím úvěru. Podle většiny úvěrových podmínek přitom má porušení úvěrové smlouvy za následek nepříjemnou skutečnost, že se úvěr stává okamžitě splatným a při jeho nesplacení nastupuje sankční úrok.

Záleží přitom jen na příslušné stavební spořitelně, zda se s takto postiženým klientem dohodne na nějakém jiném rozumném řešení. Na jedné straně totiž určitě nebude chtít přijít o klienta a výnos z poskytnutého úvěru, na druhé straně si nemůže dovolit nereagovat. Dostanete-li se tedy do takovéto situace, lze jen doporučit, abyste co nejdříve kontaktovali svou stavební spořitelnu a vyjádřili svou vůli maximálně spolupracovat při řešení vzniklé situace. Můžete se domluvit třeba na tom, že zabavené peníze na účet stavebního spoření neprodleně doplatíte a budete pokračovat ve spoření do doby poskytnutí řádného úvěru.

Samotný fakt, že nějaký věřitel musí na klientovi vymáhat úhradu svých pohledávek výkonem rozhodnutí, je pro každou banku nepřehlédnutelným signálem, že s klientem a jeho bonitou nemusí být všechno úplně v pořádku. Banka v tomto případě může třeba požadovat dodatečné dozajištění úvěru, aby měla jistotu, že bude řádně a včas splacen. Lze také očekávat, že bude bedlivě sledovat klientovu platební morálku. Pravděpodobně také bude opatrnější při poskytování dalších úvěrů tomuto klientovi.

Zabavovat mohou nejen soudní exekutoři

Soudní exekutoři u nás fungují necelých pět let. Před tím neměl věřitel příliš na výběr – o výkon rozhodnutí mohl žádat jenom soud. Tato možnost zavedením soudních exekutorů nepadla, i když exekuce je zpravidla rychlejší a efektivnější. V obou těchto případech výkonu rozhodnutí nutně předchází soudní řízení, které se zabývá existencí a výší pohledávky. Jeho výsledkem je soudní rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat a v následném soudním sporu vznášet námitky, předkládat důkazy atd., tedy účinně se bránit. Vykonatelné se soudní rozhodnutí stane až nabytím právní moci.

Mimo to ale existuje i další možnost, jak se s výkonem rozhodnutí osobně setkat. Stačí neplatit řádně a včas daně, sociální a zdravotní pojištění nebo třeba nezaplatit pokutu uloženou policií. Finanční úřady, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se mohou obejít i bez pomoci exekutorů nebo soudních vykonavatelů, protože ve správním, resp. vymáhacím řízení mohou obdobnými způsoby vymáhat své pohledávky samy i bez přímé asistence soudu. Nezaplacená pokuta se tedy nakonec může docela dost prodražit.

skoleni_4_3

Jak minimalizovat ztráty

Když už dojde na výkon rozhodnutí, obvykle to znamená, že dlužník něco zanedbal. Přinejmenším nevyužil možností bránit se řádnými prostředky (odvolání v rámci soudního nebo správního řízení). Pasivita a nečinnost v těchto případech nebývá příliš efektivní obrannou strategií. Při výkonu rozhodnutí už je na nějaké diskuse o výši či oprávněnosti vzniku vymáhané pohledávky pozdě. Dojde-li na výkon rozhodnutí, může dlužník minimalizovat své ztráty v podstatě jenom rychlou úhradou vymáhané pohledávky.

Upozorní-li vás tedy vaše stavební spořitelna, že váš účet musela zablokovat, pokuste se rychle zjistit informace o tom, jakou pohledávku po vás kdo vymáhá. Hned potom kontaktujte příslušný exekutorský úřad, okresní soud, zdravotní pojišťovnu nebo finanční úřad s tím, že pohledávku neprodleně uhradíte. Jenom tak můžete svůj účet stavebního spoření zachránit. Počítejte však s tím, že budete muset uhradit nejen vymáhanou pohledávku s příslušenstvím, ale i nemalé náklady soudních řízení a exekuce, resp. výkonu rozhodnutí.

Sice se vám to nejspíš nebude líbit, ale jinou možnost vlastně nemáte. Budete-li příliš váhat, výkon rozhodnutí proběhne i bez vaší součinnosti se všemi výše popsanými důsledky. Nebude-li zůstatek na vašem účtu stačit na úhradu všech vymáhaných částek, nejen že váš účet zůstane zablokován, ale můžete počítat s tím, že výkonem rozhodnutí bude postižen i další váš majetek. Zabaveno tak může být vaše auto, vybavení vašeho bytu nebo třeba nařízeny srážky z vašeho platu. Nejlepší tedy je snažit se do takovéto situace vůbec nedostat.

Anketa

Máte již zkušenosti s obdobným typem exekuce?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).